پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سوتالول (Sotalol Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوتالول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
آریتمی بطنی تهدید کننده حیات
بزرگسالان: ابتدا مقدار 80 میلی‌گرم دو بار در روز مصرف می‌شود؛ مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بیمار هر 3-2 روز افزایش می‌یابد. اكثر بیماران به دوز mg/day 320-160 پاسخ می‌دهند. حداکثر دوز mg 160 دو با در روز می باشد. معدودی از بیماران دچار آریتمی مقاوم تا مقادیر mg/day 640 به‌صورت منقسم در دو دوز مصرف كرده‌اند.
تنظیم مقدار مصرف در نارسایی كلیوی
بزرگسالان: در نارسایی کلیوی فواصل مصرف دارو افزایش می‌یابد. با كلیرانس كراتینین ml/min 60-30 هر 24 ساعت؛ کلیرانس ml/min 29-10 هر 48-36 ساعت، و کلیرانس كمتر از ml/min‌ 10 بر اساس شرایط فرد تجویز می‌شود.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : ضعف مفرط، کانفوزیون، سردرد، سرگیجه، ضعف، خستگی، مشكلات خواب.
قلبی - عروقی: برادیكاردی، طپش قلب، درد قفسه سینه، آریتمی، CHF، بلوك AV، حوادث پیش آریتمی (تاكیكاردی بطنی، انقباضات زود رس بطنی، فیبریلاسیون بطنی)، ادم، اختلالات EKG، كمی فشارخون.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، سوءهاضمه.
تنفسی: تنگی نفس، برونکواسپاسم.
متابولیك: هایپرگلایسمی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: برادیكاردی، CHF، افت فشارخون، برونکواسپاسم، افت قند خون.
درمان: مصرف سوتالول قطع و بیمار به دقت پیگیری شود؛ از آنجا كه دارو به پروتئین پیوند نمی‌یابد، همودیالیز در كاهش غلظت پلاسمایی سوتالول مؤثر است. بیمار تا طبیعی شدن فواصل QT به دقت پیگیری شود؛ برای كاهش برادیكاردی، می‌توان از آتروپین، یا سایر داروهای آنتی‌كولینرژیك، آگونیستهای بتا- آدرنرژیك، یا ضربان‌ساز از طریق ورید استفاده كرد. ضربان‌ساز با انتقال از طریق ورید در درمان بلوك قلبی درجه دوم یا سوم استفاده می‌شود؛ اپی‌نفرین برای درمان هایپوتانسیون، آمینوفیلین یا اسپری محرك گیرنده بتا- دو برای درمان برونکواسپاسم، شوك الكتریكی یا ضربان‌ساز با انتقال از طریق ورید، اپی‌نفرین یا سولفات منیزیم برای درمان Torsades de pointes استفاده می‌شوند.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
داروهای آنتی اسید ممکن است تأثیر سوتالول را کم کنند و مصرف آنها باید با فاصله 2 ساعت از هم باشد. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد‌ آریتمی، اثرات تجمعی حاصل می‌شود. از مصرف همزمان آنها خودداری شود.
داروهای تخلیه‌كننده كاتكول‌آمین، مانند رزرپین و گوانتیدین، اثرات كاهنده فشارخون سوتالول را تشدید می‌كنند. بیمار به دقت پیگیری شود.
آنتاگونیست‌های كانال كلسیم ضعف میوكارد را افزایش می‌دهند و نباید به صورت همزمان با سوتالول مصرف شوند.
سوتالول ممكن است اثر افزایش فشارخون برگشتی ناشی از قطع مصرف كلونیدین را تشدید كند. سوتالول بایستی چند روز قبل از قطع مصرف كلونیدین قطع شود.
در صورت مصرف همزمان با انسولین یا داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون ممكن است مقدار آن نیاز به تنظیم داشته باشد، زیرا سوتالول ممكن است قند خون را افزایش داده و نشانه‌های افت قند خون را هم مخفی كند.
داروهای ماکرولید (آزیترومایسین، کلاریترومایسین، اریترومایسین و تلیتروماسین) ممكن است باعث تشدید طولانی شدن فاصله QT شوند. با احتیاط استفاده شوند و از مصرف تلیترومایسین خودداری گردد.
