پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف مستینون (Pyridostigmine Bromide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مستینون چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) میاستنی گراو.
بزرگسالان: مقدار 180-60 میلی‌گرم دو یا چهار بار در روز مصرف می‌شود. مقدار معمول مصرف mg/day 600 است، اما ممكن است به مقادیر بیشتری (تا mg/day 1500) نیاز باشد. مقدار مصرف باید برای هر فرد بر اساس پاسخ و تحمل عوارض جانبی تعیین شود.
كودكان: میزان day/kg/ mg 7 خوراكی در 5 الی 6 دوز منقسم مصرف می‌شود.
نوزادان مادران مبتلا یه میاستنی گراویس: mg/kg 0.15-0.05 عضلانی.
ب) افزایش میزان بقای بیماران بعد از تماس با گاز جنگی سومان.
بزرگسالان: 20 میلی‌گرم خوراكی 8 ساعت كه حداقل در فاصله چند ساعت قبل از تماس مصرف شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی مهاركننده‌های كولین استراز، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- بروز ضعف شدید عضلانی می‌تواند ناشی از مسمومیت دارویی یا تشدید میاستنی گراو باشد. تزریق وریدی یك مقدار آزمایشی ادروفونیوم ضعف ناشی از مصرف دارو را تشدید خواهد كرد، در صورتی كه ضعف ناشی از بیماری را به طور موقت برطرف خواهد كرد.
2- از تجویز مقادیر بیش از حد پیریدوستیگمین به بیماران مبتلا به كاهش حركات گوارشی خودداری شود، زیرا بعد از طبیعی شدن حركات گوارشی ممكن است مسمومیت بروز كند.
3- برای جلوگیری از مسمومیت اضافی، باید مصرف سایر داروهای كولینرژیك در طول درمان با پیریدوستیگمین قطع شود.
4- بیماران ممكن است نسبت به این دارو مقاومت نشان دهند.
5- قرص‌های 30 میلی‌گرمی دارو را در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری كنید. بعد از خروج از یخچال تا 3 ماه قابل نگهداری است.
6- برای خنثی كردن عوارض موسكارینی دارو همیشه آتروپین در دسترس باشد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را طبق دستور و به موقع مصرف كنید.
2- در صورت بروز تغییر در قدرت عضلانی، كرامپ عضلات، بثورات پوستی یا خستگی، به پزشك اطلاع دهید.
3- برای كاهش خطر عوارض جانبی موسكارینی دارو، آن را همراه با غذا یا شیر مصرف كنید.
4- در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، تعریق، افزایش ترشح بزاق، ضعف عضلانی، ضربان قلب نامنظم، دردهای شدید شكمی و تنگی نفس به پزشك خود اطلاع دهید.
5- درمورد سربازان در صورت مسمومیت با گازهای جنگی به هیچ وجه این دارو را مصرف نكرده و بلافاصله از آنتی دوت‌هایی مانند آتروپین و پرالیدوكسیم استفاده كنند.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثربخشی دارو در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: پیریدوستیگمین ممكن است در شیر ترشح شود و احتمالاً موجب مسمومیت شیرخوار شود. قطع شیردهی یا قطع مصرف دارو بر اساس وضعیت بالینی بیمار تعیین می‌شود.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با پروكائین آمید یا كینیدین ممكن است اثر كولینرژیك پیریدوستیگمین بر روی عضله را معكوس سازد.
كورتیكواستروئیدها ممكن است اثر كولینرژیك پیریدوستیگمین را كاهش دهند. در صورت قطع مصرف كورتیكواستروئیدها، ممكن است این اثر افزایش یافته و احتمالاً بر قدرت عضله تأثیر بگذارد.
مصرف همزمان با سوكسینیل كولین ممكن است موجب طولانی شدن ضعف تنفسی ناشی از مهار استرازهای پلاسما و در نتیجه تأخیر در هیدرولیز سوكسینیل كولین شود.
