پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف نوردیتروپین (Somatropin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نوردیتروپین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) درمان طولانی مدت نارسایی رشد در كودكان مبتلا به ترشح ناكافی هورمون رشد اندوژن.
كودكان: مقدار mg/kg 0.18 در هفته از راه زیر جلدی یا عضلانی، به مقادیر مساوی در 3 روز متفاوت، ‌6 مرتبه در هفته و یا روزانه مصرف می‌گردد. یا مقدار mg/kg 0.3 در هفته از راه زیر جلدی منقسم در چند دوز، روزانه تزریق شود.
یك روش دیگر تجویز mg/kg 0.06 از راه عضلانی یا زیر جلدی 3 بار در هفته می‌باشد. می‌توان مقدار mg/kg 0.034 - 0.024 از راه زیر جلدی، 6 تا 7 بار در هفته مصرف نمود. یا اینكه mg/kg 0.24-0.16 در هفته از راه زیر جلدی، منقسم در 5 تا 7 دوز در هفته مصرف گردد. و یا، تا mg/kg 0.1 زیر جلدی 3 بار در هفته تجویز شود.
در كودكان دچار اختلال رشد ناشی از نارسایی مزمن كلیوی تا زمان پیوند كلیه:
كودكان: تا مقدار mg/kg 0.35 در هفته از راه زیر جلدی به شكل منقسم در دوزهای روزانه مصرف می‌شود.
كودكان: mg/kg 0.024-0.034 از داروی Norditropin به صورت 7-6 بار در هفته زیر جلدی تزریق شود.
ب) درمان طولانی مدت كوتاهی قد ناشی از سندرم ترنر.
كودكان: تا مقدار mg/kg 0.375 در هفته از راه زیر جلدی، به‌صورت منقسم در دوزهای یكسان و 3 تا 7 مرتبه در هفته مصرف می‌شود.
درمان طولانی مدت اختلال رشد در كودكان با سندرم (PWS) Prader-Willi كه از طریق تست‌های ژنتیكی مشخص شده باشد:
كودكان: میزان mg/kg 0.24 در هفته از راه زیر جلدی به‌ صورت منقسم در 6 تا 7 دوز مصرف می‌شود.
پ) جایگزینی اندوژن در بیماران بالغ دچار كمبود هورمون رشد.
بالغین: ابتدا با مقادیر كمتر از mg/kg 0.006 روزانه از راه زیر جلدی مصرف می‌شود.
ممكن است میزان مصرف تا حداكثر mg/kg 0.0125 در روز افزایش یابد. می‌توان مقدار مصرف را بیماران جوانتر از 35 سال تا حداكثر mg/kg 0.025 در روز و در بیماران بزرگتر از 35 سال تا حداكثر mg/kg 0.0125 در روز افزایش داد. یا با مقادیر كمتر از mg/kg 0.04 در هفته از راه زیر جلدی آغاز نمود، كه در 6 تا 7 دوز، تقسیم می‌شود. می‌توان میزان مصرف دارو را با فواصل هفته‌ای تا حداكثر mg/kg 0.08 در هفته از راه زیر جلدی افزایش داد، ‌كه در 6 تا 7 دوز تقسیم می‌شود. و یا اینكه ابتدا با مقادیر كمتر از mg/kg/day 0.005 درمان را آغاز كرده و بعد از 4 هفته بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا حداكثر mg/kg/day 0.01 افزایش داد.
ت) ضعف و تحلیل بیماران ایدزی.
بالغین و كودكان با وزن بیش از 55 كیلوگرم: مقدار mg 6 زیر جلدی شب قبل از خواب مصرف شود. بالغین و كودكانی با وزن kg 55-45 میزان mg 5 زیر جلدی شب قبل از خواب تجویز می‌شود.
بالغین و كودكانی با وزن kg 45-35 مقدار mg 4 زیر جلدی شب قبل از خواب مصرف می‌شود.
بالغین و كودكانی با وزن كمتر از kg 35 مقدار mg/kg/day 0.1 از راه زیر جلدی شب قبل از خواب مصرف می‌شود.
ث) درمان دراز مدت اختلال رشد در كودكانی كوچك به دنیا آمده كه تا 2 سالگی به رشد مورد نظر نرسیده‌اند.
كودكان: مقدار mg/kg 0.48 در هفته از راه زیر جلدی به صورت منقسم در 5 تا 7 دوز مصرف می‌شود.
ج) كوتولگی ایدیوپاتیك.
