پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تیمولول (Timolol Maleate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیمولول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
گلوکوم
بزرگسالان: یک قطره از محلول 0.5 درصد یا 0.25%، 2ـ1 بار در روز در ملتحمه چکانده می‌ شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ در صورت جذب سیستمیک عوارضی چون برادی کاردی و هیپوتانسیون پیش خواهد آمد.
2ـ دارو در درمان گلوکوم زاویه بسته به تنهایی نباید استفاده گردد.
3ـ در صورتی که فرآورده چشمی حاوی بنزآلکانیوم کلراید باشد، باید قبل از استفاده فرد لنزهای خود را خارج نماید و تا 15 دقیقه پس از مصرف از لنز استفاده ننماید.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
اثر خاصی مشاهده نشده است.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضد گلوکوم: اثر مسدودکننده گیرنده بتا تولید مایع زلالیه و در نتیجه فشار داخل چشم را کاهش می‌ دهد.
فارماکوکینتیک
جذب: شروع اثر دارو 30 دقیقه است.
پخش: پیک اثر دارو ظرف 2ـ1 ساعت است.
متابولیسم: اطلاعی در دست نیست.
دفع: نیمه عمر دارو 24ـ12 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
تداخل خاصی مشاهده نشده است.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ در صورت جذب سیستمیک عوارضی چون برادی کاردی و هیپوتانسیون پیش خواهد آمد.
2ـ دارو در درمان گلوکوم زاویه بسته به تنهایی نباید استفاده گردد.
3ـ در صورتی که فرآورده چشمی حاوی بنزآلکانیوم کلراید باشد، باید قبل از استفاده فرد لنزهای خود را خارج نماید و تا 15 دقیقه پس از مصرف از لنز استفاده ننماید.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: بتابلاکر.
طبقه‌بندی درمانی: ضد گلوکوم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
از تماس نوک قطره چکان با چشم یا بافتهای اطراف خودداری نمایید. بعد از مصرف دارو، با انگشت خود به طور مختصر به کیسه هاشکی فشار آورید تا جذب سیستمیک دارو کاهش یابد.
مصرف در سالمندان: بروز عوارض جانبی در این بیماران بیشتر است. نیمه عمر دارو در بیماران سالخورده طولانی می‌ شود.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی مصرف دارو در کودکان ثابت نشده است. در صورت لزوم، منافع دارو در مقابل مضرات آن سنجیده شود.
مصرف در شیردهی: مصرف فرآورده چشمی در دوزهای معمول مشکلی ایجاد نمی‌ نماید.
عوارض جانبی
چشم، گوش، حلق، بینی : التهاب خفیف چشم، کاهش حساسیت قرنیه در مصرف طولانی مدت، کونژکتیویت، افتادگی پلک، کراتیت، اختلالات بینایی، دوبینی، پتوز.
تنفسی: حمله آسم در بیماران با سابقه آسم.
توجه: در صورت جذب سیستمیک می‌ تواند عوارض بتابلاکرها را ایجاد نماید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ophthalmic Solution: 0.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: بتابلاکر.
طبقه‌بندی درمانی: ضد گلوکوم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
از تماس نوک قطره چکان با چشم یا بافتهای اطراف خودداری نمایید. بعد از مصرف دارو، با انگشت خود به طور مختصر به کیسه هاشکی فشار آورید تا جذب سیستمیک دارو کاهش یابد.
مصرف در سالمندان: بروز عوارض جانبی در این بیماران بیشتر است. نیمه عمر دارو در بیماران سالخورده طولانی می‌ شود.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی مصرف دارو در کودکان ثابت نشده است. در صورت لزوم، منافع دارو در مقابل مضرات آن سنجیده شود.
مصرف در شیردهی: مصرف فرآورده چشمی در دوزهای معمول مشکلی ایجاد نمی‌ نماید.
عوارض جانبی
چشم، گوش، حلق، بینی : التهاب خفیف چشم، کاهش حساسیت قرنیه در مصرف طولانی مدت، کونژکتیویت، افتادگی پلک، کراتیت، اختلالات بینایی، دوبینی، پتوز.
تنفسی: حمله آسم در بیماران با سابقه آسم.
توجه: در صورت جذب سیستمیک می‌ تواند عوارض بتابلاکرها را ایجاد نماید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (عوارض تیمولول) (اپتیمول چیست) (عوارض قطره تیمولول) (عوارض قطره چشم اپتیمول)