پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سدیم کلرید (Sodium Chlorideb) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سدیم کلرید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
شستشوی حفرات بدن، بافت‌ها یا زخم‌ها، كاتترگذاری در میزنای، لوله‌های تخلیه‌كننده در جراحی، شستن و خیساندن وسایل، رقیق كردن، خیساندن لباس‌ها و وسایل و نمونه‌های آزمایشگاهی.
محلول شستشودهنده به صورت موضعی، یا طی شستشوی دستگاه ادراری، از طریق دستگاه متصل به كاتتر قرار داده شده در میزنای برای برقراری جریان مداوم یا متناوب استفاده می‌شود. برای شستشوی دوره‌ای كاتتر میزنای به منظور باز نگهداشتن مسیر ، محلول شستشودهنده باید با استفاده از سرنگ یا حباب لاستیكی به كار رود.
مقدار مصرف محلول شستشودهنده به حجم یا سطح عضو مورد شستشو یا نوع شستشو بستگی دارد. در صورت مصرف محلول به عنوان رقیق‌كننده یا حامل سایر داروها، توصیه‌های سازنده محلول باید رعایت شود. برای كسب آگاهی اختصاصی‌تر درباره سازگاری مواد افزودنی با این محلول، باید به منابع معتبر مراجعه شود.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
محلول كلرور سدیم برای شستشوی استریل، اثرات تمیزكننده از طریق مكانیكی دارد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
موضعی: شستشو یا انفیلتراسیون اندام‌ها یا حفراتی كه مورد نظر نیستند (اگر كاتتر یا لوله‌های تخلیه‌كننده به خوبی كار گذاشته نشوند)، سبب اتساع یا پارگی بافت‌ها (در صورت حجم یا فشار بیش از حد هنگام شستن حفرات بسته)، ‌ایجاد عفونت (در صورت عدم رعایت روش‌های صحیح و آلوده شدن محلول) می‌شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: شستشو دهنده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- محلول‌های مخصوص شستشو نباید تزریق شوند.
2- در صورت شستشوی حفرات بدن، زخم‌ها، و كاتترهای میزنای یا برای خیس كردن پانسمان‌هایی كه در تماس با بافت‌های بدن هستند، استفاده از روش ضد عفونی ضروری است.
3- در صورت بروز عوارض جانبی، افزایش بار الكترولیت‌ها یا آب بدن، باید مصرف محلول را قطع و وضعیت بیمار را به دقت ارزیابی كرد، و در صورت لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
4- برای به حداقل رساندن رشد باكتری‌ها یا تشكیل مواد تب‌زا در محلول، باید آن را بلافاصله بعد از باز كردن در ظرف مصرف كرد. قسمت استفاده نشده محلول دور ریخته شود.
5- محلول در درجه حرارت 40 درجه سانتی‌گراد یا كمتر نگهداری شود.
6- از منجمد كردن محلول یا قرار دادن آن در گرمای زیاد باید اجتناب كرد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Solution For Irrigation: 0.9%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: شستشو دهنده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- محلول‌های مخصوص شستشو نباید تزریق شوند.
2- در صورت شستشوی حفرات بدن، زخم‌ها، و كاتترهای میزنای یا برای خیس كردن پانسمان‌هایی كه در تماس با بافت‌های بدن هستند، استفاده از روش ضد عفونی ضروری است.
3- در صورت بروز عوارض جانبی، افزایش بار الكترولیت‌ها یا آب بدن، باید مصرف محلول را قطع و وضعیت بیمار را به دقت ارزیابی كرد، و در صورت لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
4- برای به حداقل رساندن رشد باكتری‌ها یا تشكیل مواد تب‌زا در محلول، باید آن را بلافاصله بعد از باز كردن در ظرف مصرف كرد. قسمت استفاده نشده محلول دور ریخته شود.
5- محلول در درجه حرارت 40 درجه سانتی‌گراد یا كمتر نگهداری شود.
6- از منجمد كردن محلول یا قرار دادن آن در گرمای زیاد باید اجتناب كرد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سدیم کلراید) () (موارد مصرف سدیم کلراید) (سدیم کلرید چیست) (عوارض سدیم کلراید) (سدیم کلرید) (خواص سدیم کلراید) (محلول سدیم کلراید) (سدیم کلراید چیست) (خواص سدیم کلرید) (کلرید سدیم)