پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلیندامایسین (Clindamycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلیندامایسین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونت‌های ناشی از ارگانیسم‌های حساس.
بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار 450-150 میلی‌گرم هر شش ساعت؛ از راه تزریق عضلانی یا وریدی، مقدار 300 میلی‌گرم هر 6، 8، یا 12 ساعت، حداكثر تا مقدار mg/day 2700 مصرف می‌شود. این دارو را می‌توان برای عفونت‌های شدید استفاده كرد.
كودكانی كه بیش از یك ماه سن دارند: از راه خوراكی، مقدار mg/kg/day 20-8 در مقادیر منقسم، هر 8-6 ساعت، مصرف می‌شود. از راه تزریق عضلانی یا وریدی، مقدار mg/kg/day 40-20 در مقادیر منقسم، هر 6 یا 8 ساعت، مصرف می‌شود.
كودكان زیر یك ماه: mg/kg 20-15 وریدی روزانه در 3 یا 4 دوز منقسم مصرف می‌شود.
ب) واژینیت باكتریایی.
بزرگسالان: mg 100 (یك اپلیكاتور) هر شب داخل واژن مصرف می‌شود به مدت 7 روز، و یا شیاف داخل واژن به مدت 3 روز تجویز می‌گردد.
پ) توكسوپلاسموز (مغزی یا چشمی) در بیماران دچار نقص ایمنی.
بزرگسالان: mg 450-300 خوراكی هر 6 تا 8 ساعت همراه با پیریمتامین (mg 75-25 یك بار در روز) و لكوورین (mg 25-10 یك بار در روز) مصرف می‌شود.
نوزادان و كودكان: mg/kg/day 30-20 از راه خوراكی در 4 دوز منقسم همراه با پیریمتامین (mg/kg 1 روزانه) و لكوورین خوراكی (mg 5 هر 3 روز) مصرف می‌گردد.
ت) پنومونی پنوموسیستیس كارینی.
بزرگسالان: mg 600 هر 6 ساعت از راه وریدی یا mg 450-300 هر 6 ساعت از راه خوراكی همراه با پریماكین (mg 30-15 روزانه از راه خوراكی) مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر ضد باكتری: كلیندامایسین با پیوند به جزء S 50 ریبوزوم‌های باكتری موجب مهار ساخت پروتئین در باكتری می‌شود. این دارو ممكن است بر روی باكتری‌های حساس، از جمله اکثر كوكسی‌های گرم مثبت هوازی و چندین ارگانیسم گرم مثبت و گرم منفی بی‌هوازی، اثرات باكتری‌كش یا باكتریو استاتیك داشته باشد. كلیندامایسین به عنوان داروی دسته اول در درمان باكتروئید فراژیلیس و اكثر بی‌هوازی‌های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می‌شود. همچنین، این دارو بر روی مایكوپلاسما پنومونیه، لپتوتریشیا بوكالیس و بعضی از باسیل‌ها و كوكسی‌های گرم مثبت مؤثر است.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
قبل از شروع درمان، باید آزمون‌های مربوط به كشت و حساسیت ارگانیسم انجام شده و در طول درمان، بر حسب نیاز تكرار شود.
محلول تهیه شده خوراكی نباید در یخچال قرار داده شود، زیرا غلیظ خواهد شد. این دارو به مدت دو هفته در دمای اتاق پایدار می‌ماند.
محلول تهیه شده برای تزریق عضلانی باید به طور عمقی در داخل عضله تزریق شود. محل‌های تزریق باید تغییر یابد. مصرف مقادیر بیش از 600 میلی‌گرم توصیه نمی‌شود.
تزریق عضلانی این دارو، به دلیل تحریك عضله، ممكن است غلظت كراتینین فسفوكیناز را افزایش دهد.