مصرف همزمان با داروهای مسدودكننده عقده‌ای ممكن است فشارخون را تا حد بحرانی كاهش دهد؛ قبل از بروز این اثر نشانه‌های شكمی ظاهر می‌شوند.
منیزیم اثر مضعف مستقیم بر روی عضلات اسكلتی دارد و ممكن است اثرهای مفید پیریدوستیگمین را خنثی سازد.
آمینوگلیكوزیدها باعث بلوك عصبی - عضلانی و كاهش اثرات ناشی از دارو می‌شوند.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر تحریك عضله: پیریدوستیگمین هیدرولیز استیل كولین توسط كولین استراز را مسدود می‌كند و سبب تجمع استیل كولین در سیناپس‌های كولینرژیك و افزایش تحریك گیرنده‌های كولینرژیك پیوستگاه عصبی - عضلانی می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو یا برومیدها یا دیگر تركیبات فرمولاسیون، انسداد گوارشی یا ادراری.
موارد احتیاط : در مواردی كوتاه یا بلندمدت عدم حساسیت به آنتی كولین استراز پیش می‌آید.
در صورت بروز علائم كولینرژیك (مانند افزایش ترشح بزاق، تعریق و بی‌اختیاری ادراری) دارو را قطع كنید. دوزهای بالا باعث این علائم شده كه باید از بحران میاستنیك افتراق دهید.
دارو بعضی مواقع باعث واكنش‌های حساسیتی می‌شود. در بیماران آسمی، بیماری‌های قلبی - عروقی، بیماری‌های گوارشی مانند زخم پپتیك، پركاری تیروئید و صرع با احتیاط استفاده شود.
زمانی كه دوز را برای میاستنی گراویس تست كرده یا تعدیل می‌كنید، وسایل احیاء قلبی - عروقی باید در دسترس باشد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی مهاركننده‌های كولین استراز، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- بروز ضعف شدید عضلانی می‌تواند ناشی از مسمومیت دارویی یا تشدید میاستنی گراو باشد. تزریق وریدی یك مقدار آزمایشی ادروفونیوم ضعف ناشی از مصرف دارو را تشدید خواهد كرد، در صورتی كه ضعف ناشی از بیماری را به طور موقت برطرف خواهد كرد.
2- از تجویز مقادیر بیش از حد پیریدوستیگمین به بیماران مبتلا به كاهش حركات گوارشی خودداری شود، زیرا بعد از طبیعی شدن حركات گوارشی ممكن است مسمومیت بروز كند.
3- برای جلوگیری از مسمومیت اضافی، باید مصرف سایر داروهای كولینرژیك در طول درمان با پیریدوستیگمین قطع شود.
4- بیماران ممكن است نسبت به این دارو مقاومت نشان دهند.
5- قرص‌های 30 میلی‌گرمی دارو را در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری كنید. بعد از خروج از یخچال تا 3 ماه قابل نگهداری است.
6- برای خنثی كردن عوارض موسكارینی دارو همیشه آتروپین در دسترس باشد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را طبق دستور و به موقع مصرف كنید.
2- در صورت بروز تغییر در قدرت عضلانی، كرامپ عضلات، بثورات پوستی یا خستگی، به پزشك اطلاع دهید.
3- برای كاهش خطر عوارض جانبی موسكارینی دارو، آن را همراه با غذا یا شیر مصرف كنید.
4- در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، تعریق، افزایش ترشح بزاق، ضعف عضلانی، ضربان قلب نامنظم، دردهای شدید شكمی و تنگی نفس به پزشك خود اطلاع دهید.
5- درمورد سربازان در صورت مسمومیت با گازهای جنگی به هیچ وجه این دارو را مصرف نكرده و بلافاصله از آنتی دوت‌هایی مانند آتروپین و پرالیدوكسیم استفاده كنند.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثربخشی دارو در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: پیریدوستیگمین ممكن است در شیر ترشح شود و احتمالاً موجب مسمومیت شیرخوار شود. قطع شیردهی یا قطع مصرف دارو بر اساس وضعیت بالینی بیمار تعیین می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده كولین استراز.