كودكان: تا میزان mg/kg 0.37 در هفته از راه زیر جلدی به صورت منقسم در دوزهای یكسان و 6 تا 7 بار در هفته مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
عملكرد تحریك رشد: سوماتروپین هورمون رشد (GH) خالص شده با منشأ DNA نوتركیب است كه باعث تحریك رشد اسكلتی، استخوان‌های دراز، عضله و ارگان می‌شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- نحوه مصرف فرآورده‌های گونادوتروپین باید بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده صورت گیرد.
2- برای تهیه محلول، حلال همراه دارو را داخل ویال ریخته، برای كمك به جریان یافتن مایع، ویال با حركت چرخشی ملایم تا انحلال کامل محتویات چرخانده می‌شود. نباید ویال را تكان داد.
3- پس از تركیب، محلول ویال باید شفاف باشد. در صورت كدر بودن و یا وجود ذرات معلق باید از مصرف آن اجتناب شود.
4- ویال تهیه شده، باید در یخچال نگهداری شود، جهت اطلاع از شرایط نگهداری و پایداری فرآورده به بروشور محصول مراجعه شود.
5- در صورت بروز حساسیت به حلال، می‌توان از آب استریل تزریقی استفاده كرد. وقتی دارو بدین شكل تهیه شود، فقط می‌توان یك دوز تهیه شده را مصرف نمود و محلول را در صورتی كه پس از تهیه بلافاصله مصرف نمی‌شود در یخچال نگهداری شود. دوز تهیه شده باید طی 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود و در صورت عدم استفاده قسمت باقی مانده دور ریخته شود.
6- در حین درمان باید قد كودك بطور مرتب كنترل شود. همچنین بررسی مداوم پارامترهای خونی و رادیولوژی نیز نیاز است.
7- گلوكز خون بیمار بطور مرتب كنترل گردد. زیرا GH ممكن است باعث مقاومت به انسولین شود.
8- درمان با دوزهای بالای گلوكوكورتیكوئید اثر افزایش دهنده رشد سوماتروپین را مهار می‌كند. در بیماران با وجود همزمان كمبود هورمون رشد، برای پیشگیری از مهار اثر رشد، باید دوز جایگزینی گلوكوكورتیكوئید تنظیم شود.
9- بیماران با كمبود GH ناشی از ضایعات داخل جمجمه‌ای، لازم است از نظر پیشرفت یا رخداد ضایعه ارزیابی شود.
10- باید بیماران از لحاظ هرگونه تغییر بدخیم و آسیب‌های پوستی بررسی گردد.
11- به‌صورت دوره‌ای تست‌های عملكردی تیروئیدی از نظر هایپوتیروئیدی بررسی گردد، زیرا ممكن است نیاز به درمان با هورمون‌های تیروئیدی باشد.
12- بعضی از فرمولاسیون‌ها حاوی گلایسین، مانیتول، یا فنول هستند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- در كودكان دچار مشكلات اندوكرین، شامل كمبود GH، احتمال بسته شدن اپی فیز استخوان‌های بلند بیشتر است. در صورت مشاهده لنگش در كودك فوراً اطلاع داده شود.
2- اهمیت پیگیری دقیق به والدین تأكید گردد.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث افزایش سطوح گلوكز، فسفر غیر آلی، آلكالین فسفاتاز، و هورمون پاراتیروئید شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: جذب این دارو از محل تزریق همانند سوماترن (هورمون رشد انسانی) می‌باشد.
پخش: در ارگان‌های با پرفیوژن بالا بویژه در كبد و كلیه تجمع می‌یابد.
متابولیسم: در كبد متابولیزه می‌شود.
دفع: به صورت اسیدهای آمینه به گردش سیستمیك باز می‌گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
درمان با گلوكوكورتیكوئید ممكن است باعث مهار اثر تحریك كنندگی رشد شود. دوز جایگزین كورتیكواستروئیدها در بیماران دچار كمبود باید بدقت تنظیم شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- نحوه مصرف فرآورده‌های گونادوتروپین باید بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده صورت گیرد.
2- برای تهیه محلول، حلال همراه دارو را داخل ویال ریخته، برای كمك به جریان یافتن مایع، ویال با حركت چرخشی ملایم تا انحلال کامل محتویات چرخانده می‌شود. نباید ویال را تكان داد.
3- پس از تركیب، محلول ویال باید شفاف باشد. در صورت كدر بودن و یا وجود ذرات معلق باید از مصرف آن اجتناب شود.
