پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ریزاتریپتان (Rizatriptan benzoate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریزاتریپتان چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
سردرد میگرن (میگرنی) حاد همراه یا بدون اورا
بزرگسالان: شروع با دوز 5 یا 10 میلی گرم خوراكی و در صورت عدم اثر بخشی تكرار آن حداقل دو ساعت بعد از دوز اول حداكثر 30 میلی گرم در 24 ساعت. در افراد مصرف كننده پروپرانولول 5 میلی گرم خوراكی حداكثر 3 دوز (15 میلی گرم) در 24 ساعت.
مكانیسم اثر
اثر انقباض عروقی: دارو احتمالاً از طریق اثر آگونیستی گیرنده‌های سروتونینی باعث انقباض عروقی، مهار آزادسازی نوروپپتید و كاهش انتقال درد در مسیر عصب سه قلو می‌شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- تجویز دارو فقط پس از قطعیت تشخیص میگرن باید انجام شود.
2- دارو در موارد پیشگیری از میگرن یا درمان میگرن‌های همی پلژیك، میگرن‌های بازیلار یا سردردهای كلاستر نباید مصرف گردد.
3- ایمنی مصرف دارو : موارد سردرد بیش از چهار بار در ماه به اثبات نرسیده است.
4- در بیماران با ریسك فاكتورهای عروق كرونر بیمار باید تحت پایش قلبی - عروقی قرار گیرد.
5- در صورت ابتلا بیمار به ریسك فاكتورهای عروق كرونر در حین درمان، پایش دقیق قلبی - عروقی توصیه می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- به بیمار اطلاع داده شود دارو از بروز محلات میگرن پیشگیری نمی‌كند.
2- به بیمار اطلاع داده شود شكستن و خرد كردن دارو باعث جذب سریع تر و در نتیجه بهبود سریع تر سردرد نمی‌گردد.
3- به بیمار توصیه شود در صورت عدم بهبودی سردرد با دوز اول، دوز دوم حداقل دو ساعت پس از قرص اول باید مورد استفاده واقع شود. بیمار نباید بیش از 30 میلی گرم از دارو در عرض 24 ساعت مصرف نماید.
4- به دلیل احتمال بروز گیجی، و خواب آلودگی بیمار نباید كارهای خطرناك كه نیاز به هوشیاری دارو انجام دهد.
5- غذا باعث تأخیر اثر بخشی دارو می‌گردد.
6- هر گونه تصمیم برای بارداری یا شك به بارداری و بارداری باید به پزشك اطلاع داده شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثر بخشی دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی: به دلیل عدم مشخص بودن اثرات دارو بر نوزادان در زمان مصرف دارو شیردهی نباید انجام شود.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی وجود ندارد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: پس از مصرف خوراكی فراهمی زیستی دارو 40 درصد می‌باشد.
پخش: حداقل اتصال پلاسمائی را دارد.
متابولیسم: دارو دراثر مونوآمینواكسیداز - A تبدیل به متابولیت ایندول استیك اسید می‌شود.
دفع: پس از مصرف خوراكی 82 درصد دارو از ادرار و 12 درصد آن از مدفوع دفع می‌شود. نیمه عمر دارو دو ساعت می‌باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با فرآورده‌های حاوی آلكالوئید ارگو یا داروهای شبه ارگوت (دی هیدروارگوتامین، متی سرژید) باعث واكنش‌های وازواسپاسم طولانی می‌شود. بین این داروها و ریزاتریپتان 24 ساعت فاصله باشد.
انواع مهار كننده MAO باعث افزایش سطح سرمی ریزاتریپتان می‌شوند. از مصرف همزمان خودداری شود و مصرف ریزاتریپتان حداقل 14 روز پس از قطع مهار كننده‌های MAO شروع شود.
پروپرانولول ممكن است باعث افزایش سطح سرمی ریزاتریپتان شود. دوز ریزاتریپتان در صورت لزوم كاهش داده شود.
مهار كننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین(SSRIs) مانند فلوكستین، فلوواكسامین، پاروكستین و سرترالین ممكن است باعث ضعف، هایپر رفلكس و ناهماهنگی شوند. بیمار باید تحت نظارت دقیق باشد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- تجویز دارو فقط پس از قطعیت تشخیص میگرن باید انجام شود.
2- دارو در موارد پیشگیری از میگرن یا درمان میگرن‌های همی پلژیك، میگرن‌های بازیلار یا سردردهای كلاستر نباید مصرف گردد.
