پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آب مقطر (Water For Injection) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آب مقطر چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مکانیسم اثر
آب استریل برای شستشو به عنوان یک محلول تمیزکننده مکانیکی برای شتشوی استریل حفرات بدن، بافت‌ها یا زخم‌ها، مثانه، با استفاده از کاتتر و لوله‌های جراحی، و نیز برای شستن و خیساندن پانسمان‌های جراحی و لوازم و نمونه‌های آزمایشگاهی به کار می‌رود. هم‌چنین، این محلول برای رقیق کردن داروهایی که برای شستشو و یا به صورت حامل در سایر فرآورده‌های دارویی مصرف می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: آب استریل یک محلول هیپوتونیک است و موجب همولیز می‌شود (در عین اعمال جراحی)، در مواردی که احتمال جذب سیستمیک وجود دارد.
موارد احتیاط: این فرآورده به هیچ‌وجه قابل تزریق نیست و از اضافه کردن آن به محلول‌های تزریقی باید خودداری شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: محلول شستشو.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
اشكال دارویی:
Injection: 2, 3, 5, 10, 500, 1000ml
ملاحظات اختصاصی
1- هنگام شستشوی حفرات بدن و مثانه، رعایت شرایط استریل ضروری است.
2- آب استریل برای شستشو در درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد یا پایین‌تر نگهداری شود.
3- از قرار دادن این فرآورده در گرمای بیش از حد و منجمد کردن آن خودداری شود.
4- این فرآورده نباید حرارت داده شده و یا در درجه حرارت بیش از 66 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
5- این فرآورده دارای pH معادل 7-5 است.

اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
برای شستشو و رقیق کردن در مواردی که نیاز به آب استریل فاقد ماده تب‌زا و هر گونه ماده محلول است.
مقدار مصرف بر اساس سطح عضو مورد نظر که باید شستشو شود و روش مصرف تعیین می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: محلول شستشو.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
اشكال دارویی:
Injection: 2, 3, 5, 10, 500, 1000ml
ملاحظات اختصاصی
1- هنگام شستشوی حفرات بدن و مثانه، رعایت شرایط استریل ضروری است.
2- آب استریل برای شستشو در درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد یا پایین‌تر نگهداری شود.
3- از قرار دادن این فرآورده در گرمای بیش از حد و منجمد کردن آن خودداری شود.
4- این فرآورده نباید حرارت داده شده و یا در درجه حرارت بیش از 66 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
5- این فرآورده دارای pH معادل 7-5 است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض تزریق آب مقطر) (عوارض خوردن آب مقطر) (خوردن آب مقطر) (عوارض آب مقطر) () (عوارض مصرف آب مقطر) (موارد استفاده از آب مقطر) (موارد استفاده آب مقطر) (خوردن اب مقطر) (ضرر نوشیدن آب مقطر)