پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آدفوویر (Adefovir Dipivoxil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آدفوویر چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونت مزمن هپاتیت B.
بزرگسالان: 10 میلی‌گرم روزانه خوراكی به مدت 12 ماه.
ب) عفونت HIV مقاوم به لامیوودین (تأیید نشده).
بزرگسالان: 120-30 میلی‌گرم روزانه خوراكی.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
كلیه بیماران بخصوص ‌افراد با سابقه اختلالات كلیوی و دریافت كننده‌های داروها با سمیت كلیوی باید از نظر عملكرد تحت نظارت دقیق باشند.
توجه: طی دوران درمان، بیماران ممكن است به اسیدوز لاكتیك و هپاتومگالی شدید همراه با استئاتوز دچار شوند. عوامل خطر‌ آن شامل جنس مؤنث، چاقی و استفاده از داروهای آنتی رتروویروس می‌باشد.
عملكرد كبدی باید مرتباً پایش شود. در صورت بروز شواهدی مبنی بر اسیدوز لاكتیك و هپاتومگالی همراه با استئاتوز مصرف دارو باید قطع شود.
تشدید ناگهانی هپاتیت می‌تواند ناشی از قطع آدفوویر باشد. در بیمارانی كه درمان ‌ضد هپاتیت B در آنها قطع می‌شود، عملكرد كبدی باید بررسی شود.
طول درمان بهینه در بیماران مشخص نیست.
آدفوویر می‌تواند مقاومت به داروهای آنتی رتروویروس را در بیماران آلوده به HIV افزایش دهد. در بیمارانی كه به دلیل هپاتیت B تحت درمان با آدفوویر قرار می‌گیرند، آنتی بادی های HIV باید بررسی‌ شوند.
نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار می‌تواند دارو را بدون توجه به زمان مصرف غذا میل نماید.
به بیمار توصیه نمایید هرگونه، ضعف، درد عضلانی، تهوع و استفراغ، سرگیجه، منگی، تغییر شدت و تعداد ضربان قلب و احساس سردی بخصوص در اندام‌ها را سریعاً گزارش نماید.
به بیمار توصیه نمایید علایم و نشانه‌های سمیت كلیوی را گزارش نماید.
به دلیل احتمال تشدید هپاتیت به بیمار توصیه نمایید از قطع خودسرانه و ناگهانی دارو خودداری نماید.
مصرف در سالمندان
به دلیل افزایش احتمال اختلالات كلیوی و قلبی ـ عروقی با احتیاط استفاده شود.
مصرف در كودكان
اثربخشی و ایمنی دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی
ترشح دارو در شیر مشخص نیست. در صورت مصرف دارو توصیه به قطع شیردهی می‌شود.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
ایبوپروفن باعث كاهش فراهمی زیستی آدفوویر می‌شود.
مصرف همزمان داروهایی همچون آمینوگلیكوزیدها، سیكلوسپورین، NSAIDs، تاكرولیموس و انكومایسین به دلیل افزایش احتمال بروز سمیت كلیوی با احتیاط باید انجام شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است دارو باعث افزایش ALT، AST، آمیلاز، كراتینكیناز، كراتی‌نین و اسید لاكتیك شود.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
مهار ترانس كریپتاز معكوس در ویروس هپاتیت B كه باعث پایان یافتن زنجیره می‌شود.
تنظیم دوز: در كلیرانس كراتینین ml/min 40-20، 10 میلی‌گرم خوراكی هر 48 ساعت. در كلیرانس كراتینین ml/min 19-10 هر 72 ساعت و در صورت‌ همودیالیز شدن بیمار 10 میلی‌گرم هر 7 روز.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به دارو یا هر یك از اجزاء فرمولاسیون، حساسیت مفرط به این دارو و هموكروماتوز ایدیوپاتیك.
