پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ایماتیب (Imatinib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایماتیب چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو یا اجزائ فرمولاسیون.
موارد احتیاط: نارسایی کبدی.
تداخل دارویی
استامینوفن ممکن است باعث افزایش ریسک سمیت کبدی شود. بیمار را پایش نمایید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را القا می‌کنند مانند کاربامازپین، دگزامتازون، فنی تویین، فنوباربیتال، ریفامپین ممکن است دفع ایماتینیب را تشدید و غلظت خونی آن را کاهش دهند، با احتیاط استفاده نمایید.
داروهایی که سیتوکروم P450 را مهار می‌کنند مانند سایمیتیدین، کلاریترومایسین، اریترومایسین و ایتراکونازول ممکن است نیمه عمر ایماتینیب را افزایش دهند. بیمار را از جهت بروز علائم مسمومیت پایش نمایید.
مهار کننده‌ های کانال کلسیمی دی هیدرو پیریدینی، برخی از استاتین‌ها، سیکلوسپورین، پیموزاید، بنزودیازپین‌های تری آزولی ممکن است غلظت ایماتینیب را افزایش دهند. بیمار را از جهت بروز علائم مسمومیت پایش نمایید و در صورت امکان غلظت خونی را اندازه گیری نمایید.
ایماتینیب ممکن است متابولیسم وارفارین را تغییر دهد. از مصرف همزمان خودداری نموده و به جای آن از هپارین یا LMWH استفاده نمایید.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه به بیمار
1- به بیمار توصیه کنید دارو را همراه غذا و مقدار زیادی آب مصرف نماید.
2- بیمارانی که قادر به بلعیدن دارو نیستند، می‌توانند قرص‌ها را در آب و یا آب سیب (50 سی سی برای قرصهای mg 100 و 200 سی سی برای قرصهای mg 400) بریزند و به هم بزنند و سریعا میل کنند.
3- به بیمار توصیه کنید به منظور پیشگیری از مشکلات کبدی از مصرف استامینوفن حین مصرف دارو خودداری کند.
4- به بیمار توصیه کنید اندازه گیری تستهای کبدی، کلیوی و خونی ممکن است ضروری باشد.
5- در صورتی که بیمار جهت درمان بیماری‌های مقاربتی دارو دریافت می‌کند شریک جنسی نیز می‌بایست درمان شود.
مصرف در سالمندان: سالمندان در معرض ریسک بیشتری در خصوص بروز ادم هستند.
مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو در کودکان زیر 3 سال اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: هر چند ترشح در شیر کاملا مشخص نیست با توجه به خطرات احتمالی در حین مصرف دارو شیردهی توصیه نمی‌شود.
مصرف در بارداری: دارو ممکن است ایجاد عوارض جدی بر روی جنین نماید. از بارداری در طی مصرف دارو خودداری شود.
مکانیسم اثر:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث افزایش ALT، AST، کراتینین، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین شود.
ممکن است باعث کاهش پتاسیم، هموگلوبین، نوتروفیل و پلاکت شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
ملاحظات اختصاصی
1- وزن بیمار را روزانه ارزیابی کنید و افزایش ناگهانی وزن را بررسی و درمان نمایید.
2- بیمار را از نظر احتباس مایعات که می‌تواند شدید و خطرناک باشد ارزیابی کنید.
3- در ماه اول CBC را هفتگی، ماه دوم هر 2 هفته و بعد از آن به صورت دوره‌ای بررسی نمایید.
4- به علت شایع بودن تحریکات گوارشی دارو می‌بایست همراه با غذا مصرف شود.
5- کارکرد کبد را به صورت منظم ارزیابی کنید. در صورتی که سمیت کبدی روی داد دوز را کاهش دهید.
6- کارکرد کلیه و وضعیت تضعیف ایمنی را به دقت پایش نمایید.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: آنتی نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Tablet: 100mg
Capsule: 50, 100mg
موارد و مقدار مصرف
الف) لوکمی میلوییدی مزمن (CML) در بحران بلاستی، در فاز accelerated یا در فاز مزمن که درمان با اینتر فرون آلفا شکست خورده باشد. موارد تازه تشخیص داده شده CML با کروموزوم فیلادلفیای مثبت.
بزرگسالان: فاز مزمن CML mg 400 روزانه تک دوز همراه با غذا یا مقدار زیادی آب، دوز را می‌توان تا mg 600 روزانه تک دوز افزایش داد. در بحران بلاستی یا فاز accelerated mg 600 روزانه تک دوز همراه با غذا یا مقدار زیادی آب، دوز را می‌توان تا mg 800 روزانه تک دوز افزایش داد. درمان می‌بایست تا زمانی که بیمار به آن پاسخ می‌دهد ادامه یابد.
دوز را تنها در صورتی افزایش دهید که عوارض شدید دارو مانند نوتروپنی و ترومبوسایتوپنی بروز نکرده باشد یا بیماری پیشرفت کرده باشد یا عدم پاسخ کافی بعد از 3 ماه درمان و یا سابقه عدم پاسخ به درمان وجود داشته باشد.
ب) درمان لوکمی میلوییدی مزمن (CML) در فاز مزمن وقتی بیماری بعد از پیوند مغز استخوان یا درمان با اینترفرون عود می‌کند.
كودكان 3 سال و بزرگتر: mg/m2/day 260 به صورت تک دوز یا منقسم در 2 دوز همراه غذا یا یا مقدار زیادی آب. دوز را می‌توان تا mg/m2/day 340 افزایش داد.
