پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کتوتیفن (Ketotifen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کتوتیفن چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
پیشگیری از آسم و حساسیت
بزرگسالان: مقدار یک میلی گرم دو بار در روز با غذا مصرف می شود. مقدار مصرف در صورت نیاز به دو میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. مقدار درمان اولیه در بیمارانی که به راحتی دچار تسکین می‌شوند 1-0.5 میلی گرم در شب است.
کودکان بزرگتر از دو سال: مقدار یک میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود.

تداخل دارویی:
ملاحظات اختصاصی
داروهای قبلی ضد آسم حداقل تا دو هفته بعد از شروع درمان با کتوتیفن ادامه یابند.
از آنجا که این دارو باعث خواب آلودگی می شود، به هنگام انجام کارهای نیازمند هوشیاری (مانند رانندگی) احتیاط به عمل آید.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: بارداری، شیردهی.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : خواب آلودگی، سرگیجه خفیف، تحریک.
سایر عوارض: افزایش وزن.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست گیرنده H2 و پایدارکننده ماست سل.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Denerel, Zaditen, Zaditen Ldmo

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 1mg
Syrup: 1 mg/5 ml
Drop: 0.025%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست گیرنده H2 و پایدارکننده ماست سل.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Denerel, Zaditen, Zaditen Ldmo

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتوتیفن چیست) (کتوتیفن برای چیست) (شربت کتوتیفن) (کتوتیفن) (قرص کتوتیفن 1 میلی گرم) (قرص کتوتیفن) (کتوتیفن 1 میلی گرم) (قرص کتوتیفن 1 میلی گرم برای چیست) (شربت کتوتیفن برای چیست) (عوارض کتوتیفن) (عوارض قرص کتوتیفن) (قرص کتوتیفن چیست) (قرص کتوتیفن برای چیست) (عوارض شربت کتوتیفن) () (قرص کتوتیفن یک میلی گرم) (تداخل دارویی کتوتیفن) (زادیتن 1 میلی گرم) (قرص زادیتن 1 میلی گرم) (موارد مصرف شربت کتوتیفن) (داروی کتوتیفن) (شربت کتوتیفن چیست) (شربت کتو تیفن) (شربت کتوتیفن برای درمان چیست) (خواص شربت کتوتیفن) (کتو تیفن) (کتوتیفن شربت) (موارد مصرف کتوتیفن) (عوارض قرص زادیتن) (عوارض داروی کتوتیفن) (عوارض قرص زادیتن 1 میلی گرم) (شربت کتوتیفن برای چیه) (قرص کتوتیفن 1) (عوارض زادیتن) (داروی کتوتیفن برای چیست) (قرص کتوتیفن1) (خواص داروی کتوتیفن) (كتوتيفن) (خواص کتوتیفن) (موارد منع مصرف کتوتیفن) (کتوتیفن1) (قرص کتوفین) (شربت کتوفین) (قرص کتو تیفن) (قرص کتوتيفن) (کتوتیفین) (ketotifen چیست) (قرص کتوتیفن 1 میلی) (شربت كتوتيفن) (موارد استفاده کتوتیفن) (قرص كتوتيفن) (کتوتیفن 1) (شربت کتوتیفن ) (کتوتيفن چيست) (کتوتیفن چیست؟) (منع مصرف کتوتیفن) (خواص قرص کتوتیفن) (شربت کتوتيفن براي چيست) (تداخل دارویی زادیتن) (شربت کتوتیفن برای چیست؟) (شربت زادیتن چیست) (تداخلات دارویی کتوتیفن) (عوارض قرص کتو تیفن) (داروی کیتوتیفن) (کتوتیفن ) (قرص کتوتیفن ) (شربت کتوتیفن) (عوارض شربت کتوتیفن برای کودکان) (شربت کیتوتیفن) (کتوتیفن عوارض) (فواید شربت کتوتیفن) (عوارض قرص zaditen 1mg) (شربت کتوتیفن در بارداری) (موارد استفاده شربت کتوتیفن) (عوارض قرص zaditen) (قرص zaditen) (کیتوتیفن چیست) (کتوفین چیست) (كتوتيفن چيست) (تداخل کتوتیفن) (موارد مصرف قرص کتوتیفن) (داروی کتوتیفن چیست) (شربت کتوفین چیست) (کتوتیفن تداخل دارویی) (شربت کتوتیفن چیست؟) (عوارض قرص كتوتيفن) (عوارض شربت کیتوتیفن) (شربت كتوتيفن براي چيه) (����� ��ی� ���ی �����ی)