پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف لیسکانتین (پریمیدون) (Primidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لیسکانتین (پریمیدون) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) حالات تونیك - كلونیك (صرع بزرگ) صرع كانونی، صرع ناقص كمپلكس (سایكوموتور).
بزرگسالان و كودكان 8 ساله و بزرگتر: از راه خوراكی، روزهای اول تا سوم، هر شب mg 125-100، روزهای چهارم تا ششم mg 125-100، دو بار در روز، روزهای هفتم تا نهم، mg 125-100 سه بار در روز و در روز دهم مقدار نگهدارنده mg 250 سه بار در روز مصرف می‌شود. ممكن است تا مقدار g 2 در روز نیاز باشد.
كودكان كوچكتر از 8 سال: از راه خوراكی روزهای اول تا سوم هر شب mg 50، روزهای چهارم تا ششم، mg 50 دو بار در روز، روزهای هفتم تا نهم، mg 100 سه بار در روز و در روز دهم مقدار نگهدارنده mg 250 - 125 سه بار در روز مصرف می‌شود.
ب) لرزش خوش خیم خانوادگی (Benign familial tremor).
بزرگسالان: مقدار mg/day 750 در سه مقدار منقسم مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر ضد تشنج: پریمیدون به عنوان یك داروی مضعف CNS غیر اختصاصی به تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد تشنج برای كنترل حملات تشنجی صرع بزرگ مقاوم و درمان تشنجات كانونی یا سایكوموتور به كار می‌رود. مكانیسم اثر دارو مشخص نیست. بخشی از فعالیت دارو ممكن است ناشی از فنوباربیتال (متابولیت فعال آن) باشد.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پریمیدون ممكن است موجب بروز اختلال در نتایج آزمونهای عملكرد كبدی شود (افزایش یا كاهش).
ممكن است باعث كاهش Hgb و هماتوكریت و شمارش پلاكتی شود.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: خواب آلودگی، آتاكسی، اختلالات هیجانی، سرگیجه حقیقی، تحریك پذیری مفرط، خستگی، پارانویا.
پوست: بثورات شبه سرخك.
چشم: دوبینی، نیستاگموس.
دستگاه گوارش: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ.
ادراری - تناسلی: ناتوانی جنسی، پر ادراری.
خون: آنمی مگالوبلاستیك، ترومبوسیتوپنی.
توجه: در صورت بروز علائم حساسیت مفرط یا اختلال عملكرد كبدی، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: نشانه‌ها مانند مسمومیت با باربیتوراتها است و عبارت‌اند از ضعف تنفسی و CNS، از بین رفتن رفلکس‌ها، كاهش ترشح ادرار، تاكیكاردی، افت فشار خون، كاهش حرارت بدن، اغما (شوك ممكن است بروز كند).
درمان: حمایتی است. در بیماران هوشیار دارای رفلکس حلقی سالم، با شربت ایپكا بیمار وادار به استفراغ شده و به دنبال آن طی 30 دقیقه مقادیر مكرر ذغال فعال تجویز می‌شود. در صورت عدم امكان القای استفراغ، باید معده را شستشو داد. قلیایی كردن ادرار و دیورز شدید ممكن است دفع دارو را تسریع كند. همودیالیز ممكن است ضروری باشد. علائم حیاتی و تعادل آب و الكترولیت بیمار پیگیری شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از مجرای گوش به راحتی جذب می‌شود. اوج غلظت سرمی دارو طی سه ساعت حاصل می‌گردد. فنوباربیتال بعد از چند روز درمان مداوم در پلاسما ظاهر می‌شود. در اغلب بررسی های آزمایشگاهی فنوباربیتال و پریمیدون هر دو در پلاسما شناسایی می‌شوند. غلظت درمانی پریمیدون mcg/ml 12-5 و فنوباربیتال mcg/ml 30-10 است.
پخش: به طور گسترده در سر تا سر بدن انتشار می‌یابد.
متابولیسم: در كبد به طور آهسته به فنیل اتیل مالونامید (PEMA) و فنوباربیتال متابولیزه می‌شود. PEMA متابولیت اصلی است.
دفع: از طریق ادرار دفع می‌شود. مقادیر زیادی از دارو در شیر ترشح می‌شود. نیمه عمر دارو 15-5 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
الكل و سایر داروهای مضعف CNS، از جمله ضد دردهای مخدر، موجب افسردگی شدید در بیمارانی می‌شود كه پریمیدون مصرف می‌كنند.
كاربامازپین و فنی توئین ممكن است اثرات پریمیدون را كاهش داده و تبدیل آن به فنوباربیتال را افزایش دهند. برای جلوگیری از بروز مسمومیت، غلظت سرمی دارو پیگیری گردد.
استازولامید ممكن است باعث كاهش سطح پریمیدون شود.
پریمیدون ممكن است باعث كاهش اثر ضد بارداری‌های هورمونی شود.
