پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کروئون (پانکراتین) (Pancreatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کروئون (پانکراتین) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) ‌عدم ترشح مناسب لوزالمعده، داروی كمكی در هضم غذا در فیبروزكیستیك، استئاتوره و موارد دیگر اختلال در متابولیسم چربی ناشی از عدم ترشح مناسب آنزیم های لوزالمعده.
بزرگسالان: 20000-4000 واحد (یا بیشتر) لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
كودكان 12-7 سال: 12000-4000 واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
كودكان 6-1 سال: 8000-4000 واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
كودكان 6 تا 12 ماه: 2000 واحد لیپاز با غذا و یا میان وعده ها. دوز باید بر اساس پاسخ دهی بیمار تنظیم شود.
ب) برداشتن لوزالمعده یا انسداد پانكراتیك:
بزرگسالان: 16000-8000 واحد لیپاز هر 2 ساعت دوز دارو می تواند تا 88000-64000 واحد در موارد شدید افزایش یابد.
مكانیسم اثر
اثر هضم كننده: آنزیم های پروتئولیتیك، آمیلولیتیك، و لیپولیتیك هضم پروتئینها، نشاسته، و چربیها را تسریع می‌كنند. این دارو نسبت به اسیدها حساس است و در محیط هایی كه اندكی قلیایی یا خنثی هستند، فعال تر است.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
برای دستیابی به حداكثر اثر دارو، باید آن را بلافاصله قبل از غذا یا در حین صرف غذا مصرف كرد.
برای جلوگیری از سوء هضم، در رژیم غذایی باید تعادلی بین چربی، پروتئین و نشاسته وجود داشته باشد. مقادیر مصرف دارو برحسب درجه سوء هضم و سوء جذب، مقدار چربی رژیم غذایی و فعالیت آنزیمی فرآورده‌های مختلف متفاوت است.
این دارو تعداد حركات روده را به طور مناسبی كاهش می‌دهد و قوام مدفوع را بهبود می‌بخشد.
در صورتی این دارو تجویز می‌شود كه بی كفایتی ترشح غدد برون ریز لوزالمعده تشخیص داده شده باشد. مصرف این دارو در اختلالات گوارشی كه به بی كفایتی آنزیم های لوزالمعده مربوط نباشد، ‌بی تأثیر است.
كودكان كم سن بهتر است دارو را به صورت پودر در آورده و با نوشیدنی های خوش طعم مخلوط كرده و با غذا مصرف كنند. از استنشاق پودر باید خودداری شود. كودكان بزرگتر می‌توانند قرص را به صورت كامل مصرف كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را دور از نور و حرارت نگهداری كنید.
دستورات مربوط به رژیم غذایی را رعایت نمایید.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پانكراتین می تواند غلظت سرمی اسیداوریك را افزایش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: جذب نمی‌شود. در دستگاه گوارش به طور موضعی اثر می‌كند.
دفع : از راه مدفوع دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
فعالیت پانكراتین ممكن است به وسیله ضد اسیدهای حاوی كلسیم یا منیزیم كاهش یابد. پانكراتین جذب فرآورده‌های حاوی آهن را كاهش می‌دهد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
برای دستیابی به حداكثر اثر دارو، باید آن را بلافاصله قبل از غذا یا در حین صرف غذا مصرف كرد.
برای جلوگیری از سوء هضم، در رژیم غذایی باید تعادلی بین چربی، پروتئین و نشاسته وجود داشته باشد. مقادیر مصرف دارو برحسب درجه سوء هضم و سوء جذب، مقدار چربی رژیم غذایی و فعالیت آنزیمی فرآورده‌های مختلف متفاوت است.
این دارو تعداد حركات روده را به طور مناسبی كاهش می‌دهد و قوام مدفوع را بهبود می‌بخشد.
در صورتی این دارو تجویز می‌شود كه بی كفایتی ترشح غدد برون ریز لوزالمعده تشخیص داده شده باشد. مصرف این دارو در اختلالات گوارشی كه به بی كفایتی آنزیم های لوزالمعده مربوط نباشد، ‌بی تأثیر است.
كودكان كم سن بهتر است دارو را به صورت پودر در آورده و با نوشیدنی های خوش طعم مخلوط كرده و با غذا مصرف كنند. از استنشاق پودر باید خودداری شود. كودكان بزرگتر می‌توانند قرص را به صورت كامل مصرف كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را دور از نور و حرارت نگهداری كنید.
دستورات مربوط به رژیم غذایی را رعایت نمایید.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنزیم لوزالمعده.
طبقه‌بندی درمانی: هضم كننده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Creon
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع، ‌اسهال، كرامپهای معده.
سایر عوارض: واكنش آلرژیك.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: افزایش اسید اوریك خون و ادرار، اسهال و ناراحتی گذرای دستگاه گوارش.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet, Delayed Release : Amylase 6500fipu + Lipase 8000 fipu+ protease 450 fipu
Capsule (Pancreatin Forte) : Amylase 25000 fipu+ Lipase 36000 fipu+ protease 2000 fipu
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنزیم لوزالمعده.
طبقه‌بندی درمانی: هضم كننده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Creon
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع، ‌اسهال، كرامپهای معده.
سایر عوارض: واكنش آلرژیك.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: افزایش اسید اوریك خون و ادرار، اسهال و ناراحتی گذرای دستگاه گوارش.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرص پانکراتین) (پانکراتین) (پانکراتین چیست) (عوارض قرص پانکراتین) () (عوارض پانکراتین) (قرص پانکراتین برای چیست) (قیمت قرص creon) (قرص پانکراتین برای درمان چیست) (قرص creon) (قرص پانکراتین چیست؟) (قرص creon چیست) (مقدار مصرف پانکراتین) (پانكراتين) (قرص پانكراتين) (موارد مصرف قرص پانکراتین) (بیماری پانکراتین) (قرص پانکراتين) (پانکراتین دارو) (پانکراتین چیست؟) (کپسول creon) (قرص پانکراتین چیست) (کپسول creon 25000) (��� ���� ��ی)