پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ابپوزاید (Etoposide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ابپوزاید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
فارماكوكینتیك
جذب: بعد از مصرف خوراكی فقط به میزان متوسطی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. محدوده فراهمی زیستی شكل خوراكی این دارو حدود 75-25 درصد (به طور متوسط 50 درصد) داروی جذب شده است.
پخش: به طور گسترده در بافت‌های بدن انتشار می‌یابد. بالاترین غلظت دارویی در كبد، طحال، كلیه، بافت سالم، مغز و بافت تومور مغزی یافت می‌شود. عبور دارو از سد خونی - مغزی بسیار كم و متغیر است. در حدود 94 درصد به آلبومین سرم پیوند می‌یابد.
متابولیسم: مقدار كمی از داروی مصرف شده متابولیزه می‌شود. متابولیسم این دارو كبدی است.
دفع: عمدتاً از طریق ادرار و به صورت تغییر نیافته دفع می‌شود. مقدار كمی از دارو از طریق مدفوع دفع می‌شود. دفع پلاسمایی این دارو دو مرحله‌ای است. نیمه عمر مرحله اول حدود 2-0.5 ساعت و نیمه عمر نهایی آن حدود 11-5.5 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو یا هر یك از اجزا و فرمولاسیون، بارداری.
موارد احتیاط : دارو می‌تواند باعث شوك آنافیلاكسی شود كه به صورت تب، لرز، تاكیكاردی، برونكو اسپاسم، تنگی نفس و افت فشارخون خود را نشان می‌دهد. در بچه‌ها استفاده از غلظت‌های بالاتر از مقدار توصیه شده، احتمال واكنش‌های آنافیلاكسی را افزایش می‌دهد. در این موارد باید انفوزیون دارو قطع شده و شوك آنافیلاكسی درمان شود.
مهار شدید مغز استخوان كه منجر به عفونت و خونریزی می‌شود با این دارو رخ می‌دهد. درمان باید در صورت پلاكت كمتر از mm3 /50000 و تعداد مطلق نوتروفیل (ANC) كمتر از mm3/500 متوقف شود. در بیماران با نارسایی كبدی و كلیوی با احتیاط و با تنظیم دوز استفاده شود.
فرمولاسیون ممكن است حاوی بنزیل الكل باشد كه باعث سندرم gasping می‌شود. فرم‌های حاوی پلی سوربات 80 نباید در نوزادان نارس استفاده شود.
دارو حتما رقیق شده و نباید به صورت بولوس تجویز شود. چون باعث افت فشار خون می‌شود. مدت انفوزیون 30 تا 60 دقیقه است. حتما تحت نظارت پزشك مجرب و متخصص شیمی درمانی تجویز شود.


