پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ویتامین آ (چشمی) (Vitamin A (Ophthalmic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویتامین آ (چشمی) چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ویتامین محلول‌ در چربی.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (چشمی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
درمان گزروفتالمی، خشکی غیر عادی اطراف ملتحمه، ساییدگی لایه سطحی قرنیه، زخم سطحی قرنیه و روزکوری (hemeralopia).
یک سانتی‌متر از پماد سه بار در روز بر روی ملتحمه مالیده می‌شود.
توجه: برای کسب آگاهی بیشتر درباره این دارو، به تک‌ نگار (Vitamin A Systemic) مراجعه کنید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: 250U/g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ویتامین محلول‌ در چربی.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (چشمی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
درمان گزروفتالمی، خشکی غیر عادی اطراف ملتحمه، ساییدگی لایه سطحی قرنیه، زخم سطحی قرنیه و روزکوری (hemeralopia).
یک سانتی‌متر از پماد سه بار در روز بر روی ملتحمه مالیده می‌شود.
توجه: برای کسب آگاهی بیشتر درباره این دارو، به تک‌ نگار (Vitamin A Systemic) مراجعه کنید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض پماد زیروویت) () (ویتامین آ چشمی) (عوارض زیروویت) (����� ��� �ی����ی Ә� �ی����) (ویتامین)