مصرف همزمان با پرازوسین ممكن است خطر هیپوتانسیون ارتوستاتیك را افزایش دهد. تا مشخص شدن تأثیرات دارویی هنگام بلند شدن بیمار احتیاط شود.
مصرف همزمان با كینولون‌ها می‌تواند آریتمی‌های تهدیدكننده حیات مانند تورساد دپوینت ایجاد كند. از مصرف همزمان آنها خودداری شود.
هر غذایی ممكن است جذب دارو را كم كند. به بیمار توصیه شود با معده خالی دارو را مصرف كند.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضد آریتمی: سوتالول یك مهاركننده غیراختصاصی گیرنده بتا است كه ضربان سینوسی قلب، و هدایت AV را كاهش و تحریك‌ناپذیری گره AV را افزایش می‌دهد و دوره تحریك نا‌پذیری عضله دهلیز و بطن و مسیرهای فرعی را طولانی می‌كند، برون‌ده قلبی و فشارخون سیستولیك و دیاستولیك را كاهش می‌دهد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، اختلال شدید عملكرد گره سینوسی، برادیكاردی سینوسی، بلوك AV درجه دوم و سوم در موارد فقدان ضربان‌ساز مصنوعی، سندرم QT طولانی اكتسابی یا مادرزادی، شوك با منشأ قلبی، CHF كنترل نشده، و آسم.
موارد احتیاط : نارسایی كلیوی، دیابت.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : ضعف مفرط، کانفوزیون، سردرد، سرگیجه، ضعف، خستگی، مشكلات خواب.
قلبی - عروقی: برادیكاردی، طپش قلب، درد قفسه سینه، آریتمی، CHF، بلوك AV، حوادث پیش آریتمی (تاكیكاردی بطنی، انقباضات زود رس بطنی، فیبریلاسیون بطنی)، ادم، اختلالات EKG، كمی فشارخون.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، سوءهاضمه.
تنفسی: تنگی نفس، برونکواسپاسم.
متابولیك: هایپرگلایسمی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: برادیكاردی، CHF، افت فشارخون، برونکواسپاسم، افت قند خون.
درمان: مصرف سوتالول قطع و بیمار به دقت پیگیری شود؛ از آنجا كه دارو به پروتئین پیوند نمی‌یابد، همودیالیز در كاهش غلظت پلاسمایی سوتالول مؤثر است. بیمار تا طبیعی شدن فواصل QT به دقت پیگیری شود؛ برای كاهش برادیكاردی، می‌توان از آتروپین، یا سایر داروهای آنتی‌كولینرژیك، آگونیستهای بتا- آدرنرژیك، یا ضربان‌ساز از طریق ورید استفاده كرد. ضربان‌ساز با انتقال از طریق ورید در درمان بلوك قلبی درجه دوم یا سوم استفاده می‌شود؛ اپی‌نفرین برای درمان هایپوتانسیون، آمینوفیلین یا اسپری محرك گیرنده بتا- دو برای درمان برونکواسپاسم، شوك الكتریكی یا ضربان‌ساز با انتقال از طریق ورید، اپی‌نفرین یا سولفات منیزیم برای درمان Torsades de pointes استفاده می‌شوند.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده گیرنده بتا.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی آریتمی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Apo - Sotalol, Sota HEXAL
ملاحظات اختصاصی
1- تنظیم مقدار مصرف به آهستگی انجام شود؛ برای پیگیری كافی فواصل QT و رسیدن به غلظت پایدار دارو، بین هر افزایش در مقدار مصرف، 3-2 روز فاصله داده شود.
2- از آنجا كه حوادث پیش آریتمی، مانند تاكیكاردی بطنی مداوم یا فیبریلاسیون بطنی ممكن است در شروع درمان و طی تنظیم مقدار مصرف دارو بروز كند، بیمار باید بستری شود. برای پیگیری ریتم قلبی و تفسیر EKG تجهیزات و كاركنان ورزیده در دسترس باشند.
3- اگرچه برای بیمارانی كه لیدوكائین وریدی تجویز می‌شود درمان با سوتالول را بدون عارضه جانبی شروع كرده‌اند، ولی سایر داروهای ضد آریتمی باید قبل از شروع درمان با سوتالول قطع شوند. درمان با سوتالول به طور تیپیك به زمانی موكول می‌شود كه از 3-2 برابر زمان نیمه عمر داروی قطع شده گذشته باشد. بعد از قطع مصرف آمیودارون، مصرف سوتالول تا طبیعی شدن فاصله QT نباید شروع شود.