پ) درمان تومور گوارشی بدخیم استرومال ( GIST) با KIT(CD) 117 مثبت که متاستاتیک باشد و یا امکان جراحی آن وجود نداشته باشد.
بزرگسالان: 400 الی 600 میلی گرم در روز.
تنظیم دوز: برای عوارض شدید غیر خونی مانند سمیت کبدی شدید یا احتباس مایعات شدید، دارو را تا زمانی که عوارض برطرف شود قطع کنید. در افزایش بیلی روبین 3 برابر بیش از حد نرمال یا آنزیم‌های کبدی 5 برابر بیش از حد نرمال دارو را تا زمانی که بیلی روبین به 1.5 برابر بیش از حد نرمال یا آنزیم‌های کبدی به 2.5 برابر بیش از حد نرمال باز گردند دارو را قطع کنید و سپس با دوز کاهش یافته آغاز نمایید. (در مورد بزرگسالان می‌توان دوز 400 میلی گرم را به 300 میلی گرم و 600 میلی گرم را به 400 میلی گرم کاهش داد. در مورد کودکان دوز mg/m2/day 260 را به mg/m2/day 200 و دوز mg/m2/day 340 را به mg/m2/day 260 کاهش داد.)
نام‌های تجاری: Glivec

اشكال دارویی:
مکانیسم اثر
دارو آنزیم تیروزین کیناز Bcr-Abl که باعث ایجاد اختلال در ژن فیلادلفیا می‌شود را مهار می‌کند. همچنین در بدن این دارو رشد تومور و بلاستهای وابسته به Bcr-Abl را مهار می‌کند.
فارماکوکینتیک
جذب: بسیار خوب جذب می‌شود و فراهمی زیستی آن حدود 98% است.
پخش: اتصال پروتئینی آن حدود 95 % است.
متابولیسم: توسط سیستم سیتوکروم CYP3A4 به خصوص 3A4 به متابولیت فعال متابولیزه می‌شود.
دفع: عمدتاً در مدفوع و به صورت متابولیت دفع می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: آنتی نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Tablet: 100mg
Capsule: 50, 100mg
موارد و مقدار مصرف
الف) لوکمی میلوییدی مزمن (CML) در بحران بلاستی، در فاز accelerated یا در فاز مزمن که درمان با اینتر فرون آلفا شکست خورده باشد. موارد تازه تشخیص داده شده CML با کروموزوم فیلادلفیای مثبت.
بزرگسالان: فاز مزمن CML mg 400 روزانه تک دوز همراه با غذا یا مقدار زیادی آب، دوز را می‌توان تا mg 600 روزانه تک دوز افزایش داد. در بحران بلاستی یا فاز accelerated mg 600 روزانه تک دوز همراه با غذا یا مقدار زیادی آب، دوز را می‌توان تا mg 800 روزانه تک دوز افزایش داد. درمان می‌بایست تا زمانی که بیمار به آن پاسخ می‌دهد ادامه یابد.
دوز را تنها در صورتی افزایش دهید که عوارض شدید دارو مانند نوتروپنی و ترومبوسایتوپنی بروز نکرده باشد یا بیماری پیشرفت کرده باشد یا عدم پاسخ کافی بعد از 3 ماه درمان و یا سابقه عدم پاسخ به درمان وجود داشته باشد.
ب) درمان لوکمی میلوییدی مزمن (CML) در فاز مزمن وقتی بیماری بعد از پیوند مغز استخوان یا درمان با اینترفرون عود می‌کند.
كودكان 3 سال و بزرگتر: mg/m2/day 260 به صورت تک دوز یا منقسم در 2 دوز همراه غذا یا یا مقدار زیادی آب. دوز را می‌توان تا mg/m2/day 340 افزایش داد.
پ) درمان تومور گوارشی بدخیم استرومال ( GIST) با KIT(CD) 117 مثبت که متاستاتیک باشد و یا امکان جراحی آن وجود نداشته باشد.
بزرگسالان: 400 الی 600 میلی گرم در روز.
تنظیم دوز: برای عوارض شدید غیر خونی مانند سمیت کبدی شدید یا احتباس مایعات شدید، دارو را تا زمانی که عوارض برطرف شود قطع کنید. در افزایش بیلی روبین 3 برابر بیش از حد نرمال یا آنزیم‌های کبدی 5 برابر بیش از حد نرمال دارو را تا زمانی که بیلی روبین به 1.5 برابر بیش از حد نرمال یا آنزیم‌های کبدی به 2.5 برابر بیش از حد نرمال باز گردند دارو را قطع کنید و سپس با دوز کاهش یافته آغاز نمایید. (در مورد بزرگسالان می‌توان دوز 400 میلی گرم را به 300 میلی گرم و 600 میلی گرم را به 400 میلی گرم کاهش داد. در مورد کودکان دوز mg/m2/day 260 را به mg/m2/day 200 و دوز mg/m2/day 340 را به mg/m2/day 260 کاهش داد.)
نام‌های تجاری: Glivec

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایماتیب) (قرص ایماتیب) () (ایماتینیب چیست) (عوارض قرص ایماتینیب) (ایماتینیب) (عوارض قرص ایماتیب) (کپسول ایماتیب) (ایماتیب 100) (داروی ایماتیب) (عوارض ایماتیب) (ایماتیپ) (عوارض کپسول ایماتینیب) (قرص ایماتینیب) (قرص ایماتیب ) (عوارض ایماتینیب) (موارد مصرف قرص ایماتینیب) (قرص ایماتیب چیست؟) (قرص ایماتینیب 100) (عوارض کپسول ایماتیب) (������ ���ʿ)