مکانیسم اثر:
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان اتوپوزید اثرات سمی سیس پلاتین سمی ‌برای سلول مشخص نیست. سیكلو سپورین باعث افزایش سطح اتوپوزید می‌شود. CBC را مانیتور كرده و دوز را تنظیم كنید.
در صورت مصرف همزمان با وارفارین باعث افزایش INR , PT می‌شود. بیمار را مانیتور كنید.
موارد منع مصرف و احتیاط:
ملاحظات اختصاصی
1- پروفیلاكسی: با داروهای ضد استفراغ، باعث كاهش دفعات تهوع و استفراغ ناشی از دارو می‌شود.
2- در دوزهای كمتر از 200 میلی گرم، جذب دارو تحت تأثیر غذا قرار نمی‌گیرد.
3- به خاطر احتمال واكنش‌های آنافیلاكتوئید دیفن هیدرامین، هیدروكورتیزون، اپی نفرین و وسایل لازم جهت حمایت راه‌های هوایی در دسترس باشد.
4- اتو پوزید باعث بهبود كامل بیماری در كارسینوم سلول‌های كوچك ریه و كارسینوم بیضه می‌شود.
5- حتما موقع تجویز و تزریق دارو از دستكش استفاده كنید. در صورت تماس با پوست و مخاط بلافاصله با آب و صابون شستشو دهید.
6- برای تجویز وریدی، دارو را در محلول دكستروز یا نرمال سالین رقیق كنید تا غلظت mg/ml 0.4-0.2 بدست آید. غلظت‌های بیشتر ممكن است باعث ایجاد كریستال شوند. برای جلوگیری از افت فشار خون دارو با سرعت آهسته (حداقل 30 دقیقه) انفوزیون شود.
7- فشار خون را قبل و هر نیم ساعت ضمن درمان مانیتور كنید. در صورت رسیدن سیستول به كمتر از 90 میلی متر جیوه مصرف دارو را متوقف كنید.
8- CBC را به طور منظم مانیتور كنید. در صورت پلاكت كمتر از mm3/50000 و ANC كمتر از mm3/500 دارو را تجویز نكنید.
9- با تجویز خوراكی دارو احتمال سمیت گوارشی بیشتر است.
روش تجویز:
خوراكی : دوزهای كمتر از 400 میلی گرم در روز را می‌توان یك جا داد. در مورد دوزهای بالاتر بهتر است در 2 تا 4 دوز تجویز شوند.
وریدی: به صورت بولوس یا انفوزین 24 ساعته تجویز می‌شود. دوزهای بولوس باید حداقل در مدت 45 الی 60 دقیقه تجویز شوند. تجویز در زمان كوتاه تر از 30 دقیقه باعث افت فشار خون می‌شود. محلول‌های اتوپوزید حاوی پلی سوربات 80 بوده كه با ست‌های حاوی پلی وینیل كلراید ناسازگار است. در این موارد از ست‌های فاقد PVC استفاده كنید.
غلظت‌های بالاتر از mg/ml 0.4 ناپایدار بوده و در عرض چند دقیقه رسوب می‌كنند. در مورد دوزهای بالا تر كه رقیق كردن به غلظت‌های كمتر از mg/ml 0.4 امکان پذیر نیست. بهتر است برای انفوزیون از محلول‌های در حال تزریق نرمال سالین یا دكستروز یا اتوپوزید فسفات استفاده كرد.
محلول‌های اتوپوزید با غلظت‌های mg/ml 0.1-0.4 را می‌توان از طریق فیلتر 0.22 میكرون تجویز كرد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Capsule: 50, 100mg
Injection, solution: 20 mg/ml, 5ml, 20 mg/ml, 10ml
نام‌های تجاری: Ebeposide

اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
توجه : موارد و مقدار این دارو ممكن است تغییر یابد. برای كسب اطلاعات جدید به منابع پزشكی مراجعه شود.
الف) كارسینوم سلول‌های كوچك ریه.
بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار mg/m2/day 70 (به نزدیك ترین حد مقدار 50 میلی گرم گرد شود) به مدت چهار روز. مقدار مصرف هر 4-3 هفته تكرار می‌شود. روش دیگر تجویز تزریق وریدی مقدار mg/m2/day 35 به مدت چهار روز و یا mg/m2/day 50 به مدت پنج روز است. این مقدار مصرف هر 4-3 هفته تكرار می‌شود.
ب) كارسینوم بیضه:
بزرگسالان: مقدار mg/m2/day 50-10 روزهای اول تا پنجم، و یا mg/m2/day 100 روز‌های اول، سوم و پنجم تزریق وریدی می‌شود. هر 4-3 هفته این برنامه درمانی تكرار می‌شود.
پ) ساركوم كاپوزی ناشی از بیماری ایدز.
بزرگسالان: mg/m2 150 روزانه وریدی برای 3 روز پشت سر هم و 4 هفته بر حسب نیاز تكرار می‌شود.
تنظیم دوز: بیماران با نارسایی كلیوی نیاز به تنظیم دوز دارند.
مكانیسم اثر
این دارو با متوقف ساختن سلول‌ها در مرحله متافاز تقسیم سلولی، اثر سمی ‌برای سلول را نشان می‌دهد. این دارو وارد شدن سلول‌ها به مرحله میتوز و ساخت RNA , DNA را نیز مهار می‌كند.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Capsule: 50, 100mg
Injection, solution: 20 mg/ml, 5ml, 20 mg/ml, 10ml
نام‌های تجاری: Ebeposide

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده