پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آب مقطر (Water For Injection) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آب مقطر چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مکانیسم اثر
آب استریل برای شستشو به عنوان یک محلول تمیزکننده مکانیکی برای شتشوی استریل حفرات بدن، بافت‌ها یا زخم‌ها، مثانه، با استفاده از کاتتر و لوله‌های جراحی، و نیز برای شستن و خیساندن پانسمان‌های جراحی و لوازم و نمونه‌های آزمایشگاهی به کار می‌رود. هم‌چنین، این محلول برای رقیق کردن داروهایی که برای شستشو و یا به صورت حامل در سایر فرآورده‌های دارویی مصرف می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: آب استریل یک محلول هیپوتونیک است و موجب همولیز می‌شود (در عین اعمال جراحی)، در مواردی که احتمال جذب سیستمیک وجود دارد.
موارد احتیاط: این فرآورده به هیچ‌وجه قابل تزریق نیست و از اضافه کردن آن به محلول‌های تزریقی باید خودداری شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: محلول شستشو.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
اشكال دارویی:
Injection: 2, 3, 5, 10, 500, 1000ml
ملاحظات اختصاصی
1- هنگام شستشوی حفرات بدن و مثانه، رعایت شرایط استریل ضروری است.
2- آب استریل برای شستشو در درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد یا پایین‌تر نگهداری شود.
3- از قرار دادن این فرآورده در گرمای بیش از حد و منجمد کردن آن خودداری شود.
4- این فرآورده نباید حرارت داده شده و یا در درجه حرارت بیش از 66 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
5- این فرآورده دارای pH معادل 7-5 است.

اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
برای شستشو و رقیق کردن در مواردی که نیاز به آب استریل فاقد ماده تب‌زا و هر گونه ماده محلول است.
مقدار مصرف بر اساس سطح عضو مورد نظر که باید شستشو شود و روش مصرف تعیین می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: محلول شستشو.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
اشكال دارویی:
Injection: 2, 3, 5, 10, 500, 1000ml
ملاحظات اختصاصی
1- هنگام شستشوی حفرات بدن و مثانه، رعایت شرایط استریل ضروری است.
2- آب استریل برای شستشو در درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد یا پایین‌تر نگهداری شود.
3- از قرار دادن این فرآورده در گرمای بیش از حد و منجمد کردن آن خودداری شود.
4- این فرآورده نباید حرارت داده شده و یا در درجه حرارت بیش از 66 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
5- این فرآورده دارای pH معادل 7-5 است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض تزریق آب مقطر) (عوارض خوردن آب مقطر) (خوردن آب مقطر) (عوارض آب مقطر) ()