برای انفوزیون وریدی، مقدار 300 میلی‌گرم دارو در 50 میلی‌لیتر دكستروز پنج درصد، محلول نمكی نرمال یا محلول رینگر لاكتات رقیق شده حداكثر تا میزان mg/min 30 تجویز می‌شود. حداكثر مقدار مصرف 1.2 گرم در ساعت است .
شكل موضعی این دارو ممكن است موجب بروز عوارض سیستمیك شود.
در طی درمان طولانی مدت با این دارو، باید عملكرد كلیه، كبد و خونسازی بدن كنترل گردد.
از مصرف تركیبات دیفنوكسیلات برای درمان اسهال ناشی از مصرف دارو باید خودداری شود، زیرا ممكن است اسهال را طولانی یا تشدید كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
تزریق عضلانی این دارو ممكن است دردناك باشد.
هرگونه عوارض جانبی (بخصوص اسهال) را به پزشك گزارش دهید. از درمان خودسرانه اسهال پرهیز كنید.
كپسول كلیندامایسین را همراه با یك لیوان آب مصرف كنید تا از اختلال در بلع جلوگیری شود.
قبل از مصرف محلول موضعی، ابتدا موضع را با آب و صابون شسته و خشك كنید. از به كار بردن این محلول در نزدیكی چشم، بینی، دهان یا سایر غشاهای مخاطی خودداری و از استفاده حوله و البسه سایرین پرهیز كنید.
كرم‌های واژینال حاوی روغن معدنی بوده كه می‌تواند منجر به ضعیف شدن غشاءهای لاتكسی مانند كاندوم یا دیافراگم‌های ضد بارداری گردد. از مصرف چنین محصولاتی همراه با دارو و تا 5 روز پس از قطع درمان پرهیز شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالمند ممكن است اسهال ناشی از مصرف دارو را به سختی تحمل كنند. هر گونه تغییر در دفعات اجابت مزاج را باید تحت نظر داشت.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در نوزادان و شیرخواران باید با احتیاط فراوان همراه باشد. این گروه از نظر بروز اسهال باید مورد مراقبت دقیق قرار گیرند.
مصرف در شیردهی: كلیندامایسین در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
در بعضی از بیماران طی درمان با كلیندامایسین ممكن است نتایج آزمون عملكرد كبد غیرطبیعی شود.
ممكن است منجر به افزایش ائوزینوفیل‌ها و كاهش WBC و پلاكت‌ها گردد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به سرعت و تقریباً به طور كامل از دستگاه گوارش (به صورت هر نوع شكل خوراكی) جذب می‌شود. حداكثر غلظت mcg/ml 3.9-1.9 طی 60-45 دقیقه حاصل می‌شود. این دارو از طریق تزریق عضلانی نیز به خوبی جذب می‌شود و حداكثر غلظت آن طی سه ساعت حاصل می‌شود. با مصرف مقدار 300 میلی‌گرم، حداكثر غلظت حدود mcg/ml 6 و با مصرف مقدار 600 میلی‌گرم، حداكثر غلظت حدود mcg/ml 10 است.
پخش: به طور گسترده در اكثر بافت‌ها و مایعات بدن (بجز مایع مغزی - نخاعی) انتشار می‌یابد و از جفت نیز عبور می‌كند. حدود 93 درصد به پروتئین‌های پلاسما پیوند می‌یابد.
متابولیسم: به طور ناقص به متابولیت‌های غیرفعال متابولیزه می‌شود.
دفع: حدود 10 درصد كلیندامایسین به صورت تغییرنیافته از طریق كلیه‌ها و باقیمانده دارو به صورت متابولیت‌های غیرفعال دفع می‌شود. مقداری از دارو نیز در شیر مادر ترشح می‌شود. نیمه عمر پلاسمایی این دارو 3-2.5 ساعت در بیماران دارای كلیه سالم، 5-3.5 ساعت در بیماران بدون كلیه و 14-7 ساعت در بیماران مبتلا به بیماری كبدی است. دیالیز صفاقی و همودیالیز دارو را از بدن خارج نمی‌كنند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان ممكن است اثر داروهای مسدودكننده محل اتصال عصبی - عضلانی (مانند پانكرونیوم و توبوكورارین) را تشدید كند.