پریمیدون ممكن است باعث كاهش اثر متوپرولول و پروپرانولول شود و افزایش دوز بتابلوكر ممكن است ضروری باشد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ باربیتورات.
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: Apo - Primidone, Liskantin
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی باربیتوراتها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1 - شمارش كامل سلولهای خونی و آزمونهای عملكرد كبد هر شش ماه انجام شود.
2 - قطع ناگهانی مصرف پریمیدون ممكن است موجب بروز صرع مداوم شود. مقدار مصرف دارو باید به تدریج كاهش یابد.
3 - باربیتوراتها انجام فعالیتهای نیازمند هوشیاری، مانند رانندگی، را مختل می‌سازند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1 - دارو را طبق دستور مصرف كنید.
2 - از مصرف فرآورده‌های حاوی الكل و تسكین بخشهای دیگر خودداری كنید، زیرا ممكن است موجب بروز ضعف اضافی CNS شود.
3 - در صورت بروز علائم و نشانه‌های عوارض جانبی، به پزشك اطلاع دهید.
4 - قطع مصرف دارو یا تغییر مقدار آن باید با دستور پزشك انجام شود.
5 - باربیتوراتها ممكن است داروهای خوراكی جلوگیری كننده از بارداری را بی اثر سازند. بنابراین، از روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده كنید.
6 - كارت شناسایی پزشكی كه نشانگر بیماری صرع و نام داروهای مصرفی شماست، به همراه داشته باشید.
مصرف در سالمندان: مقدار مصرف در بیماران سالخورده باید كاهش یابد. این بیماران مبتلا به كاهش عملكرد كلیه هستند.
مصرف در كودكان: پریمیدون ممكن است موجب تحریك پذیری مفرط كودكان كوچكتر از 6 سال شود.
مصرف در شیردهی: مقادیر قابل توجهی از پریمیدون در شیر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف دارو توصیه نمی‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 250mg
Suspension: 125, 250 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ باربیتورات.
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: Apo - Primidone, Liskantin
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی باربیتوراتها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1 - شمارش كامل سلولهای خونی و آزمونهای عملكرد كبد هر شش ماه انجام شود.
2 - قطع ناگهانی مصرف پریمیدون ممكن است موجب بروز صرع مداوم شود. مقدار مصرف دارو باید به تدریج كاهش یابد.
3 - باربیتوراتها انجام فعالیتهای نیازمند هوشیاری، مانند رانندگی، را مختل می‌سازند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1 - دارو را طبق دستور مصرف كنید.
2 - از مصرف فرآورده‌های حاوی الكل و تسكین بخشهای دیگر خودداری كنید، زیرا ممكن است موجب بروز ضعف اضافی CNS شود.
3 - در صورت بروز علائم و نشانه‌های عوارض جانبی، به پزشك اطلاع دهید.
4 - قطع مصرف دارو یا تغییر مقدار آن باید با دستور پزشك انجام شود.
5 - باربیتوراتها ممكن است داروهای خوراكی جلوگیری كننده از بارداری را بی اثر سازند. بنابراین، از روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده كنید.
6 - كارت شناسایی پزشكی كه نشانگر بیماری صرع و نام داروهای مصرفی شماست، به همراه داشته باشید.
مصرف در سالمندان: مقدار مصرف در بیماران سالخورده باید كاهش یابد. این بیماران مبتلا به كاهش عملكرد كلیه هستند.
مصرف در كودكان: پریمیدون ممكن است موجب تحریك پذیری مفرط كودكان كوچكتر از 6 سال شود.
مصرف در شیردهی: مقادیر قابل توجهی از پریمیدون در شیر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف دارو توصیه نمی‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لیسکانتین) (لیسکانتین سافت) (شربت لیسکانتین) (شربت لیسکانتین سافت) (عوارض لیسکانتین) () (عوارض داروی لیسکانتین سافت) (عوارض شربت لیسکانتین) (داروی لیسکانتین چیست) (داروی لیسکانتین) (قرص لیسکانتین) (شربت لیسکانتین چیست) (لیسکانتین شربت) (شربت لیسکانتین ) (عوارض شربت لیسکانتین سافت) (پریمیدون) (موارد مصرف شربت لیسکانتین سافت) (لیسکانتین 250) (liskantin saft) (شربت لیسکانتین سافت چیست) (لیسکانتین سافت چیست) (عوارض قرص لیسکانتین) (داروی لیسکانتین سافت) (شربت liskantin saft) (عوارض لیسکانتین سافت) (پریمیدون 250) (سوسپانسیون لیسکانتین) (لیس کانتین) (پریمیدون چیست) (شربت پریمیدون) (شربت لیس کانتین) (شربت liskantin) (لیسکانتین عوارض) (شربت liskantin soft) (لسکانتین) (عوارض قرص پریمیدون) (خواص شربت لیسکانتین) (دیسکانتین) (عوارض پریمیدون) (ليسكانتين سافت)