3- ایمنی مصرف دارو : موارد سردرد بیش از چهار بار در ماه به اثبات نرسیده است.
4- در بیماران با ریسك فاكتورهای عروق كرونر بیمار باید تحت پایش قلبی - عروقی قرار گیرد.
5- در صورت ابتلا بیمار به ریسك فاكتورهای عروق كرونر در حین درمان، پایش دقیق قلبی - عروقی توصیه می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- به بیمار اطلاع داده شود دارو از بروز محلات میگرن پیشگیری نمی‌كند.
2- به بیمار اطلاع داده شود شكستن و خرد كردن دارو باعث جذب سریع تر و در نتیجه بهبود سریع تر سردرد نمی‌گردد.
3- به بیمار توصیه شود در صورت عدم بهبودی سردرد با دوز اول، دوز دوم حداقل دو ساعت پس از قرص اول باید مورد استفاده واقع شود. بیمار نباید بیش از 30 میلی گرم از دارو در عرض 24 ساعت مصرف نماید.
4- به دلیل احتمال بروز گیجی، و خواب آلودگی بیمار نباید كارهای خطرناك كه نیاز به هوشیاری دارو انجام دهد.
5- غذا باعث تأخیر اثر بخشی دارو می‌گردد.
6- هر گونه تصمیم برای بارداری یا شك به بارداری و بارداری باید به پزشك اطلاع داده شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثر بخشی دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی: به دلیل عدم مشخص بودن اثرات دارو بر نوزادان در زمان مصرف دارو شیردهی نباید انجام شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست رسپتور 5 - HT 1B / 1D.
طبقه‌بندی درمانی: ضد میگرن.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Maxalt
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ضعف، كاهش توانائی ذهنی، گیجی، سرخوشی، خستگی، سردرد، درد، پارستزی، خواب آلودگی، لرزش.
قلبی - عروقی: درد قفسه سینه، فشار یا سنگینی روی قفسه سینه، وازواسپاسم عروق كرونر، انفاركتوس میوكارد، ایسكمی‌گذاری میوكارد، فیبریلاسیون بطنی، تاكیكاردی بطنی.
گوش، حلق، بینی: درد، فشار یا سنگینی در ناحیه گردن، گلو و فك.
دستگاه گوارش: اسهال، خشكی دهان، تهوع، استفراغ.
تنفسی: تنگی نفس.
پوست: گر گرفتگی.
سایر عوارض: احساس گرما یا سرما، بر افروختگی.
مسمومیت و درمان
تجربیات محدودی وجود دارد. نشانه‌ها شامل گیجی، خواب آلودگی، استفراغ، برادی كاردی یا سنكوپ.
در موارد مسمومیت شستشوی معده همراه با تجویز ذغال فعال و پایش ECG به مدت 12 ساعت پس از بلع دارو توصیه می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 5, 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست رسپتور 5 - HT 1B / 1D.
طبقه‌بندی درمانی: ضد میگرن.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Maxalt
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ضعف، كاهش توانائی ذهنی، گیجی، سرخوشی، خستگی، سردرد، درد، پارستزی، خواب آلودگی، لرزش.
قلبی - عروقی: درد قفسه سینه، فشار یا سنگینی روی قفسه سینه، وازواسپاسم عروق كرونر، انفاركتوس میوكارد، ایسكمی‌گذاری میوكارد، فیبریلاسیون بطنی، تاكیكاردی بطنی.
گوش، حلق، بینی: درد، فشار یا سنگینی در ناحیه گردن، گلو و فك.
دستگاه گوارش: اسهال، خشكی دهان، تهوع، استفراغ.
تنفسی: تنگی نفس.
پوست: گر گرفتگی.
سایر عوارض: احساس گرما یا سرما، بر افروختگی.
مسمومیت و درمان
تجربیات محدودی وجود دارد. نشانه‌ها شامل گیجی، خواب آلودگی، استفراغ، برادی كاردی یا سنكوپ.
در موارد مسمومیت شستشوی معده همراه با تجویز ذغال فعال و پایش ECG به مدت 12 ساعت پس از بلع دارو توصیه می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ریزاتریپتان) (قرص ریزاتریپتان) () (ریزاتریپتان 10) (عوارض قرص ریزاتریپتان) (عوارض ریزاتریپتان) (قرص ملتیوا) (ريزاتريپتان) (موارد مصرف قرص ریزاتریپتان) (قرص ریزاتریپتان 10) (عوارض قرص ریزاتریپتان 10) (ریزاتریپتان10) (قرص ریزاتریپتان ۱۰)