مصرف همزمان با فرآورده‌های كائولن ممكن است جذب گوارشی كلیندامایسین را كاهش دهد.
مصرف همزمان با داروهای ضد اسهال، مانند دیفنوكسیلات و تركیبات تریاك، ممكن است اسهال ناشی از مصرف كلیندامایسین را با كاهش دفع توكسین‌های باكتری تشدید یا طولانی كند.
در صورت مصرف همزمان، اریترومایسین ممكن است به صورت یك آنتاگونیست، از رسیدن كلیندامایسین به محل اثر خود جلوگیری كند.
در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد آكنه (مانند بنزیلپراكسید یا ترتینوئین)، كلیندامایسین موضعی ممكن است موجب تحریك اضافی یا خشك شدن پوست شود. گزارش شده است كلیندامایسین در محیط خارج از بدن آمینوگلیكوزیدها را غیرفعال می‌سازد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
قبل از شروع درمان، باید آزمون‌های مربوط به كشت و حساسیت ارگانیسم انجام شده و در طول درمان، بر حسب نیاز تكرار شود.
محلول تهیه شده خوراكی نباید در یخچال قرار داده شود، زیرا غلیظ خواهد شد. این دارو به مدت دو هفته در دمای اتاق پایدار می‌ماند.
محلول تهیه شده برای تزریق عضلانی باید به طور عمقی در داخل عضله تزریق شود. محل‌های تزریق باید تغییر یابد. مصرف مقادیر بیش از 600 میلی‌گرم توصیه نمی‌شود.
تزریق عضلانی این دارو، به دلیل تحریك عضله، ممكن است غلظت كراتینین فسفوكیناز را افزایش دهد.
برای انفوزیون وریدی، مقدار 300 میلی‌گرم دارو در 50 میلی‌لیتر دكستروز پنج درصد، محلول نمكی نرمال یا محلول رینگر لاكتات رقیق شده حداكثر تا میزان mg/min 30 تجویز می‌شود. حداكثر مقدار مصرف 1.2 گرم در ساعت است .
شكل موضعی این دارو ممكن است موجب بروز عوارض سیستمیك شود.
در طی درمان طولانی مدت با این دارو، باید عملكرد كلیه، كبد و خونسازی بدن كنترل گردد.
از مصرف تركیبات دیفنوكسیلات برای درمان اسهال ناشی از مصرف دارو باید خودداری شود، زیرا ممكن است اسهال را طولانی یا تشدید كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
تزریق عضلانی این دارو ممكن است دردناك باشد.
هرگونه عوارض جانبی (بخصوص اسهال) را به پزشك گزارش دهید. از درمان خودسرانه اسهال پرهیز كنید.
كپسول كلیندامایسین را همراه با یك لیوان آب مصرف كنید تا از اختلال در بلع جلوگیری شود.
قبل از مصرف محلول موضعی، ابتدا موضع را با آب و صابون شسته و خشك كنید. از به كار بردن این محلول در نزدیكی چشم، بینی، دهان یا سایر غشاهای مخاطی خودداری و از استفاده حوله و البسه سایرین پرهیز كنید.
كرم‌های واژینال حاوی روغن معدنی بوده كه می‌تواند منجر به ضعیف شدن غشاءهای لاتكسی مانند كاندوم یا دیافراگم‌های ضد بارداری گردد. از مصرف چنین محصولاتی همراه با دارو و تا 5 روز پس از قطع درمان پرهیز شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالمند ممكن است اسهال ناشی از مصرف دارو را به سختی تحمل كنند. هر گونه تغییر در دفعات اجابت مزاج را باید تحت نظر داشت.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در نوزادان و شیرخواران باید با احتیاط فراوان همراه باشد. این گروه از نظر بروز اسهال باید مورد مراقبت دقیق قرار گیرند.
