پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تریپل سولفا (Triple Sulfa) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تریپل سولفا چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان التهاب فرجی: مهبلی ناشی از كاندیداآلبیكانس، تریكوموناس واژینالیس یا گاردنلاواژینالیس (هموفیلوس واژینالیس) یا رفع نشانه‌های ناشی از این بیماریها.
توجه:‌ شواهد كافی در مورد كارآیی این فرآورده وجود ندارد.
كرم واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یك اپلیكاتور (تقریباً 5-4 گرم) دو بار در روز، قبل از خواب و بعد از بیداری، به مدت 6-4 روز مصرف می‌شود. بعد از آن، مقدار مصرف ممكن است تا اپلیكاتور دو بار در روز كاهش داده شود.
كودكان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.
قرص واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یك قرص دو بار در روز، صبح پس از بیدار شدن و شب قبل از خواب، به مدت 10 روز مصرف می‌شود. در صورت لزوم، این مقدار ممكن است تكرار شود.
كودكان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از مخاط مهبل جذب می‌شود.
متابولیسم: در كبد متابولیزه می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
موضعی:‌ حساسیت مفرط (خارش ، سوزش، بثورات پوستی، قرمزی، تورم، یا سایر علائم تحریك كه قبل از درمان وجود نداشته است)، بثورات پوستی یا تحریك آلت تناسلی همسر.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سولفونامید.
طبقه‌بندی درمانی: سولفونامید (مهبلی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ در صورت بروز مسمومیت موضعی یا سیستمیك یا حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.
2ـ‌ بیمارانی كه نسبت به یكی از سولفونامیدها عدم تحمل نشان می‌دهند، ممكن است سایر سولفونامیدها را نیز تحمل نكنند.
3ـ بیمارانی كه نسبت به فوروزماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها یا مهاركننده‌های كربونیك انهیدراز حساسیت نشان می‌دهند، ممكن است نسبت به سولفونامیدها نیز حساس باشند.
4ـ‌ مصرف سولفونامیدهای موضعی ممكن است موجب بروز حساسیت شود كه با مصرف بعدی سولفونامیدهای موضعی یا سیستمیك به بروز واكنشهای حساسیت مفرط منجر می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ در صورت بارداری، قبل از استفاده از اپلیكاتور با پزشك مشورت كنید.
2ـ‌ دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی كامل كنید.
3ـ‌ در صورت فراموش كردن یك نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف كنید، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیك باشد، از مصرف آن خودداری نمایید.
4ـ‌ در صورتی كه پس از چند روز درمان بهبودی حاصل نشد، به پزشك مراجعه كنید.
5ـ‌ برای درمان عفونت و جلوگیری از عود آن، اصول بهداشتی را رعایت كنید.
6ـ‌ برای جلوگیری از عود عفونت، همسر شما باید از كاندوم استفاده كند. به علاوه، او نیز ممكن است به درمان احتیاج داشته باشد. استفاده از دارو با وجود مقاربت در طول درمان نیز باید ادامه یابد.
7ـ‌ قبل از هر نوبت مصرف، مهبل را شستشو دهید.
8ـ این دارو فقط به صورت مهبلی مصرف می‌شود.
مصرف در شیردهی: این دارو از مخاط مهبل جذب و در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌ شود، زیرا ممكن است موجب بروز زیادی بیلی روبین خون در شیرخوار شود. علاوه بر این، سولفونامیدها ممكن است موجب بروز كم خونی همولیتیك در نوزادان مبتلا به G6PD شوند.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Cream Vaginal: Sulfathiazole 3.42 %+Sulfacetamide 2.86 %+Sulfabenzamide 3.7%
Tablet Vaginal: Sulfathiazole 172.5 mg+Sulfacetamide 143.75 mg+Sulfabenzamide 184 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سولفونامید.
طبقه‌بندی درمانی: سولفونامید (مهبلی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ در صورت بروز مسمومیت موضعی یا سیستمیك یا حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.
2ـ‌ بیمارانی كه نسبت به یكی از سولفونامیدها عدم تحمل نشان می‌دهند، ممكن است سایر سولفونامیدها را نیز تحمل نكنند.
3ـ بیمارانی كه نسبت به فوروزماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها یا مهاركننده‌های كربونیك انهیدراز حساسیت نشان می‌دهند، ممكن است نسبت به سولفونامیدها نیز حساس باشند.
4ـ‌ مصرف سولفونامیدهای موضعی ممكن است موجب بروز حساسیت شود كه با مصرف بعدی سولفونامیدهای موضعی یا سیستمیك به بروز واكنشهای حساسیت مفرط منجر می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ در صورت بارداری، قبل از استفاده از اپلیكاتور با پزشك مشورت كنید.
2ـ‌ دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی كامل كنید.
3ـ‌ در صورت فراموش كردن یك نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف كنید، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیك باشد، از مصرف آن خودداری نمایید.
4ـ‌ در صورتی كه پس از چند روز درمان بهبودی حاصل نشد، به پزشك مراجعه كنید.
5ـ‌ برای درمان عفونت و جلوگیری از عود آن، اصول بهداشتی را رعایت كنید.
6ـ‌ برای جلوگیری از عود عفونت، همسر شما باید از كاندوم استفاده كند. به علاوه، او نیز ممكن است به درمان احتیاج داشته باشد. استفاده از دارو با وجود مقاربت در طول درمان نیز باید ادامه یابد.
7ـ‌ قبل از هر نوبت مصرف، مهبل را شستشو دهید.
8ـ این دارو فقط به صورت مهبلی مصرف می‌شود.
مصرف در شیردهی: این دارو از مخاط مهبل جذب و در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌ شود، زیرا ممكن است موجب بروز زیادی بیلی روبین خون در شیرخوار شود. علاوه بر این، سولفونامیدها ممكن است موجب بروز كم خونی همولیتیك در نوزادان مبتلا به G6PD شوند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تریپل سولفا چیست) (پماد تریپل سولفا برای چیست) () (عوارض قرص واژینال تریپل سولفا) (کرم واژینال تریپل سولفا برای چیست) (کرم تریپل سولفا برای چیست) (عوارض پماد تریپل سولفا) (تریپل سولفا) (تریپل سولفا برای چیست) (عوارض تریپل سولفا) (عوارض مصرف کرم واژینال تریپل سولفا) (موارد استفاده کرم واژینال تریپل سولفا) (کرم تریپل سولفا چیست) (تریپل فلکس)