پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف لونیتن (Minoxidil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لونیتن چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
زیادی شدید فشار خون
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: مقدار mg/day 5-2.5 به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. مقدار مصرف دارو می‌تواند در فواصل حداقل 3 روز به 10 تا 20 و سپس 40 میلی‌گرم افزایش داده شود. در صورت نیاز به كنترل سریع، دوز دارو هر 6 ساعت قابل تنظیم می‌باشد. میزان دوزاژ مؤثر معمولاً 10 تا 40 میلی‌گرم در روز در یك یا دو دوز منقسم می‌باشد. حداكثر مقدار مصرف 100 میلی‌گرم در روز می‌باشد.
كودكان كوچكتر از 12 سال: مقدار mg/kg/day 0.2 (حداكثر پنج میلی‌گرم) به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. در صورت لزوم دوز دارو پس از حداقل یك فاصله سه روزه به اندازه 50 تا 100%، تا زمانی كه پاسخ مناسب ایجاد شود، قابل افزایش می‌باشد. میزان دوزاژ مؤثر mg/kg 1-0.25 روزانه در یك یا دو دوز منقسم می‌باشد. در صورت نیاز به كنترل سریع، دوز دارو هر 6 ساعت تنظیم می‌شود. حداكثر مقدار مصرف 50 میلی‌گرم در روز می‌باشد.
مكانیسم اثر
اثر كاهنده فشار خون: مینوكسیدیل اثر خود را از طریق انبساط مستقیم عضلات صاف عروق اعمال می‌كند. اثر بر عروق مقاومتی (شریان‌ها و شریانچه‌ها) بیش از عروق ذخیره‌ای (وریدهای بزرگ و كوچك) است.
فارماکوکینتیک
جذب: از دستگاه گوارش به سرعت و به صورت كامل جذب می‌شود.
پخش: به‌طور گسترده در بافت‌های بدن انتشار می‌یابد. به پروتئین‌های پلاسما پیوند نمی‌یابد.
متابولیسم: تقریباً 90 درصد دارو متابولیزه می‌شود.
دفع: دارو و متابولیت‌های آن عمدتاً از راه ادرار دفع می‌شوند. متوسط نیمه‌عمر پلاسمایی 4.25 ساعت می‌باشد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد.
قلبی - عروقی: خیز، تاكی‌كاردی، تجمع مایع در پریكارد و تامپوناد، CHF، تغییرات EKG، زیادی واجهشی فشار خون.
تنفسی: ادم ریه.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
پوست: بثورات پوستی، سندرم استیونس - جانسون.
متابولیك: افزایش وزن.
سایر عوارض: هیپرتریكوز (دراز و كلفت شدن و افزایش رنگ موهای نازك بدن)، حساس شدن پستان‌ها به لمس یا فشار، ژنیكوماستی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: كمی فشار خون، تاكی‌كاردی، سردرد و برافروختگی پوست.
درمان: بعد از مصرف حاد، محتویات معده را از طریق واداشتن بیمار به استفراغ یا لاواژ معده تخلیه كرده و برای كاهش جذب دارو ذغال فعال تجویز می‌شود. درمان بعدی معمولاً علامتی و حمایتی است. برای حفظ فشار خون محلول نمكی نرمال انفوزیون می‌شود. از تجویز داروهای سمپاتومیمتیك، مانند اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین، به دلیل اثر تحریك‌كننده شدید قلبی آن‌ها، خودداری شود.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، فئوكروموسیتوم.
موارد احتیاط : اختلال كار كلیه یا بعد از انفاركتوس حاد میوكارد، dissecting aortic aneurysm.
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
مینوكسیدیل ممكن است غلظت آلكالین فسفاتاز، كراتینین و BUN‌ را افزایش و به‌طور گذرا سطح هماتوكریت و هموگلوبین را كاهش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: گشادكننده عروق محیطی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد فشار خون.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Loniten
ملاحظات اختصاصی
1- مینوكسیدیل معمولاً همزمان با سایر داروهای كاهنده فشار خون مانند مدرها، مسدودكننده‌های گیرنده بتا یا سركوب‌كننده‌های فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیك مصرف می‌شود.
2- بعد از تجویز دارو فشار خون و نبض بیمار پیگیری و هر گونه تغییرات قابل ملاحظه گزارش شود؛ میزان مصرف و دفع مایعات و وزن بدن بیمار را از نظر احتباس آب و سدیم ارزیابی شود.
3- بیمار از نظر تجمع مایع در پریكارد، تامپوناد قلبی و HF پیگیری شود. فنیل‌افرین، دوپامین، و وازوپرسین برای درمان كمی فشار خون در دسترس باشد.
4- بیماران دچار نارسایی كلیوی یا تحت دیالیز ممكن است به مقادیر نگهدارنده كمتر مینوكسیدیل نیاز داشته باشند. از آنجا كه مینوكسیدیل با دیالیز از بدن خارج می‌شود، توصیه می‌شود اگر دیالیز 9 صبح انجام می‌گیرد، بلافاصله پس از دیالیز دارو تجویز شود؛ اگر دیالیز ساعت سه بعدازظهر انجام می‌شد. مقدار روزانه در ساعت هفت صبح (هشت ساعت قبل از دیالیز) تجویز شود.
5- پس از تثبیت فشار خون، بیمار هر 3 تا 6 ماه بررسی شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- نشانه‌های قلبی زیر را فوراً به پزشك اطلاع دهید:
افزایش ضربان قلب (در دقیقه بیش از 20 ضربان از حد نرمال)، افزایش سریع وزن بدن، كوتاهی دامنه تنفس، درد قفسه سینه، سوء هاضمه، سرگیجه، منگی یا غش.
2- قبل از مصرف داروهای بدون نسخه با پزشك مشورت كنید.
3- هیپرتریكوز 6-1 ماه بعد از قطع مصرف دارو برطرف خواهد شد.
4- دارو مطابق تجویز پزشك مصرف شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده ممكن است نسبت به اثر كاهنده فشار خون دارو حساس باشند. به دلیل تغییر در كلیرانس دارو، تنظیم مقدار مصرف ممكن است ضروری باشد. فشار خون اورتوستاتیك در این بیماران مونیتور شود.
مصرف در كودكان: به دلیل تجربه محدود در مورد كودكان، باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: مینوكسیدیل در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: گشادكننده عروق محیطی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد فشار خون.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Loniten
ملاحظات اختصاصی
1- مینوكسیدیل معمولاً همزمان با سایر داروهای كاهنده فشار خون مانند مدرها، مسدودكننده‌های گیرنده بتا یا سركوب‌كننده‌های فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیك مصرف می‌شود.
2- بعد از تجویز دارو فشار خون و نبض بیمار پیگیری و هر گونه تغییرات قابل ملاحظه گزارش شود؛ میزان مصرف و دفع مایعات و وزن بدن بیمار را از نظر احتباس آب و سدیم ارزیابی شود.
3- بیمار از نظر تجمع مایع در پریكارد، تامپوناد قلبی و HF پیگیری شود. فنیل‌افرین، دوپامین، و وازوپرسین برای درمان كمی فشار خون در دسترس باشد.
4- بیماران دچار نارسایی كلیوی یا تحت دیالیز ممكن است به مقادیر نگهدارنده كمتر مینوكسیدیل نیاز داشته باشند. از آنجا كه مینوكسیدیل با دیالیز از بدن خارج می‌شود، توصیه می‌شود اگر دیالیز 9 صبح انجام می‌گیرد، بلافاصله پس از دیالیز دارو تجویز شود؛ اگر دیالیز ساعت سه بعدازظهر انجام می‌شد. مقدار روزانه در ساعت هفت صبح (هشت ساعت قبل از دیالیز) تجویز شود.
5- پس از تثبیت فشار خون، بیمار هر 3 تا 6 ماه بررسی شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- نشانه‌های قلبی زیر را فوراً به پزشك اطلاع دهید:
افزایش ضربان قلب (در دقیقه بیش از 20 ضربان از حد نرمال)، افزایش سریع وزن بدن، كوتاهی دامنه تنفس، درد قفسه سینه، سوء هاضمه، سرگیجه، منگی یا غش.
2- قبل از مصرف داروهای بدون نسخه با پزشك مشورت كنید.
3- هیپرتریكوز 6-1 ماه بعد از قطع مصرف دارو برطرف خواهد شد.
4- دارو مطابق تجویز پزشك مصرف شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده ممكن است نسبت به اثر كاهنده فشار خون دارو حساس باشند. به دلیل تغییر در كلیرانس دارو، تنظیم مقدار مصرف ممكن است ضروری باشد. فشار خون اورتوستاتیك در این بیماران مونیتور شود.
مصرف در كودكان: به دلیل تجربه محدود در مورد كودكان، باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: مینوكسیدیل در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لونیتن) (minoxidilچیست) (minoxidil چیست) (لونیتن ) (داروی لونیتن)