پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ترازودون (Trazodone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترازودون چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف)‌ افسردگی.
بزرگسالان: مقدار اولیه mg/day 150 در مقادیر منقسم است كه می‌توان هر 4-3 روز مقدار mg/day 50 به آن افزود. متوسط مقدار مصرف mg/day 400-150، حداكثر مقدار مصرف در بیماران سرپایی mg/day 400 و در بیماران بستری mg/day 600 است.
ب)‌ رفتار تهاجمی.
بزرگسالان: مقدار 50 میلی گرم دو بار در روز مصرف می‌شود.
پ) اختلال پانیك.
بزرگسالان: مقدار mg/day 300 مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر ضدافسردگی: تصور می‌شود ترازودون از طریق مهار باز جذب نوراپی نفرین و سروتونین در پایانه‌های عصبی CNS (نورونهای پیش سیناپسی) اثر خود را اعمال كرده و باعث افزایش غلظت و تشدید فعالیت این نوروترانسمیترها در شكاف سیناپسی می‌شود.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی ‌
این دارو ممكن است نتایج آزمونهای عملكرد كبد را افزایش، ‌تعداد گلبولهای سفید و سطح هموگلوبین و هماتوكریت را كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: ‌از دستگاه گوارش به خوبی جذب می‌شود. مصرف همزمان با غذا جذب را به تأخیر انداخته ، و مقدار جذب را تا حدود 20 درصد افزایش می‌دهد.
پخش: به میزان گسترده در بدن انتشار می‌یابد؛ در بافت بخصوصی تجمع نمی‌ یابد، اما مقادیر كم آن ممكن است در شیر مادر ترشح شود.حدود 90 درصد به پروتئین پیوند می‌یابد. غلظت درمانی مفروض دارو مشخص نشده است. غلظت پلاسمایی پایدار طی 7-3 روز حاصل می‌شود و فعالیت درمانی آن طی هفت روز پدید می‌آید.
متابولیسم: توسط كبد متابولیزه می‌شود ؛ بیش از 75 درصد متابولیتها طی سه روز دفع می‌شوند.
دفع: قسمت اعظم دارو (75 درصد) از راه ادرار، و باقیمانده از طریق مجرای صفراوی در مدفوع دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
داروهای ضد فشار خون و دپرس كننده‌های سیستم اعصاب مركزی می‌توانند اثرات پایین آوردن فشار خون و تضعیف كننده CNS دارو را تقویت كنند. ممكن است تنظیم دوز دارو نیاز باشد.
مهار كننده‌های CYP3A4 مانند كتوكونازول و مهاركننده‌های پروتئاز می‌تواند سطح كتوكونازول و عوارض جانبی آن را افزایش دهد. در صورت لزوم بیمار پایش شده دوز دارو تنظیم شود.
ترازودون می‌تواند سطح دیگوكسین و فنی توئین را افزایش دهد.
استفاده تو ام با SSRIs ممكن است خطر سندرم سروتونین را افزایش دهد.
استفاده تو ام با الكل می‌تواند دپرسیون سیستم اعصاب مركزی را تقویت كند.
غذا می‌تواند سبكسری و هیپوتانسیون اورتواستاتیك ناشی از دارو را كم كند.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق تریازولوپیریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد افسردگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ به احتمال تمایل به خودكشی با بهبود وضعیت افسردگی توجه شود. در شروع درمان بیماران در معرض خطر زیاد خودكشی به دقت زیر نظر قرار گیرند.
2ـ به نظر می‌رسد شیوع عوارض جانبی با مصرف مقادیر بیش از mg/day 300 بیشتر است.
3ـ تحمل به عوارض جانبی (بخصوص اثرات رخوت زا) معمولاً بعد از 2-1 هفته درمان ظاهر می‌شود.
4ـ این دارو نسبت به ضد افسردگی های سه حلقه‌ای عوارض قلبی و آنتی كولینرژیك كمتری دارد.
5ـ این دارو می‌تواند سبب نعوظ مداوم و دردناك شود. اركشن ناخواسته كه بیش از یك ساعت طول بكشد به عنوان یك اورژانس پزشكی در نظر گرفته می‌شود.
6ـ مصرف این دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود. با این وجود، این دارو باید حداقل 48 ساعت قبل از اعمال جراحی قطع شود.