4- ویال تهیه شده، باید در یخچال نگهداری شود، جهت اطلاع از شرایط نگهداری و پایداری فرآورده به بروشور محصول مراجعه شود.
5- در صورت بروز حساسیت به حلال، می‌توان از آب استریل تزریقی استفاده كرد. وقتی دارو بدین شكل تهیه شود، فقط می‌توان یك دوز تهیه شده را مصرف نمود و محلول را در صورتی كه پس از تهیه بلافاصله مصرف نمی‌شود در یخچال نگهداری شود. دوز تهیه شده باید طی 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود و در صورت عدم استفاده قسمت باقی مانده دور ریخته شود.
6- در حین درمان باید قد كودك بطور مرتب كنترل شود. همچنین بررسی مداوم پارامترهای خونی و رادیولوژی نیز نیاز است.
7- گلوكز خون بیمار بطور مرتب كنترل گردد. زیرا GH ممكن است باعث مقاومت به انسولین شود.
8- درمان با دوزهای بالای گلوكوكورتیكوئید اثر افزایش دهنده رشد سوماتروپین را مهار می‌كند. در بیماران با وجود همزمان كمبود هورمون رشد، برای پیشگیری از مهار اثر رشد، باید دوز جایگزینی گلوكوكورتیكوئید تنظیم شود.
9- بیماران با كمبود GH ناشی از ضایعات داخل جمجمه‌ای، لازم است از نظر پیشرفت یا رخداد ضایعه ارزیابی شود.
10- باید بیماران از لحاظ هرگونه تغییر بدخیم و آسیب‌های پوستی بررسی گردد.
11- به‌صورت دوره‌ای تست‌های عملكردی تیروئیدی از نظر هایپوتیروئیدی بررسی گردد، زیرا ممكن است نیاز به درمان با هورمون‌های تیروئیدی باشد.
12- بعضی از فرمولاسیون‌ها حاوی گلایسین، مانیتول، یا فنول هستند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- در كودكان دچار مشكلات اندوكرین، شامل كمبود GH، احتمال بسته شدن اپی فیز استخوان‌های بلند بیشتر است. در صورت مشاهده لنگش در كودك فوراً اطلاع داده شود.
2- اهمیت پیگیری دقیق به والدین تأكید گردد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون هیپوفیز قدامی.
طبقه‌بندی درمانی: هورمون رشد خالص شده (GH).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Eutropin, Norditropin, NordiLet
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، ضعف.
قلبی ـ عروقی: ادم خفیف و گذرا.
خون: لوكمی.
متابولیك: هایپرگلایسمی خفیف، هایپوتیروئیدیسم.
عضلانی - اسكلتی: سندرم تونل كارپ، درد عضلانی لوكالیزه.
پوست: درد محل تزریق.
سایر عوارض: ژنیكوماستی، تشكیل آنتی بادی علیه GH.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو در طولانی مدت می‌تواند باعث بروز آكرومگالی یا ژیگانتیسم كه پیامدهای شناخته شده افزایش بیش از حد هورمون رشد هستند، بشود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 15U/ml, 1ml
Injection, Powder : 4U
Injection, Powder, Lyophilized: 12U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون هیپوفیز قدامی.
طبقه‌بندی درمانی: هورمون رشد خالص شده (GH).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Eutropin, Norditropin, NordiLet
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سردرد، ضعف.
قلبی ـ عروقی: ادم خفیف و گذرا.
خون: لوكمی.
متابولیك: هایپرگلایسمی خفیف، هایپوتیروئیدیسم.
عضلانی - اسكلتی: سندرم تونل كارپ، درد عضلانی لوكالیزه.
پوست: درد محل تزریق.
سایر عوارض: ژنیكوماستی، تشكیل آنتی بادی علیه GH.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو در طولانی مدت می‌تواند باعث بروز آكرومگالی یا ژیگانتیسم كه پیامدهای شناخته شده افزایش بیش از حد هورمون رشد هستند، بشود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوردیتروپین) (عوارض آمپول نوردیتروپین) (نوردیتروپین چیست) (آمپول نوردیتروپین) (داروی نوردیتروپین) (نوردیلت چیست) (هورمون نوردیتروپین) (نوردیتروپین نوردیلت چیست) (نوردیتروبین نوردیلت) (امپول نوردیتروپین) (آمپول نوردیلت چیست) (عوارض نوردیتروپین) (تجويز ودوز nordiyropin در اطفال) (عوارض نوردیتروپیتن)