طبقه‌بندی درمانی: محرك عضله.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Mestinon
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : سردرد (با مصرف مقادیر زیاد)، فاسیكولاسیون، تشنج.
قلبی ـ عروقی: برادیكاردی، كمی فشارخون (نادر).
پوست: بثورات پوستی، تعریق بیش از حد.
چشم: میوز.
دستگاه گوارش: كرامپ‌های شكمی، تهوع، استفراغ، اسهال، ترشح بیش از حد بزاق.
سایر عوارض: اسپاسم نایژه‌ای، و افزایش ترشحات و تنگی نایژه، ضعف، كرامپ‌های عضلانی.
توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط، سردرد، تشنج، اشكال در تنفس، بثورات پوستی، یا فلج، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تهوع، استفراغ، اسهال، تاری دید، میوز، اشك ریزش بیش از حد، اسپاسم نایژه، افزایش ترشحات نایژه‌ای، كمی فشارخون، عدم هماهنگی حركات، تعریق بیش از حد، ضعف عضلانی، كرامپ، فاسیكولاسیون، فلج، برادیكاردی یا تاكیكاردی، ترشح بیش از حد بزاق، بی‌قراری یا آشفتگی.
درمان: حمایت تنفسی در صورت لزوم تخلیه ترشحات نایژه‌ای صورت می‌گیرد. مصرف دارو باید بلافاصله قطع شود. برای مسدود كردن اثرات موسكارینی پیریدوستیگمین می‌توان آتروپین تجویز كرد. با این وجود، این دارو فلج عضلات اسكلتی را از بین نخواهد برد. از مصرف بیش از حد آتروپین باید خودداری شود، زیرا ممكن است به تشكیل پلاك‌های نایژه‌ای منجر گردد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10, 60mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده كولین استراز.
طبقه‌بندی درمانی: محرك عضله.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Mestinon
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : سردرد (با مصرف مقادیر زیاد)، فاسیكولاسیون، تشنج.
قلبی ـ عروقی: برادیكاردی، كمی فشارخون (نادر).
پوست: بثورات پوستی، تعریق بیش از حد.
چشم: میوز.
دستگاه گوارش: كرامپ‌های شكمی، تهوع، استفراغ، اسهال، ترشح بیش از حد بزاق.
سایر عوارض: اسپاسم نایژه‌ای، و افزایش ترشحات و تنگی نایژه، ضعف، كرامپ‌های عضلانی.
توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط، سردرد، تشنج، اشكال در تنفس، بثورات پوستی، یا فلج، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تهوع، استفراغ، اسهال، تاری دید، میوز، اشك ریزش بیش از حد، اسپاسم نایژه، افزایش ترشحات نایژه‌ای، كمی فشارخون، عدم هماهنگی حركات، تعریق بیش از حد، ضعف عضلانی، كرامپ، فاسیكولاسیون، فلج، برادیكاردی یا تاكیكاردی، ترشح بیش از حد بزاق، بی‌قراری یا آشفتگی.
درمان: حمایت تنفسی در صورت لزوم تخلیه ترشحات نایژه‌ای صورت می‌گیرد. مصرف دارو باید بلافاصله قطع شود. برای مسدود كردن اثرات موسكارینی پیریدوستیگمین می‌توان آتروپین تجویز كرد. با این وجود، این دارو فلج عضلات اسكلتی را از بین نخواهد برد. از مصرف بیش از حد آتروپین باید خودداری شود، زیرا ممكن است به تشكیل پلاك‌های نایژه‌ای منجر گردد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مستینون) (قرص مستینون) (مستینون قرص) (عوارض قرص مستینون) () (داروی مستینون) (عوارص قرص مستینون) (قرص مستینون چیست) (قرص mestinon) (عوارض مستینون) (عوارض قرص مستينون) (موارد مصرف قرص مستینون) (قرص مستينون) (موارد مصرف مستینون) (عوارض داروی مستینون) (ميستينون 60) (بیماری مستینون) (مستينون) (داروی mestinon) (عوارض قرص mestinon) (قرص مستینون برای چیست)