پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پاورگل (Yohimbine Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پاورگل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
اختلال نغوظ در آقایان (عدم تایید FDA )
5.4 میلی گرم 3 بار در روز و در صورت بروز عوارض دارویی دوز دارو باید نصف شده و به تدریج بر میزان دوز افزوده شود.
مكانیسم اثر
یوهیمبین از طریق بلوك گیرنده های 2? آدرنژیك پیش سیناسپی در مركز ، باعث افزایش آزادسازی نوراپی نفرین می‌ شود. این اثر احتمالاً در بافت Corporeal نیز صورت می‌ گیرد.
دارو تمایل متوسط نیز به گیرنده‌های SHT1 و SHT2B و D2 دارد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: اضطراب، عصبانیت، تحریك پذیری، لرزش، سرگیجه، سردرد، مانیا.
قلبی - عروقی : افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون.
تنفسی: برونكواسپاسم.
پوست: گر گرفتگی.
سایر عوارض: سندرم شبه لوپوس.
مسمومیت و درمان
دوز 30-20 میلی گرم در روز باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون، حملات پانیك و توهم می‌ شود. سایر علائم احتمالی عبارتست از: پاراستزی، عدم هماهنگی حركتی، لنگیدن و مرگ ناشی از فلج تنفسی. در صورت مسمومیت بیمار باید سریعا به مركز درمانی انتقال داده شود .
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: جذب دارو سریع است.
پخش: دارو سریعا در بدن پخش می‌ یابد.
متابولیسم: دارو در كبد و كلیه متابولیزه می‌ گردد.
دفع: دفع اصلی دارو از كلیه متابولیزه می‌ گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
همراه با داروهای ضد افسردگی، فنوتیازین‌ها نباید استفاده گردد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: بلوك كننده.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ناتوانی جنسی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: اطلاعات موجود نیست.
ملاحظات اختصاصی
1- دارو باید بر اساس دوز توصیه شده استفاده گردد.
2- شروع اثر دارو 3-2 هفته زمان لازم دارد.
3- به دلیل خاصیت آنتی دیورتیك دارو، مایعات دریافتی و دفعی بیمار باید مورد بررسی قرار گیرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
از تغییر وضعیت ناگهانی باید خودداری شود.
بروز هرگونه حالات عصبانیت و اضطراب شدید باید به اطلاع بیمار رسانده شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 2, 5.4mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: بلوك كننده.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ناتوانی جنسی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: اطلاعات موجود نیست.
ملاحظات اختصاصی
1- دارو باید بر اساس دوز توصیه شده استفاده گردد.
2- شروع اثر دارو 3-2 هفته زمان لازم دارد.
3- به دلیل خاصیت آنتی دیورتیك دارو، مایعات دریافتی و دفعی بیمار باید مورد بررسی قرار گیرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
از تغییر وضعیت ناگهانی باید خودداری شود.
بروز هرگونه حالات عصبانیت و اضطراب شدید باید به اطلاع بیمار رسانده شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاورگل) (قرص پاورگل) (کپسول پاورگل) () (عوارض قرص پاورگل) (قرص powergol) (یوهمبین چیست) (پاورگل) (کپسول پاورگل چیست) (پاورگل چیست) (عوارض کپسول پاورگل)