پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تینافاس (تینیدازول) (Tinidazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تینافاس (تینیدازول) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مکانیسم اثر
اثر ضدپروتوزوآ: اثر دارو از طریق احیا جز نیترو به رادیکال آزاد می باشد. مکانیسم اثر بر ضد ژیاردیا و آنتاموبا مشخص نیست.
فارماکوکینتیک
جذب: سریع و کامل جذب می‌ شود و تحت تأثیر غذا قرار نمی‌ گیرد.
پخش: دارو در تمام بافتها، شیر مادر و مایعات بدن پخش می‌ شود.اتصال پروتئینی آن حدود 12 % است. از سطح خونی مغزی و جفت هم عبور می‌ کند.
متابولیسم: توسط سیستم سیتوکروم CYP3A4، اکسیداسیون، هیدروکسیلاسیون و کونژوگاسیون در کبد متابولیزه می‌ شود.
دفع: در کبد و ادرار دفع می‌ شود (20 ای 25% در ادرار و 12% در مدفوع) نیمه عمر پلاسمایی آن حدود 12 الی 24 ساعت است.

تداخل دارویی:
ملاحظات اختصاصی
1) در صورتی که درمان بیش از 3 روز ادامه یابد کودکان می‌ بایست به دقت پایش شوند.
2) داروساز می‌ تواند برای کودکانی که قادر به بلعیدن قرص نیستند قرصها را شکسته و با شربت مخلوط نماید.
3) در صورت بروز علائم غیر عادی نورولوژیک مانند تشنج، و بی حسی انگشتان دارو می‌ بایست قطع گردد.
4) در صورت بروز کاندیدیازیس، درمان ضدقارچ باید اضافه گردد.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به مشتقات نیتروایمیدازول، سه ماهه اول بارداری ممنوع است.
موارد احتیاط: اختلالات CNS، اختلالات خونی و نارسایی کبدی دارند.
تداخل دارویی
کلستیرامین ممکن است باعث کاهش جذب تینیدازول شود. در صورت مصرف همزمان فاصله لازم رعایت شود.
سیکلوسپورین و تاکرولیموس ممکن است باعث افزایش غلظت دارو شوند. علائم مسمومیت همچون سردرد، تهوع، استفراغ، سمیت کلیوی و اختلالات الکترولیتی را پایش نمایید.
دی سولفیرام ممکن است باعث ایجاد درد شکمی، تهوع، استفراغ، سردرد و فلاشینگ شود. اگر بیمار در عرض 2 هفته گذشته دارو را استفاده نموده از تجویز تینیدازول خودداری کنید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را القا می‌ کنند مانند فنی تویین، فنوباربیتال، ریفامپین ممکن است دفع تینیدازول را تشدید کنند. بیمار را پایش نمایید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را مهار می‌ کنند مانند سایمیتیدین، کتوکونازول ممکن است نیمه عمر تینیدازول را افزایش دهند. بیمار را پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است کلیرانس فلورواوراسیل را کاهش و در نتیجه عوارض جانبی آن را افزایش دهد. بیمار را از نظر بروز راش، تهوع، استفراغ، ورم لثه و لکوپنی پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است باعث افزایش نیمه عمر و کاهش کلیرانس فنی تویین وریدی شود. بیمار را از نظر بروز علائم مسمومیت پایش نمایید.
تینیدازول ممکن است غلظت سرمی لیتیم را افزایش دهد. بیمار و غلظت سرمی لیتیم را پایش نمایید.
اکسی تتراسایکلین ممکن است اثرات تینیدازول را آنتاگونیزه نماید. بیمار را از نظر عدم پاسخ دهی به درمان ارزیابی کنید.
تینیدازول ممکن است اثرات ضد انعقادی وارفارین را افزایش دهد. بنابراین ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو در هنگام آغاز و 8 روز بعد از آن باشد.
مصرف الکل و یا فرآورده‌ های حاوی الکل ممکن است باعث ایجاد عوارضی مانند درد شکمی، تهوع، استفراغ و سردرد نماید. از مصرف الکل و یا فرآورده‌های حاوی الکل در حین مصرف دارو و 3 ماه بعد از آن خودداری شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث افزایش ALT، AST، گلوکز، LDH و تری گلیسیرید شود.
ممکن است باعث کاهش تعداد WBC شود.
مسمومیت و درمان
آنتی دوت اختصاصی وجود ندارد. تخلیه معده می‌ تواند مفید باشد. همودیالیز به مدت 6 ساعت می‌ تواند 43 درصد دارو را خارج نماید.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد آمیب ـ ضد پروتوزوآ.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C) X در 3 ماهه اول).
اشكال دارویی:
Tablet: 500mg
نام‌های تجاری: Tinafas
نکات قابل توصیه به بیمار
1) به بیمار توصیه نمایید جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا مصرف نماید.
2) به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل و یا فرآورده‌های حاوی الکل در حین مصرف دارو و 3 ماه بعد از آن خودداری کند.
3) به بیمار توصیه کنید در صورت بروز بارداری سریعا پزشک را مطلع کند.
4) در صورتی که بیمار جهت درمان بیماری‌های مقاربتی دارو دریافت می‌ کند شریک جنسی نیز می‌بایست درمان شود.
مصرف در سالمندان: انتخاب دوز دارو می‌ بایست بر اساس شرایط کلیه، کبد و سایر شرایط بالینی باشد.
مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو در کودکان زیر 3 سال اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: در حین مصرف دارو و 3 روز بعد از قطع آن شیردهی توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری: در 3 ماهه اول بارداری منع مصرف دارد. در سه ماهه دوم و سوم تنها در صورت ارجحیت منافع دارو به مضرات آن دارو را تجویز نمایید.

اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
الف) تریکومونیازیس ایجاد شده توسط تریکوموناس واژینالیس.
بزرگسالان: 2 گرم تک دوز همراه با غذا. شریک جنسی نیز می‌ بایست همان دوز را استفاده کند.
ب) ژیاردیازیس ایجاد شده توسط ژیاردیا لامبلیا.
بزرگسالان: 2 گرم تک دوز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از 3 سال: mg/kg 50 حداکثر 2 گرم تک دوز همراه با غذا.
پ) آمیبیازیس روده‌ای ایجاد شده توسط آنتاموبا هیستولیتیکا.
بزرگسالان: 2 گرم در روز تا 3 روز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از 3 سال: mg/kg 50 حداکثر 2 گرم همراه با غذا تا 3 روز.
ت) آبسه کبدی آمیبی.
بزرگسالان: 2 گرم در روز برای 3 الی 5 روز همراه با غذا.
بچه‌های کمتر از 3 سال: mg/kg 50 حداکثر 2 گرم همراه با غذا تا 3 الی 5 روز.
تنظیم دوز در بیماران دیالیزی: دوزی برابر نصف دوز معمول را بعد از هر نوبت دیالیز تجویز نمایید.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد آمیب ـ ضد پروتوزوآ.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C) X در 3 ماهه اول).
اشكال دارویی:
Tablet: 500mg
نام‌های تجاری: Tinafas
نکات قابل توصیه به بیمار
1) به بیمار توصیه نمایید جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا مصرف نماید.
2) به بیمار توصیه کنید از مصرف الکل و یا فرآورده‌های حاوی الکل در حین مصرف دارو و 3 ماه بعد از آن خودداری کند.
3) به بیمار توصیه کنید در صورت بروز بارداری سریعا پزشک را مطلع کند.
4) در صورتی که بیمار جهت درمان بیماری‌های مقاربتی دارو دریافت می‌ کند شریک جنسی نیز می‌بایست درمان شود.
مصرف در سالمندان: انتخاب دوز دارو می‌ بایست بر اساس شرایط کلیه، کبد و سایر شرایط بالینی باشد.
مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو در کودکان زیر 3 سال اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: در حین مصرف دارو و 3 روز بعد از قطع آن شیردهی توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری: در 3 ماهه اول بارداری منع مصرف دارد. در سه ماهه دوم و سوم تنها در صورت ارجحیت منافع دارو به مضرات آن دارو را تجویز نمایید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تینافاس) (قرص تینافاس) (تینیدازول) (قرص تینیدازول) (تینا فاس) (قرص تینافاس چیست) (قرص تینا فاس) (قرص تینیدازول 500) (قرص تینافاس برای چیست) (قرص تینافاس برای چیه) () (کاربرد قرص تینافاس) (تینافاس چیست) (تینیدازول 500) (داروی تینافاس) (کپسول تینافاس) (تينافاس) (قرص tinafas) (قرص تینافاس 500) (عوارض قرص تینیدازول) (موارد مصرف قرص تینیدازول) (تينيدازول) (تینیدازول برای چیست) (قرص تینا فاس برای چیست) (تینافاس قرص) (داروی تینا فاس) (tinafas) (قرص تینیدازول500) (قرص تینیدازول ) (قرص تینیدازول چیست) (عوارض قرص تینافاس) (عوارض قرص تینیدازول 500) (عوارض تینیدازول) (موارد مصرف قرص تینافاس) (قرص تینیدازول ۵۰۰) (موارد استفاده قرص تینافاس) (تینیدازول 500 میلی گرم) (تینافاس) (تینافاس 500) (عوارض قرص تنیدازول) (تنیدازول) (موارد مصرف تینیدازول) (قرص تینیدازول برای چیست) (قرص تينافاس) (قرص تینافس) (قرص تینافاس ) (عوارض قرص تینا فاس) (موارد مصرف تینافاس) (تینیدازول چیست) (تینافاکس) (داروی تینیدازول) (تینافاس500) (قرص تیندازول) (قرص تینافاس500) (تینیدازول ۵۰۰) (تیندازول) (دارو تینافاس) (تینافس) (قرص تينيدازول) (عوارض تینافاس) (تینیدازول500) (قرص تينيدازول 500) (داروی تینیدازول500) (قرص تینیدازول500 برای چیست) (تینافاس ) (موارد مصرف قرص تینیدازول 500) (تینافاس برای چیست) (درباره قرص تینافاس) (موارد مصرف قرص تینا فاس) (قرصtinafas) (خواص قرص تینیدازول) (تینیدازول) (كپسول تينافاس) (قرص تینیدازول 500 برای چیست) (مقدار مصرف قرص تینیدازول) (قرص تینا فارس) (تینیدازول۵۰۰) (موارد مصرف قرص تينافاس) (کپسول تینا فاس) (قرص تینا فاس 500) (قیمت قرص تینیدازول) (تینا فاس 500) (داروی tinafas) (تینیدازول ) (کپسول تینیدازول) (قرص تينا فاس) (قرص تنیدازول) (تینیدازول در بارداری) (موارد استفاده قرص تینیدازول) (تينيدازول 500) (نحوه مصرف تینیدازول) (تیافاس) (داروی تینیدازول 500) (عوارض تینیدازول 500) (قرص tinidazole) (تینیدازول قرص) (ترینیدازول) (خواص قرص تینافاس) (خاصیت قرص ‏tinafas) (مصرف قرص تینافاس چگونه است)