پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تریمیپرامین (Trimipramine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تریمیپرامین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
افسردگی
بزرگسالان: 150-50 میلی‌گرم در روز به صورت یك جا در هنگام خواب تا حداكثر 200 میلی‌گرم در روز در بیماران سرپائی و 300 میلی‌گرم در روز در بیماران بستری
مكانیسم اثر
دارو از طریق مهار باز جذب سروتونین و یا نوراپینفرین باعث افزایش غلظت آن‌ها در فضای بین سیناپسی می‌گردد.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: فراهمی زیستی دارو 63-18 درصد می‌باشد.
پخش: حجم پخش دارو L/kg 48-17 می‌باشد.
متابولیسم: دارو توسط كبد متابولیزه می‌ شود.. اثر گذر اول كبدی دارو بالا می‌باشد.
دفع: دارو از طریق ادرار دفع می‌گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
به تك‌نگار آمی تریپتیلین مراجعه شود.
مسمومیت و درمان
به تك‌نگار آمی تریپتیلین مراجعه شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد افسردگی سه حلقه‌ای.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اقسردگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده ‍C
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از شروع درمان و در حین درمان فشار خون و تعداد ضربان قلب باید بررسی شود.
2- بیمار باید از لحاظ روانی و افكار خودكشی در شروع درمان و در هر بار افزایش دوز باید بررسی شود.
3- در سالمندان مصرف دارو همراه با بررسی ECG انجام شود.
4- جهت كاهش عوارض گوارشی مصرف دارو با غذا توصیه می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- به دلیل احتمال بروز خواب آلودگی از انجام كارهائی كه نیاز به هوشیاری كامل دارند خودداری شود.
2- بیمار را از تأخیر شروع اثرات درمانی آگاه سازید.
3- به دلیل احتمال بروز یبوست شدید و احتباس ادراری به خصوص در افراد مسن، توصیه به مصرف مایعات كافی و نرم كننده‌های مدفوع ضروری است.
مصرف در سالمندان:
به دلیل حساسیت سالمندان به بروز عوارض ناخواسته دارویی دوز مصرفی در ایشان باید كاهش داده شود.
مصرف در كودكان: تجویز این دارو در كودكان توصیه نمی‌شود.
مصرف در شیردهی: تجویز این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.
توجه: جهت اطلاعات تكمیلی به تك نگار Amitriptyline مراجعه شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 25, 100mg
Drop: 4%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد افسردگی سه حلقه‌ای.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اقسردگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده ‍C
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از شروع درمان و در حین درمان فشار خون و تعداد ضربان قلب باید بررسی شود.
2- بیمار باید از لحاظ روانی و افكار خودكشی در شروع درمان و در هر بار افزایش دوز باید بررسی شود.
3- در سالمندان مصرف دارو همراه با بررسی ECG انجام شود.
4- جهت كاهش عوارض گوارشی مصرف دارو با غذا توصیه می‌شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- به دلیل احتمال بروز خواب آلودگی از انجام كارهائی كه نیاز به هوشیاری كامل دارند خودداری شود.
2- بیمار را از تأخیر شروع اثرات درمانی آگاه سازید.
3- به دلیل احتمال بروز یبوست شدید و احتباس ادراری به خصوص در افراد مسن، توصیه به مصرف مایعات كافی و نرم كننده‌های مدفوع ضروری است.
مصرف در سالمندان:
به دلیل حساسیت سالمندان به بروز عوارض ناخواسته دارویی دوز مصرفی در ایشان باید كاهش داده شود.
مصرف در كودكان: تجویز این دارو در كودكان توصیه نمی‌شود.
مصرف در شیردهی: تجویز این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.
توجه: جهت اطلاعات تكمیلی به تك نگار Amitriptyline مراجعه شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تریمیپرامین) () (قطره تریمیپرامین) (عوارض قطره تریمیپرامین) (موارد مصرف قطره تریمیپرامین) (عوارض مصرف تریمیپرامین) (تریمیپرامین چیست) (تریمونتیل) (قرص تریمونتیل) (قرص تریمیپرامین) (عوارض قرص تریمیپرامین) (تریمی پرامین) (قطره تریمیپرامین چیست) (عوارض تریمیپرامین)