پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سیلور سولفادیازین (Silver Sulfadiazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیلور سولفادیازین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
داروی كمكی در جلوگیری از عفونت در سوختگی‌های درجه دوم و سوم یا درمان آنها
بزرگسالان و كودكان: بعد از تمیز كردن زخم، كرم با ضخامت 1.6 میلی‌متر یك بار در روز بر روی موضع مالیده می‌شود. در صورت پاك شدن تصادفی دارو، كرم مجدداً مصرف شود.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
در صورت مصرف دارو در سطح وسیعی از بدن، ممكن است به طور سیستمیك جذب شود و موجب كاهش تعداد نوتروفیل‌ها شود (لكوپنی برگشت‌پذیر).
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
ضد باكتری : این دارو بر روی غشای سلولی و دیواره سلولی باكتری اثر می‌كند. سیلور سولفادیازین طیف اثر گسترده‌ای دارد. این دارو بر روی ارگانیسم‌های گرم منفی و گرم مثبت اثر باكتری‌سیدال دارد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: ماه‌های آخر بارداری و در نوزادان زودرس (موجب بروز كرنیكتروس در نوزادان می‌شود).
موارد احتیاط:
الف) حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو ، نارسایی كبد یا كلیه.
ب) احتمال بروز حساسیت مفرط متقاطع با سایر سولفونامیدها وجود دارد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضدعفونی‌كننده صناعی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری موضعی (پوستی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- از تماس دارو با چشم‌ها و غشاهای مخاطی خودداری شود.
2- دارو با استفاده از یك دستكش استریل مصرف شود. نواحی سوخته در تمام اوقات با كرم پوشیده شود.
3- حمام گرفتن روزانه به تمیز شدن زخم‌ها كمك می‌كند.
4- درمان تا ترمیم محل یا ‌آماده شدن موضع برای پیوند به پوست ادامه یابد.
5- بیمار از نظر بروز علائم عفونت ثانویة قارچی پیگیری شود.
6- با مصرف دارو ممكن است ترمیم زخم به تأخیر افتد.
7- بیمار از نظر تعداد كامل سلول‌های خونی، غلظت سولفادیازین سرم، كریستالوری و تشكیل سنگ كلیه، پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- زخم‌ها را تمیز نگه دارید.
2- سیلور سولفادیازین پوست را رنگی می‌كند.
3- دارو را به طور صحیح مصرف نمایید.
4- احتمال بروز حساسیت به نور وجود دارد.
مصرف در كودكان: مصرف سیلور سولفادیازپین در نوزادان نارس یا شیرخواران كوچكتر از دو ماه ممنوع است.
مصرف در شیردهی: در طی مصرف دارو و چند روز پس از خاتمه درمان با سیلور سولفادیازین، باید از شیردهی اجتناب شود.
عوارض جانبی
موضعی: درد ، سوزش، بثورات پوستی، خارش.
سایر عوارض: لكوپنی برگشت‌پذیر.
توجه: در صورت بروز حساسیت، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
درمان: مصرف دارو قطع شود و موضع به طور كامل تمیز گردد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Cream: 10 mg/g
Cream: (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.92
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضدعفونی‌كننده صناعی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری موضعی (پوستی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- از تماس دارو با چشم‌ها و غشاهای مخاطی خودداری شود.
2- دارو با استفاده از یك دستكش استریل مصرف شود. نواحی سوخته در تمام اوقات با كرم پوشیده شود.
3- حمام گرفتن روزانه به تمیز شدن زخم‌ها كمك می‌كند.
4- درمان تا ترمیم محل یا ‌آماده شدن موضع برای پیوند به پوست ادامه یابد.
5- بیمار از نظر بروز علائم عفونت ثانویة قارچی پیگیری شود.
6- با مصرف دارو ممكن است ترمیم زخم به تأخیر افتد.
7- بیمار از نظر تعداد كامل سلول‌های خونی، غلظت سولفادیازین سرم، كریستالوری و تشكیل سنگ كلیه، پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- زخم‌ها را تمیز نگه دارید.
2- سیلور سولفادیازین پوست را رنگی می‌كند.
3- دارو را به طور صحیح مصرف نمایید.
4- احتمال بروز حساسیت به نور وجود دارد.
مصرف در كودكان: مصرف سیلور سولفادیازپین در نوزادان نارس یا شیرخواران كوچكتر از دو ماه ممنوع است.
مصرف در شیردهی: در طی مصرف دارو و چند روز پس از خاتمه درمان با سیلور سولفادیازین، باید از شیردهی اجتناب شود.
عوارض جانبی
موضعی: درد ، سوزش، بثورات پوستی، خارش.
سایر عوارض: لكوپنی برگشت‌پذیر.
توجه: در صورت بروز حساسیت، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
درمان: مصرف دارو قطع شود و موضع به طور كامل تمیز گردد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فلامکسین) () (پماد سیلور سولفادیازین چیست) (پماد فلامکسین)