7ـ ممكن است كمی فشار خون عارض شود ؛ فشار خون بیمار پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ دارو را دقیقاً طبق دستور مصرف كنید.
2ـ این دارو ممكن است موجب خواب آلودگی یا سرگیجه شود؛ از انجام فعالیتهای مستلزم هوشیاری، نامشخص شدن اثرات كامل دارو، خودداری كنید.
3ـ از مصرف فرآورده‌های حاوی الكل خودداری كنید.
4ـ هر اثر غیرمعمول دارو و مواردی چون نعوظ مداوم و دردناك، اختلال عملكرد جنسی، سرگیجه، غش، یا ضربان سریع قلب را اطلاع دهید. نعوظ غیر ارادی برای بیش از یك ساعت مورد اورژانس محسوب می‌شود.
5-اثر كامل دارو قبل از 2 هفته نشان داده نمی‌ شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده معمولاً به مقادیر اولیه كمتر نیاز دارند، زیرا احتمال بروز عوارض جانبی در آنها بیشتر است. با این وجود، مصرف این دارو در سالخوردگان به دلیل اثرات قلبی كمتر آن ترجیح داده می‌شود.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در كودكان توصیه نمی‌ شود.
مصرف در شیردهی: دارو در شیر ترشح می‌شود. با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ‌خواب آلودگی ، سرگیجه، عصبانیت، خستگی، اغتشاش شعور، لرزش، ضعف، حالت تهاجمی، عصبانی شدن، كابوسهای شبانه، رویای زنده، سردرد، بی‌خوابی، صرع ژنرالیزه تونیك ـ‌كلونیك.
قلبی ـ ‌عروقی: ‌كمی فشار خون در حالت ایستاده، تاكیكاردی، زیادی فشار خون، سنكوپ، طولانی شدن زمان هدایت در ECG.
چشم، گوش، حلق، بینی:‌ تاری دید ، وزوز گوش، احتقان بینی.
دستگاه گوارش:‌ خشكی دهان ، اختلال چشایی، یبوست، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی.
ادراری ـ تناسلی: احتباس ادرار، نعوظ مداوم و دردناك آلت تناسلی (priapism) كه ممكن است به ناتوانی جنسی منجر شود، هماچوری.
خون: كم خونی.
پوست: بثورات پوستی، كهیر، تعریق.
تنفسی:‌ كوتاهی دامنه تنفس.
سایر عوارض: كاهش میل جنسی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: خواب آلودگی، استفراغ (شایع ترین عوارض) ؛ كمی فشار خون در حالت ایستاده، تاكیكاردی، سردرد، تشنج، ایست تنفس، تغییرات ECG، كوتاهی دامنه تنفس، خشكی دهان، و بی اختیاری ادرار. ممكن است اغما عارض شود.
درمان: علامتی و حمایتی است و عبارت است از حفظ راه هوایی، تثبیت علائم حیاتی، و حفظ تعادل آب و الكترولیتهای بدن، در صورت سالم بودن رفلكس حلقی، بیمار را وادار به استفراغ كرده و به دنبال آن لاواژ معده انجام (در صورت عدم امكان استفراغ لاواژ معده اول انجام می‌شود) و ذغال فعال برای جلوگیری از جذب بیشتر تجویز می‌شود. واداشتن بیمار به دیورز ممكن است به دفع دارو كمك كند. دیالیز معمولاً بی اثر است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 50mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق تریازولوپیریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد افسردگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ به احتمال تمایل به خودكشی با بهبود وضعیت افسردگی توجه شود. در شروع درمان بیماران در معرض خطر زیاد خودكشی به دقت زیر نظر قرار گیرند.
2ـ به نظر می‌رسد شیوع عوارض جانبی با مصرف مقادیر بیش از mg/day 300 بیشتر است.
3ـ تحمل به عوارض جانبی (بخصوص اثرات رخوت زا) معمولاً بعد از 2-1 هفته درمان ظاهر می‌شود.
4ـ این دارو نسبت به ضد افسردگی های سه حلقه‌ای عوارض قلبی و آنتی كولینرژیك كمتری دارد.
5ـ این دارو می‌تواند سبب نعوظ مداوم و دردناك شود. اركشن ناخواسته كه بیش از یك ساعت طول بكشد به عنوان یك اورژانس پزشكی در نظر گرفته می‌شود.
6ـ مصرف این دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود. با این وجود، این دارو باید حداقل 48 ساعت قبل از اعمال جراحی قطع شود.
