پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تتراسایکلین (Tetracyclineb) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تتراسایکلین چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تتراسیكلین.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك موضعی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
موارد و مقدار مصرف
درمان موضعی عفونتهای سطحی ناشی از ارگانیسم‌های حساس. بزرگسالان روزانه 2 - 1 بار در موضع مالیده شود.
توجه: جهت تكمیل اطلاعات به تك نگار تتراسیكلین مراجعه شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: 3%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تتراسیكلین.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك موضعی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
موارد و مقدار مصرف
درمان موضعی عفونتهای سطحی ناشی از ارگانیسم‌های حساس. بزرگسالان روزانه 2 - 1 بار در موضع مالیده شود.
توجه: جهت تكمیل اطلاعات به تك نگار تتراسیكلین مراجعه شود.

برگرفته از : دارونما

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تتراسایکلین چیست) (پماد تتراسایکلین برای چیست) (تتراسایکلین برای چیست) (پماد تتراسایکلین چیست) (تتراساکلین چیست) (تتراسیکلین چیست) (داروی کلین پرپ) ()