پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ممانتین (Memantine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ممانتین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
دمانس متوسط تا شدید از نوع آلزایمر.
بزرگسالان: در ابتدا mg 5 روزانه از راه خوراكی مصرف می‌شود. سپس هر هفته مقدار mg 5 به دوز روزانه اضافه می‌شود تا زمانی كه دوز هدف حاصل شود.
حداكثر دوز mg 10 دو بار در روز می‌باشد. دوزهای بیش از mg 5 باید در دو دوز منقسم داده شود.
مكانیسم اثر
اثر ضد آلزایمر: این دارو رسپتورهای NMDA را كه فعالیت مداوم آنها احتمالاً در تشدید علائم آلزایمر نقش دارد، آنتاگونیزه می‌كند.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
ممانتین برای بیماری آلزایمر خفیف و دیگر انواع دمانس اندیكاسیون ندارد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- ممانتین آلزایمر را درمان نمی‌كند و تنها علائم را بهبود می‌دهد.
2- دوزهای بیش از mg/day 5 باید در دو دوز منقسم مصرف شده و فاصله افزایش دوزها باید حداقل یك هفته باشد.
3- دارو را بدون توجه به زمان مصرف غذا می‌توان استفاده كرد.
4- بدون اطلاع پزشك، از مصرف داروهای گیاهی یا داروهای بدون نسخه (OTC) خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: در این گروه، ‌حتی در صورت نرمال بودن سطح كراتینین سرمی، ممكن است كاركرد كلیه مختل باشد. ابتدا كلیرانس كراتینین را تخمین زده و در صورت اختلال متوسط كلیوی، دوز را باید كاهش داد و در بیماری شدید كلیوی نباید از این دارو استفاده نمود.
مصرف در كودكان: اثر درمانی و ایمنی دارو در این گروه تأیید نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست.
مصرف در بارداری: مطالعات در این زمینه كافی نیست.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است سطح آلكالین فسفاتاز را افزایش و سطح Hgb و هماتوكریت را كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: پس از مصرف خوراكی دارو به خوبی جذب می‌شود. غذا بر جذب دارو اثری ندارد.
پخش: حجم پخش متوسط، L/kg 11-9 است. اتصال پروتئینی دارو %45 است.
متابولیسم: دارو به میزان جزئی متابولیزه می‌شود. %82-57 از یك دوز مصرفی به‌صورت تغییر نیافته در ادرار ترشح شده و مابقی به متابولیت تبدیل می‌شود.
دفع: عمدتاً در ادرار ترشح می‌شود. كلیرانس كلیوی از طریق ترشح توبولی صورت می‌گیرد و مقداری از داروی ترشح شده به‌ صورت وابسته به pH باز جذب می‌شود. نیمه عمر دارو حدود 80-60 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف ممانتین همراه دیگر داروهای آنتاگونیست NMDA (آمانتادین، دكسترومتورفان، كتامین) مطالعه نشده است و باید با احتیاط باشد.
داروهای قلیایی كننده ادرار (مهار كننده‌های كربنیك انهیدراز، سدیم بیكربنات) ممكن است كلیرانس ممانتین را كاهش دهند.
مصرف سیگار ممكن است سطح ممانتین را تغییر دهد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
ممانتین برای بیماری آلزایمر خفیف و دیگر انواع دمانس اندیكاسیون ندارد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- ممانتین آلزایمر را درمان نمی‌كند و تنها علائم را بهبود می‌دهد.
2- دوزهای بیش از mg/day 5 باید در دو دوز منقسم مصرف شده و فاصله افزایش دوزها باید حداقل یك هفته باشد.
3- دارو را بدون توجه به زمان مصرف غذا می‌توان استفاده كرد.
4- بدون اطلاع پزشك، از مصرف داروهای گیاهی یا داروهای بدون نسخه (OTC) خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: در این گروه، ‌حتی در صورت نرمال بودن سطح كراتینین سرمی، ممكن است كاركرد كلیه مختل باشد. ابتدا كلیرانس كراتینین را تخمین زده و در صورت اختلال متوسط كلیوی، دوز را باید كاهش داد و در بیماری شدید كلیوی نباید از این دارو استفاده نمود.
مصرف در كودكان: اثر درمانی و ایمنی دارو در این گروه تأیید نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست.
مصرف در بارداری: مطالعات در این زمینه كافی نیست.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست گیرنده NMDA.