7ـ ممكن است كمی فشار خون عارض شود ؛ فشار خون بیمار پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ دارو را دقیقاً طبق دستور مصرف كنید.
2ـ این دارو ممكن است موجب خواب آلودگی یا سرگیجه شود؛ از انجام فعالیتهای مستلزم هوشیاری، نامشخص شدن اثرات كامل دارو، خودداری كنید.
3ـ از مصرف فرآورده‌های حاوی الكل خودداری كنید.
4ـ هر اثر غیرمعمول دارو و مواردی چون نعوظ مداوم و دردناك، اختلال عملكرد جنسی، سرگیجه، غش، یا ضربان سریع قلب را اطلاع دهید. نعوظ غیر ارادی برای بیش از یك ساعت مورد اورژانس محسوب می‌شود.
5-اثر كامل دارو قبل از 2 هفته نشان داده نمی‌ شود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده معمولاً به مقادیر اولیه كمتر نیاز دارند، زیرا احتمال بروز عوارض جانبی در آنها بیشتر است. با این وجود، مصرف این دارو در سالخوردگان به دلیل اثرات قلبی كمتر آن ترجیح داده می‌شود.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در كودكان توصیه نمی‌ شود.
مصرف در شیردهی: دارو در شیر ترشح می‌شود. با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ‌خواب آلودگی ، سرگیجه، عصبانیت، خستگی، اغتشاش شعور، لرزش، ضعف، حالت تهاجمی، عصبانی شدن، كابوسهای شبانه، رویای زنده، سردرد، بی‌خوابی، صرع ژنرالیزه تونیك ـ‌كلونیك.
قلبی ـ ‌عروقی: ‌كمی فشار خون در حالت ایستاده، تاكیكاردی، زیادی فشار خون، سنكوپ، طولانی شدن زمان هدایت در ECG.
چشم، گوش، حلق، بینی:‌ تاری دید ، وزوز گوش، احتقان بینی.
دستگاه گوارش:‌ خشكی دهان ، اختلال چشایی، یبوست، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی.
ادراری ـ تناسلی: احتباس ادرار، نعوظ مداوم و دردناك آلت تناسلی (priapism) كه ممكن است به ناتوانی جنسی منجر شود، هماچوری.
خون: كم خونی.
پوست: بثورات پوستی، كهیر، تعریق.
تنفسی:‌ كوتاهی دامنه تنفس.
سایر عوارض: كاهش میل جنسی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: خواب آلودگی، استفراغ (شایع ترین عوارض) ؛ كمی فشار خون در حالت ایستاده، تاكیكاردی، سردرد، تشنج، ایست تنفس، تغییرات ECG، كوتاهی دامنه تنفس، خشكی دهان، و بی اختیاری ادرار. ممكن است اغما عارض شود.
درمان: علامتی و حمایتی است و عبارت است از حفظ راه هوایی، تثبیت علائم حیاتی، و حفظ تعادل آب و الكترولیتهای بدن، در صورت سالم بودن رفلكس حلقی، بیمار را وادار به استفراغ كرده و به دنبال آن لاواژ معده انجام (در صورت عدم امكان استفراغ لاواژ معده اول انجام می‌شود) و ذغال فعال برای جلوگیری از جذب بیشتر تجویز می‌شود. واداشتن بیمار به دیورز ممكن است به دفع دارو كمك كند. دیالیز معمولاً بی اثر است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (ترازودون) (قرص ترازودن) (ترازودن) (قرص ترازودون چیست) (قرص ترازودن چیست) (ترازدون) (قرص ترازودون 50) (قرص ترازدون) (ترازودون 50) (تداخل دارویی ترازودون) (قرص ترازودون) (ترازودن چیست) (ترازودن عوارض) (ترازودن 50) (قرص ترازودن ۵۰) (ترازودون ۵۰) (عوارض قرص ترازودن) (ترازودون چیست) (عوارض قرص ترازودون 50) (ترازودن۵۰) (ترازادون) (ترازودن ۵۰) (ﻋﻮاﺭﺽ ﺗﺮاﺯﻭﺩﻭﻥ) (ترازدون 50) (ترازودون عوارض) (قرص ترازودن 50) (عوارض ترازدون) (قرص ترازودن 50 برای چیست) (ترازودن50) (عوارض مصرف قرص ترازودن)