مصرف در شیردهی: كلیندامایسین در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق لینكومایسین.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Apo - Clindamycin, Dalacin C, Dalacin V
عوارض جانبی
پوست: بثورات ماكولی - پاپولی، كهیر، اریتم چندشكلی، خشكی و درماتیت تماسی (با محلول موضعی).
چشم: تیركشیدن چشم‌ها (با محلول موضعی).
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكم، اسهال، آنتروكولیت سودوممبران (معمولاً ناشی از كلستریدیوم دیفیسیل)، التهاب مری، نفخ، بی‌اشتهایی، مدفوع خونی یا سیاه‌رنگ، اختلال در بلع، افزایش سطح سرمی گلوتامیك - اگزالواستیك ترانس آمیناز (SGOT)، آلكالین فسفاتاز و بیلی‌روبین.
خون: لكوپنی گذرا، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.
موضعی: درد، سفتی، آبسه غیرعفونی (با تزریق عضلانی) ؛ ترومبوفلبیت، درد (با تزریق وریدی).
سایر عوارض: طعم تلخ و ناخوشایند، آنافیلاكسی، عوارض سیستمیك و حساس شدن (با محلول موضعی)، سردرد، فارنژیت.
توجه : در صورت بروز اسهال مداوم یا واكنش‌های ناشی از حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 150 mg/ml, 2ml, 150 mg/ml, 4ml
Capsule: 150, 300mg
Suspension: 75 mg/5ml
Suppository: 100mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق لینكومایسین.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Apo - Clindamycin, Dalacin C, Dalacin V
عوارض جانبی
پوست: بثورات ماكولی - پاپولی، كهیر، اریتم چندشكلی، خشكی و درماتیت تماسی (با محلول موضعی).
چشم: تیركشیدن چشم‌ها (با محلول موضعی).
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكم، اسهال، آنتروكولیت سودوممبران (معمولاً ناشی از كلستریدیوم دیفیسیل)، التهاب مری، نفخ، بی‌اشتهایی، مدفوع خونی یا سیاه‌رنگ، اختلال در بلع، افزایش سطح سرمی گلوتامیك - اگزالواستیك ترانس آمیناز (SGOT)، آلكالین فسفاتاز و بیلی‌روبین.
خون: لكوپنی گذرا، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.
موضعی: درد، سفتی، آبسه غیرعفونی (با تزریق عضلانی) ؛ ترومبوفلبیت، درد (با تزریق وریدی).
سایر عوارض: طعم تلخ و ناخوشایند، آنافیلاكسی، عوارض سیستمیك و حساس شدن (با محلول موضعی)، سردرد، فارنژیت.
توجه : در صورت بروز اسهال مداوم یا واكنش‌های ناشی از حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کپسول کلیندامایسین 150) (کلیندامایسین) (عوارض کلیندامایسین) (عوارض محلول کلیندامایسین) (کلیندامایسین 150) (قرص کلیندامایسین) (کپسول کلیندامایسین 300) (شیاف کلیندامایسین) (کلیندامایسین چیست) (کپسول کلیندامایسین) (clindamycin چیست) (کپسول دالاسین 150) (عوارض شیاف دالاسین) (قرص دالاسین کبسولات برای چیه) (قیمت شیاف دالاسین) (عوارض کپسول کلیندامایسین) (قرص دالاسین سی) (عوارض قرص کلیندامایسین) (محلول کلیندامایسین چیست) ( dalacinچیست) (قرص کلیندامایسین 300) (موارد مصرف کلیندامایسین) (عوارض قرص كليندومايسين) (کلیندا مایسین) (کليندامايسين چيست ) (clindamycinچیست) (شیاف دالاسین چیست) (عوارض قرص کلیندامایسین 300) (فواید محلول Dalacin) (قرص dalacin c)