پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سیلانم (Imipenem/Cilastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیلانم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونتهای شدید دستگاه تنفس تحتانی، استخوان، شکم، ادراری - تناسلی، مفصل، پوست و بافتهای نرم و نیز سپتی سمی باکتریایی ناشی از آسینتوباکتر، انتروکوک، استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشرشیاکلی، هموفیلوس، کلبسیلا، مورگانلا، پروتئوس، انتروباکتر، سودوموناس آئروژینوزا و باکتریوئیدها مانند B. fragilis.
بزرگسالان بیش از 70 کیلوگرم: mg 1000-250 انفوزیون وریدی هر 8-6 ساعت، بر اساس حساسیت میکرو ارگانیسم و شدت بیماری مصرف می‌شود. بیشترین میزان قابل مصرف mg/kg/day 50یا g/day 4 (هرکدام که کمتر باشد) می‌باشد.
همچنین می‌توان این موارد را با تزریق mg 750- 500 به صورت عضلانی هر 12 ساعت درمان نمود. بیشترین میزان قابل مصرف روزانه g 4-2 می‌باشد.
نوزادان بیش از 3 ماه (به استثنای عفونتهای CNS): mg/kg 25-15وریدی هر 6 ساعت مصرف می‌شود. بیشترین میزان قابل مصرف در روز g 4-2 می‌باشد.
نوزادان 4 هفته تا سه ماهه که 1.5 کیلوگرم و یا بیشتر وزن دارند (به استثناء عفونتهای CNS): mg/kg 25 هر 6 ساعت به صورت وریدی مصرف می‌شود.
نوزادان 4-1 هفته که 1.5 کیلوگرم یا بیشتر وزن دارند (به استثناء عفونتهای CNS): mg/kg 25به صورت وریدی هر 8 ساعت مصرف می‌شود.
نوزادان زیر 1 هفته که 1.5 کیلوگرم وزن دارند (به استثناء عفونتهای CNS): mg/kg 25 به صورت وریدی هر 12 ساعت استفاده می‌شود.
تنظیم دوز: در صورتی که ml/min 70 ClCr < باشد تنظیم دوز دارو ضروری است.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، تب، تشنج، خواب آلودگی.
قلبی ـ عروقی: افت فشار، ترومبوفلبیت.
دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، کولیت سودوممبران، استفراغ.
خونی: آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوز.
پوست: درد در محل تزریق، خارش، راش، بثورات جلدی.
سایر عوارض: واکنش‌های حساسیتی (آنافیلاکسی).
مسمومیت و درمان
درمان: در صورت بروز این واقعه مصرف دارو قطع و اقدامات حمایتی و علامتی آغاز می‌گردد. با وجود قابل دیالیز بودن این دارو کارآیی همودیالیز در رفع مسمومیت آن شناخته نشده است.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
کلرامفنیکل می‌تواند مانع اثرات باکتریوسید ایمیپنم شود. توصیه می‌شود این دارو چند ساعت پس از تزریق ایمیپنم سیلاستاتین به بیمار داده شود.
مصرف همزمان گانسیکلوویر باعث افزایش تشنجات جنرال می‌گردد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر آنتی باکتریال: ایمیپنم یک داروی باکتریوسید است که سنتز دیواره سلولی را مهار می‌نماید. طیف اثر ضد میکروبی این دارو شامل بسیاری از گرم مثبت‌ها، گرم منفی‌ها و باکتری‌های بی هوازی می‌باشد مانند E.Coli، سودوموناس آئروژینوزا، رده باکتریوئیدها از جمله B. fragilis، استافیلوکوک، استرپتوکوک، کلبسیلا، پروتئوس و رده انتروباکتریاسه.
باکتری‌های مقاوم مانند MRSA، کلستریدیوم دیفیسیل و سایر رده سودوموناس را نیز پوشش می‌دهد.
سیلاستاتین شکسته شدن ایمیپنم توسط آنزیم‌ها در کلیه را مهار می‌نماید و در نتیجه این ترکیب برای درمان عفونتهای ادراری نیز مناسب است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو و هر یک از اجزاء آن، تزریق مخلوط این دارو با لیدوکائین به صورت عضلانی در کسانی که به کائین‌ها حساسیت دارند، شوک شدید، بلوک قلبی.
موارد احتیاط: نارسایی کلیه، تشنج، آلرژی به پنی سیلین‌ها یا سفالوسپورین ها.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، تب، تشنج، خواب آلودگی.
قلبی ـ عروقی: افت فشار، ترومبوفلبیت.
دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، کولیت سودوممبران، استفراغ.
خونی: آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوز.
پوست: درد در محل تزریق، خارش، راش، بثورات جلدی.
سایر عوارض: واکنش‌های حساسیتی (آنافیلاکسی).
مسمومیت و درمان
درمان: در صورت بروز این واقعه مصرف دارو قطع و اقدامات حمایتی و علامتی آغاز می‌گردد. با وجود قابل دیالیز بودن این دارو کارآیی همودیالیز در رفع مسمومیت آن شناخته نشده است.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: کارباپنم (تینامایسین)، آنتی بیوتیک بتالاکتام، مهار کننده کلیوی دهیدروپپتیداز.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Cilanem, Tienam
ملاحظات اختصاصی
توصیه می‌شود قبل از شروع درمان نمونه‌های لازم جهت کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی گرفته شود.
دارو طیف اثر وسیعی دارد. بنابراین، برای درمان‌های empiric عفونتهای ناشناخته مفید است. در صورت شک به سودوموناس اضافه کردن یک آمینوگلیکوزید به این دارو ضروری است.
از نظر فیزیکی با آمینوگلیکوزیدها ناسازگار است و درنتیجه نباید با یکدیگر مخلوط شوند.
دارو نباید به صورت تزریق وریدی سریع مصرف شود بلکه باید به صورت انفوزیون mg 500-250 ظرف 30-20 دقیقه و یا g 1 ظرف 60-40 دقیقه استفاده شود. درصورت بروز تهوع باید سرعت انفوزیون کم شود.
در بیمارانی که اختلالات تشنجی دارند توصیه می‌شود از داروهای ضدصرع استفاده نمایند. در بیمارانی که علائم سمیت عصبی را گزارش می‌دهند باید فنی توئین و یا یک بنزودیازپین استفاده نمایند.
مصرف طولانی مدت باعث رشد ارگانیسم‌های مقاوم می‌گردد. هم چنین استفاده از این دارو به صورت تکی باعث بروز مقاومت می‌شود.
مصرف در سالمندان: با احتیاط مصرف شود زیرا این بیماران ممکن است نارسایی کلیه داشته باشند.
مصرف در کودکان: ایمنی و کارآیی تزریق عضلانی این دارو در کودکان زیر 12 سال شناخته نشده است. این دارو نباید در کودکان مبتلا به نارسایی کلیه که زیر 30 کیلوگرم وزن دارند استفاده شود.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ایمیپنم سیلاستاتین می‌تواند باعث افزایش BUN، Cr، AST، ALT، ALP، بیلی روبین، LDH و ائوزینوفیل شود. هم چنین می‌تواند باعث کاهش WBC و پلاکت گردد. این دارو می‌تواند با تستهای ادراری قند که از کوپریک سولفات استفاده می‌نمایند تداخل ایجاد کند.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, powder: Imipenem (as Monohydrate) 250mg + Cilastatin (as Sodium) 250 mg, Imipenem(as Monohydrate) 500mg + Cilastatin (as Sodium) 500 mg, Imipenem(as Monohydrate) 750mg + Cilastatin(as Sodium) 750 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: کارباپنم (تینامایسین)، آنتی بیوتیک بتالاکتام، مهار کننده کلیوی دهیدروپپتیداز.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Cilanem, Tienam
ملاحظات اختصاصی
توصیه می‌شود قبل از شروع درمان نمونه‌های لازم جهت کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی گرفته شود.
دارو طیف اثر وسیعی دارد. بنابراین، برای درمان‌های empiric عفونتهای ناشناخته مفید است. در صورت شک به سودوموناس اضافه کردن یک آمینوگلیکوزید به این دارو ضروری است.
از نظر فیزیکی با آمینوگلیکوزیدها ناسازگار است و درنتیجه نباید با یکدیگر مخلوط شوند.
دارو نباید به صورت تزریق وریدی سریع مصرف شود بلکه باید به صورت انفوزیون mg 500-250 ظرف 30-20 دقیقه و یا g 1 ظرف 60-40 دقیقه استفاده شود. درصورت بروز تهوع باید سرعت انفوزیون کم شود.
در بیمارانی که اختلالات تشنجی دارند توصیه می‌شود از داروهای ضدصرع استفاده نمایند. در بیمارانی که علائم سمیت عصبی را گزارش می‌دهند باید فنی توئین و یا یک بنزودیازپین استفاده نمایند.
مصرف طولانی مدت باعث رشد ارگانیسم‌های مقاوم می‌گردد. هم چنین استفاده از این دارو به صورت تکی باعث بروز مقاومت می‌شود.
مصرف در سالمندان: با احتیاط مصرف شود زیرا این بیماران ممکن است نارسایی کلیه داشته باشند.
مصرف در کودکان: ایمنی و کارآیی تزریق عضلانی این دارو در کودکان زیر 12 سال شناخته نشده است. این دارو نباید در کودکان مبتلا به نارسایی کلیه که زیر 30 کیلوگرم وزن دارند استفاده شود.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ایمیپنم سیلاستاتین می‌تواند باعث افزایش BUN، Cr، AST، ALT، ALP، بیلی روبین، LDH و ائوزینوفیل شود. هم چنین می‌تواند باعث کاهش WBC و پلاکت گردد. این دارو می‌تواند با تستهای ادراری قند که از کوپریک سولفات استفاده می‌نمایند تداخل ایجاد کند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()