4- الكترولیت‌های سرم، بخصوص در صورت مصرف داروهای مدر، به طور مرتب پیگیری شود. عدم تعادل الكترولیتی مانند كمی پتاسیم یا كمی منیزیم خون، ممكن است طولانی شدن QT را تشدید كند و خطر بروز آریتمی مانند torsades de pointes را افزایش دهد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را طبق دستور، حتی در صورت احساس بهبودی، مصرف كنید.
2- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری كنید.
3- لازم است تا 2 ساعت از مصرف سوتالول از خوردن آنتی اسید پرهیز كنید.
4- در صورت فراموش كردن یك دوز، باید از دو برابر دوز بعدی پرهیز شده و دوز بعد را سر ساعت مصرف نمایید.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی سوتالول در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: سوتالول ممكن است در شیر ترشح شود. بر حسب اهمیت دارو برای مادر یا شیردهی یا مصرف دارو باید قطع شود.
مصرف در بارداری: بی‌خطر بودن مصرف دارو در دوران بارداری به اثبات نرسیده است و لازم است كه با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
سوتالول ممكن است سطح آنزیم‌های كبدی و قند خون را افزایش دهد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 40, 80mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده گیرنده بتا.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی آریتمی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Apo - Sotalol, Sota HEXAL
ملاحظات اختصاصی
1- تنظیم مقدار مصرف به آهستگی انجام شود؛ برای پیگیری كافی فواصل QT و رسیدن به غلظت پایدار دارو، بین هر افزایش در مقدار مصرف، 3-2 روز فاصله داده شود.
2- از آنجا كه حوادث پیش آریتمی، مانند تاكیكاردی بطنی مداوم یا فیبریلاسیون بطنی ممكن است در شروع درمان و طی تنظیم مقدار مصرف دارو بروز كند، بیمار باید بستری شود. برای پیگیری ریتم قلبی و تفسیر EKG تجهیزات و كاركنان ورزیده در دسترس باشند.
3- اگرچه برای بیمارانی كه لیدوكائین وریدی تجویز می‌شود درمان با سوتالول را بدون عارضه جانبی شروع كرده‌اند، ولی سایر داروهای ضد آریتمی باید قبل از شروع درمان با سوتالول قطع شوند. درمان با سوتالول به طور تیپیك به زمانی موكول می‌شود كه از 3-2 برابر زمان نیمه عمر داروی قطع شده گذشته باشد. بعد از قطع مصرف آمیودارون، مصرف سوتالول تا طبیعی شدن فاصله QT نباید شروع شود.
4- الكترولیت‌های سرم، بخصوص در صورت مصرف داروهای مدر، به طور مرتب پیگیری شود. عدم تعادل الكترولیتی مانند كمی پتاسیم یا كمی منیزیم خون، ممكن است طولانی شدن QT را تشدید كند و خطر بروز آریتمی مانند torsades de pointes را افزایش دهد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را طبق دستور، حتی در صورت احساس بهبودی، مصرف كنید.
2- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری كنید.
3- لازم است تا 2 ساعت از مصرف سوتالول از خوردن آنتی اسید پرهیز كنید.
4- در صورت فراموش كردن یك دوز، باید از دو برابر دوز بعدی پرهیز شده و دوز بعد را سر ساعت مصرف نمایید.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی سوتالول در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: سوتالول ممكن است در شیر ترشح شود. بر حسب اهمیت دارو برای مادر یا شیردهی یا مصرف دارو باید قطع شود.
مصرف در بارداری: بی‌خطر بودن مصرف دارو در دوران بارداری به اثبات نرسیده است و لازم است كه با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
سوتالول ممكن است سطح آنزیم‌های كبدی و قند خون را افزایش دهد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوتالول) (قرص سوتالول) (قرص سوتالول برای چیست) (سوتاکیم) () (عوارض سوتالول) (سوتالول 80) (قرص سوتالول ۸۰) (سوتالول80) (قرص سوتاکیم) (عوارض سوتالول 80) (قرص سوتالول 80) (موارد مصرف قرص سوتالول 80) (عوارض قرص سوتالول) (عوارض قرص سوتالول 80) (سوتالول هیدروکلراید) (سوتالول ) (قرص سوتولول)