طبقه‌بندی درمانی: داروی ضد آلزایمر.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ebixa
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: پرخاشگری، بی قراری، ‌اضطراب، آتاكسی، گیجی، سكته، افسردگی، گیجی، خستگی، توهم، سردرد، كاهش حركات، بی خوابی، درد، ‌خواب آلودگی، سنكوپ، حمله ایسكمیك گذرا (TIA)، سرگیجه حقیقی.
قلبی ـ ‌عروقی: ادم، نارسایی قلبی، هایپرتانسیون.
چشم: آب مروارید، كونژنكتیویت.
دستگاه گوارش:‌ بی اشتهایی، یبوست، اسهال، تهوع، استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: تكرر ادرار، عفونت ادراری.
خونی: آنمی.
متابولیك: كاهش وزن.
عضلانی ـ اسكلتی: درد مفاصل، درد پشت.
تنفسی: برونشیت، سرفه، تنگی نفس، علائم شبه آنفلوانزا، پنومونی، ‌عفونت تنفسی فوقانی.
پوست: بثورات پوستی.
سایر عوارض: عدم تعادل در راه رفتن، ‌افتادن.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: در یك بیمار مسموم شده با mg 400 از این دارو، بی قراری، سایكوز، ‌توهمات بینایی، خواب آلودگی، کانفیوژن و از دست رفتن هوشیاری رخ داده است.
درمان: درمان علامتی و حمایتی است. برای افزایش حذف ممانتین می‌توان ادرار را اسیدی نمود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 5, 10 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست گیرنده NMDA.
طبقه‌بندی درمانی: داروی ضد آلزایمر.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ebixa
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: پرخاشگری، بی قراری، ‌اضطراب، آتاكسی، گیجی، سكته، افسردگی، گیجی، خستگی، توهم، سردرد، كاهش حركات، بی خوابی، درد، ‌خواب آلودگی، سنكوپ، حمله ایسكمیك گذرا (TIA)، سرگیجه حقیقی.
قلبی ـ ‌عروقی: ادم، نارسایی قلبی، هایپرتانسیون.
چشم: آب مروارید، كونژنكتیویت.
دستگاه گوارش:‌ بی اشتهایی، یبوست، اسهال، تهوع، استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: تكرر ادرار، عفونت ادراری.
خونی: آنمی.
متابولیك: كاهش وزن.
عضلانی ـ اسكلتی: درد مفاصل، درد پشت.
تنفسی: برونشیت، سرفه، تنگی نفس، علائم شبه آنفلوانزا، پنومونی، ‌عفونت تنفسی فوقانی.
پوست: بثورات پوستی.
سایر عوارض: عدم تعادل در راه رفتن، ‌افتادن.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: در یك بیمار مسموم شده با mg 400 از این دارو، بی قراری، سایكوز، ‌توهمات بینایی، خواب آلودگی، کانفیوژن و از دست رفتن هوشیاری رخ داده است.
درمان: درمان علامتی و حمایتی است. برای افزایش حذف ممانتین می‌توان ادرار را اسیدی نمود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ممانتین) (قرص ممانتین) () (ممانتین 10) (قرص آلزیکسا 10) (عوارض ممانتین) (قرص ممانتین 10) (داروی ممانتین) (الزیکسا) (عوارض قرص ممانتین) (قرص آلزیکسا) (قرص ممانتین 5) (قرص ممانتين) (آلزیکسا) (ممانتین چیست) (ممانتین قرص) (آلزانتین) (الزانتین) (قرص آلزیکسا 5) (آلزیکسا 5) (عوارض قرص آلزیکسا) (ممانتین هیدروکلراید) (قرص الزیکسا) (عوارض آلزیکسا) (داروی مموکسا) (قرص ممانتین چیست) (قرص الزیکسا 5) (قرص ممانتین ) (قرص الزانتین) (ممانتین 5) (ممانتین ) (قرص ebixa) (ممانتین دارو) (الزیکسا 5) (الزیکسا 10) (سیتالوپرام) (ممانتين) (ممانتین 5) (قرص آلزانتین) (خواص داروی ممانتین) (عوارض قرص ممانتین 10) (آلزیکسا 10) (عوارض داروی ممانتین) (مموکسا) (داروی Ebixa) (موارد مصرف قرص ممانتین) (قرص مماتین) (عوارض قرص ebixa) (آلزیکسا چیست) (عوارض دارویی ممانتین) (آلزانتین 10) (قرص آلزیکسا ۵) (قرص آلزیکسا چیست) (ممانتین10) (قرص ممانتین برای چیست) (قرص ممانتین هیدروکلراید) (عوارض قرص الزیکسا) (ممانتین)