موارد احتیاط: سالمندان (به دلیل احتمال وجود اختلالات كبدی و كلیوی)، اختلال عملكرد كلیوی و بیماران دریافت كننده داروها با سمیـت كلیوی.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
كلیه بیماران بخصوص ‌افراد با سابقه اختلالات كلیوی و دریافت كننده‌های داروها با سمیت كلیوی باید از نظر عملكرد تحت نظارت دقیق باشند.
توجه: طی دوران درمان، بیماران ممكن است به اسیدوز لاكتیك و هپاتومگالی شدید همراه با استئاتوز دچار شوند. عوامل خطر‌ آن شامل جنس مؤنث، چاقی و استفاده از داروهای آنتی رتروویروس می‌باشد.
عملكرد كبدی باید مرتباً پایش شود. در صورت بروز شواهدی مبنی بر اسیدوز لاكتیك و هپاتومگالی همراه با استئاتوز مصرف دارو باید قطع شود.
تشدید ناگهانی هپاتیت می‌تواند ناشی از قطع آدفوویر باشد. در بیمارانی كه درمان ‌ضد هپاتیت B در آنها قطع می‌شود، عملكرد كبدی باید بررسی شود.
طول درمان بهینه در بیماران مشخص نیست.
آدفوویر می‌تواند مقاومت به داروهای آنتی رتروویروس را در بیماران آلوده به HIV افزایش دهد. در بیمارانی كه به دلیل هپاتیت B تحت درمان با آدفوویر قرار می‌گیرند، آنتی بادی های HIV باید بررسی‌ شوند.
نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار می‌تواند دارو را بدون توجه به زمان مصرف غذا میل نماید.
به بیمار توصیه نمایید هرگونه، ضعف، درد عضلانی، تهوع و استفراغ، سرگیجه، منگی، تغییر شدت و تعداد ضربان قلب و احساس سردی بخصوص در اندام‌ها را سریعاً گزارش نماید.
به بیمار توصیه نمایید علایم و نشانه‌های سمیت كلیوی را گزارش نماید.
به دلیل احتمال تشدید هپاتیت به بیمار توصیه نمایید از قطع خودسرانه و ناگهانی دارو خودداری نماید.
مصرف در سالمندان
به دلیل افزایش احتمال اختلالات كلیوی و قلبی ـ عروقی با احتیاط استفاده شود.
مصرف در كودكان
اثربخشی و ایمنی دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی
ترشح دارو در شیر مشخص نیست. در صورت مصرف دارو توصیه به قطع شیردهی می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ نوكلئوتید.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Adesera
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: ضعف، تب، سردرد.
حلق ـ بینی: فارنژیت، سینوزیت.
دستگاه گوارش: درد شكم، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: هماچوری، گلیكوزوری، نارسایی كلیوی، اختلال عملكرد كلیوی.
كبد: هپاتومگالی همراه با استئاتوز، نارسایی كبدی.
متابولیك: اسیدوز لاكتیك.
تنفسی: سرفه.
پوست: بثورات جلدی، خارش.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش‌ از حد دارو باعث عوارض‌ ناخواسته گوارشی می‌شود. جهت درمان اقدامات حمایتی و در‌صورت نیاز دیالیز توصیه می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ نوكلئوتید.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Adesera
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: ضعف، تب، سردرد.
حلق ـ بینی: فارنژیت، سینوزیت.
دستگاه گوارش: درد شكم، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، تهوع، استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: هماچوری، گلیكوزوری، نارسایی كلیوی، اختلال عملكرد كلیوی.
كبد: هپاتومگالی همراه با استئاتوز، نارسایی كبدی.
متابولیك: اسیدوز لاكتیك.
تنفسی: سرفه.
پوست: بثورات جلدی، خارش.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش‌ از حد دارو باعث عوارض‌ ناخواسته گوارشی می‌شود. جهت درمان اقدامات حمایتی و در‌صورت نیاز دیالیز توصیه می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ادفوویر) (عوارض قرص آدفوویر)