پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دپوپروورا (Medroxyprogesterone Acetate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دپوپروورا چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) خونریزی رحمی غیر طبیعی ناشی از عدم تعادل هورمونی.
بزرگسالان: 10-5 میلی‌گرم خوراكی روزانه به مدّت 10-5 روز، شروع از روز 21-16 سیكل قاعدگی. در صورت كنترل دوز دارو دارو برای 2 سیكل ادامه می‌یابد.
ب) هایپرپلازی‌ آندومتر:
بزرگسالان: 10-5 میلی‌گرم خوراكی روزانه به مدّت 14-12 روز متوالی در ماه. شروع درمان از روز اول یا 16 سیكل قاعدگی.
پ) آمنوره ثانویه:
بزرگسالان: 10-5 میلی‌گرم خوراكی روزانه به مدّت 10-5 روز. ترجیحاً شروع از روز 21-16 سیكل قاعدگی.
ت) كارسینومای كلیوی یا آندومتر:
بزرگسالان: 1000-400 میلی‌گرم عضلانی به صورت هفتگی در صورت بهبودی یا تثبیت بیماری در عرض چند هفته یا چند ماه 400 میلی‌گرم به صورت ماهیانه.
ث) پارافیلی در مردان:
بزرگسالان: شروع با دوز 200 میلی‌‌گرم عضلانی 2 یا 3 بار در روز یا 500 میلی‌گرم عضلانی به صورت هفتگی. دوز دارو سپس بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می‌گردد.
ج) جلوگیری از بارداری در زنان:
بزرگسالان: 150 میلی‌گرم عضلانی هر 3 ماه. تزریق اول در 5 روز اول سیكل انجام شود یا 104 میلی‌گرم زیر جلدی در عضله جلوی ران یا شكم هر 3 ماه.
مكانیسم اثر
اثر پروژستینی: مدروكسی پروژسترون باعث مهار تخمک گذاری و ضخیم شدن مخاط گردن رحم و ترشحی شدن آندومتر می‌شود.
اثر ضد نئوپلاسم: دارو با مكانیسم ناشناخته باعث مهار رشد آندومتر حساس به پروژستین و بافت سرطانی كلیه می‌شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- در صورت تجویز به منظور جلوگیری از بارداری قبل از استفاده از عدم بارداری فرد اطمینان حاصل شود.
2- قبل از تجویز دارو سوسپانسیون به خوبی تكان داده شود.
3- در صورت تزریق عضلانی دارو باید به صورت عمقی در عضلات بزرگ ترجیحاً عضله گلوتئال تزریق شود.
4- در بیماران مبتلا به دیابت گلوكز خون باید تحت نظر باشد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار در صورت بارداری نباید از دارو استفاده نماید.
2- به بیمار توصیه نمایید در صورت بروز درد قفسه سینه، دشواری در تنفس و درد پا را به پزشك گزارش نمایید.
3- به بیمار در مورد علائم استروك آگاهی دهید.
مصرف در شیردهی:
دارو در شیر شناسائی شده است. نوزادان در معرض دارو در دوران شیردهی اثرات رشدی و رفتاری ناخواسته‌ای را در دوران بلوغ نشان داده‌اند.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
باعث افزایش مقادیر تست‌های عملكرد كبدی و غیر طبیعی شدن نتایج تست‌های عملكرد تیروئیدی می‌شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: پس از تزریق عضلانی جذب آهسته انجام می‌گیرد.
پخش: دارو 90 درصد به پروتئین‌های پلاسما به خصوص آلبومین اتصال می‌یابد.
متابولیسم: دارو به صورت گسترده‌ای در كبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر تزریق عضلانی دارو جهت جلوگیری از بارداری حدود 50 روز است.
دفع: دارو به صورت متابولیت‌های گلوكورونیده از ادرار دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
آمینو گلو تتیماید ممكن است باعث افزایش متابولیسم كبدی مدروكسی پروژسترون شود.
داروهای القاء كننده آنزیم های كبدی مثل كاربامازپین، فنوباربیتال، نفسیلین، فنی‌توئین و ریفامپین ممكن است باعث كاهش اثر مدروكسی پروژسترون (از جمله كاهش اثر ضدبارداری) شوند.
آسیترتین و گریئزوفولوین ممكن است باعث كاهش اثر ضد بارداری مدروكسی پروژسترون شوند.
افزایش و كاهش اثر وارفارین در مصرف همراه با مدروكسی پروژسترون گزارش شده است.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- در صورت تجویز به منظور جلوگیری از بارداری قبل از استفاده از عدم بارداری فرد اطمینان حاصل شود.
2- قبل از تجویز دارو سوسپانسیون به خوبی تكان داده شود.
3- در صورت تزریق عضلانی دارو باید به صورت عمقی در عضلات بزرگ ترجیحاً عضله گلوتئال تزریق شود.
4- در بیماران مبتلا به دیابت گلوكز خون باید تحت نظر باشد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار در صورت بارداری نباید از دارو استفاده نماید.
2- به بیمار توصیه نمایید در صورت بروز درد قفسه سینه، دشواری در تنفس و درد پا را به پزشك گزارش نمایید.
3- به بیمار در مورد علائم استروك آگاهی دهید.
مصرف در شیردهی:
دارو در شیر شناسائی شده است. نوزادان در معرض دارو در دوران شیردهی اثرات رشدی و رفتاری ناخواسته‌ای را در دوران بلوغ نشان داده‌اند.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پروژستین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده x
نام‌های تجاری: Depo - Provera
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: استروك، افسردگی.
قلبی - عروقی: ادم، آمبولی ریوی، ترومبو آمبولی، ترومبوفلبیت.
چشم: دو بینی، خشكی چشم.
ادراری - تناسلی: ترشح غیر طبیعی، آمنوره، خونریزی ناگهانی، تحلیلی گردن رحم، دیسمنوره.
كبدی: یرقان، كلستاتیك.
متابولیك: تغییر وزن.
پوست: آكنه، آلوپسی، سفتی اطراف محل تزریق، هیرسوتیسم.
سایر عوارض: حساسیت پستان، بزرگ یا ترشح پستان، درد، خارش، بثورات جلدی، آبسراستریل، ملاسما.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 5 mg, 250 mg
Injection: 100 mg/ml, 5ml, 150 mg/ml
Injection: Depot Medroxyprogesterone Acetate 25mg+ Estradiol Cypionate 5mg/0.5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پروژستین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده x
نام‌های تجاری: Depo - Provera
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: استروك، افسردگی.
قلبی - عروقی: ادم، آمبولی ریوی، ترومبو آمبولی، ترومبوفلبیت.
چشم: دو بینی، خشكی چشم.
ادراری - تناسلی: ترشح غیر طبیعی، آمنوره، خونریزی ناگهانی، تحلیلی گردن رحم، دیسمنوره.
كبدی: یرقان، كلستاتیك.
متابولیك: تغییر وزن.
پوست: آكنه، آلوپسی، سفتی اطراف محل تزریق، هیرسوتیسم.
سایر عوارض: حساسیت پستان، بزرگ یا ترشح پستان، درد، خارش، بثورات جلدی، آبسراستریل، ملاسما.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()