پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تیکلوپیدین (Ticlopidine Hcl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیکلوپیدین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
كاهش احتمال سكته مغزی ناشی از لخته در بیمارانی كه سابقه سكته مغزی دارند یا كسانی كه آسپرین را تحمل نمی نمایند.
بزرگسالان: mg 250 خوراكی دو بار در روز با غذا مصرف شود.
مكانیسم اثر
اثر آنتیترومبوتیك: تیكلوپیدین با مهار آدنوزین دی فسفات باعث مهار اتصال فیبرینوژن و پلاكت و پلاكتها با یكدیگر می گردد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: گیجی ، افزایش خونریزی مغزی، نوروپاتی محیطی.
قلبی- عروقی: خونریزی پس از جراحی ، واسكولیت.
چشم، گوش، حلق، بینی: خونریزی كونژكتیو، خون در بینی.
دستگاه گوارش: درد شكم، بی اشتهایی، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، خونریزی گوارشی، مدفوع كمرنگ، تهوع و استفراغ.
ادراری - تناسلی: ادرار تیره ، خون در ادرار، سندرم نفروتیك.
خون: آگرانولوسیتوز ، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، پانسیتوپنی.
كبد: زردی كلستاتیك ، هپاتیت.
متابولیك: هیپوناترمی.
عضلانی - اسكلتی : آرتروپاتی ، میوزیت.
تنفسی: پنومونیت آلرژیك.
پوست: راش ماكولوپاپولار، بثورات جلدی، راش، TTP,Urticaria.
سایر عوارض: واكنشهای حساسیتی، بیماری سرم، لوپوس سیستمیك.
مسمومیت و درمان
اطلاعات اندكی در دست است. سمیت می تواند باعث افزایش زمان خونریزی و ALT گردد. درمان حمایتی است.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: جذب سریع و وسیع می باشد (بیش از %80). غذا جذب غذا را افزایش می دهد.
پخش: دارو %98 اتصال به پروتئین و لیپوپروتئین دارد.
متابولیسم: دارو به طور گسترده تحت متابولیسم كبدی قرار می گیرد. این مطلب كه اثربخشی دارو ناشی از خود دارو یا متابولیت های آن است، هنوز مشخص نمی باشد.
دفع: 60% دارو از طریق ادرار و 23% آن از طریق مدفوع دفع می گردد. پس از یك دوز نیمه عمر دارو 12 ساعت و نیم و پس از دوزهای مكرر 5-4 روز می باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
آنتی اسیدها سطح تیكلوپیدین را كاهش می دهند. مصرف همزمان آسپرین می تواند باعث افزایش اثر ضدپلاكتی گردد.
سایمتیدین می تواند كلیرانس دارو را كاهش دهد و باعث افزایش سمیت گردد. مصرف همزمان با دیگوكسین میتوتند سطح دیگوكسین را اندكی كاهش دهد.
تیكلوپیدین می تواند سطح فنیتوئین را افزایش دهد. همچنین می تواند باعث افزایش سمیت تئوفیلین شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
تیكلوپریدین می تواند باعث افزایش ALT,AST,ALP شود.
تیکلوپیدین می‌ تواند زمان خون ریزی را افزایش دهد و باعث کاهش نوتروفیل‌ها، WBC , RBC ، پلاکت و گرانولوسیت‌ها شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه بندی فارماكولوژیك: مهاركننده تجمع پلاكتی.
طبقه‌‌ بندی درمانی: آنتیترومبوتیك.
طبقه‌ بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از شروع این دارو، سایر داروهای مشابه در صورت جایگزینی تیكلوپیدین با آنها قطع گردد.
2- قبل از شروع دارو و پس از شروع به طور متناوب آنزیم های كبدی بررسی شوند (بخصوص در 4 ماه اول درمان).
3- افرادی كه تیكلوپیدین دریافت می‌نمایند، ممكن است مبتلا به آنمی‌آپلاستیك گردند. شیوع این عارضه در هفته 8-4 درمان بیشتر می‌باشد. موارد نادری از ایجاد این عارضه پس از 3 ماه درمان گزارش گردیده است.
4- mg 20 متیلپردنیزولون وریدی باعث طبیعی شدن زمان خونریزی ظرف 2 ساعت می گردد.
5- از دارو به طور آزمایشی جهت درمان لنگش متناوب، خونریزی تحت عنكبوتیه، گلومرونفریت اولیه، آنمی داسی شكل و بیماران اورمیك با شانت AV استفاده شده است.
6- در صورت مصرف قبل از عمل CABG، دارو می تواند باعث كاهش جوش خوردن رگ پیوندی و نیز كاهش پلاكت در بیمارانی كه حین جراحی قلب باز تحت هموپرفیوژن كوپورال قرار می‌ گیرند، گردد.
7- در سه ماه اول درمان هر دو هفته CBC، پلاكت و اسمیر محیطی خون بررسی شود. بیمارانی كه كاهش پیشرونده پلاكت و WBC دارند باید از لحاظ آنمی آپلاستیك ارزیابی گردند. در صورت بروز آنمی آپلاستیك دارو فورا قطع شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو می تواند باعث نوتروپنی و در نهایت عفونت گردد. در نتیجه بیمار باید با بروز علائمی چون گلو درد، تب و لرز به پزشك مراجعه نماید.
2- بیمار نباید بدون تجویز پزشك از آسپرین یا فرآورده های حاوی آسپرین OTC استفاده نماید.
مصرف در شیردهی : ترشح دارو در شیر مشخص نیست. مصرف این دارو در شیردهی توصیه نمی شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 250mg
اطلاعات دیگر:
طبقه بندی فارماكولوژیك: مهاركننده تجمع پلاكتی.
طبقه‌‌ بندی درمانی: آنتیترومبوتیك.
طبقه‌ بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از شروع این دارو، سایر داروهای مشابه در صورت جایگزینی تیكلوپیدین با آنها قطع گردد.
2- قبل از شروع دارو و پس از شروع به طور متناوب آنزیم های كبدی بررسی شوند (بخصوص در 4 ماه اول درمان).
3- افرادی كه تیكلوپیدین دریافت می‌نمایند، ممكن است مبتلا به آنمی‌آپلاستیك گردند. شیوع این عارضه در هفته 8-4 درمان بیشتر می‌باشد. موارد نادری از ایجاد این عارضه پس از 3 ماه درمان گزارش گردیده است.
4- mg 20 متیلپردنیزولون وریدی باعث طبیعی شدن زمان خونریزی ظرف 2 ساعت می گردد.
5- از دارو به طور آزمایشی جهت درمان لنگش متناوب، خونریزی تحت عنكبوتیه، گلومرونفریت اولیه، آنمی داسی شكل و بیماران اورمیك با شانت AV استفاده شده است.
6- در صورت مصرف قبل از عمل CABG، دارو می تواند باعث كاهش جوش خوردن رگ پیوندی و نیز كاهش پلاكت در بیمارانی كه حین جراحی قلب باز تحت هموپرفیوژن كوپورال قرار می‌ گیرند، گردد.
7- در سه ماه اول درمان هر دو هفته CBC، پلاكت و اسمیر محیطی خون بررسی شود. بیمارانی كه كاهش پیشرونده پلاكت و WBC دارند باید از لحاظ آنمی آپلاستیك ارزیابی گردند. در صورت بروز آنمی آپلاستیك دارو فورا قطع شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو می تواند باعث نوتروپنی و در نهایت عفونت گردد. در نتیجه بیمار باید با بروز علائمی چون گلو درد، تب و لرز به پزشك مراجعه نماید.
2- بیمار نباید بدون تجویز پزشك از آسپرین یا فرآورده های حاوی آسپرین OTC استفاده نماید.
مصرف در شیردهی : ترشح دارو در شیر مشخص نیست. مصرف این دارو در شیردهی توصیه نمی شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تیکلوپیدین) ()