پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ریسپریدون (Risperidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ریسپریدون چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) درمان كوتاه مدت (6 تا 8 هفته) اسكیزوفرنی.
بزرگسالان: یك میلی گرم دوبار در روز از راه خوراكی؛ در روز دوم و سوم، یك میلی گرم دوبار در روز دوز را افزایش داده تا به 3 میلی گرم دوبار در روز برسد؛ یا یك میلی گرم در روز اول تجویز شده ، دوز را به دو میلی گرم یك بار در روز در روز دوم و 4 میلی گرم یك بار در روز در روز سوم افزایش دهید. قبل از هرگونه تعدیل دوز بیشتر یك هفته صبر كنید. تنظیم دوز به میزان 1 تا 2 میلی گرم صورت گیرد. دوزهای بالاتر از 6 میلی گرم تأثیر بیشتری نداشته و عوارض اكستراپیرامیدال بیشتری ایجاد می‌ كند. دوزهای تا 8 میلی گرم در روز مؤثر و ایمن است. ایمنی دوزهای بالاتر از 16 میلی گرم اثبات نشده است.
ب) درمان كوتاه مدت (12 هفته) اسكیزوفرنی.
بزرگسالان: قبل از تجویز دارو به صورت عضلانی، از تحمل خوراكی دارو توسط بیمار مطمئن شوید. دارو به صورت 25 میلی گرم عضلانی عمیق در عضله گلوتئال هر 3 هفته تجویز كنید. دارو را می‌ توان در عضلات سرینی نیز تجویز كرد. تنظیم دوز در فواصل 4 هفته‌ای صورت گیرد. حداكثر مقدار مصرف 50 میلی گرم هر دو هفته می‌ باشد. داروی خوراكی برای 3 هفته تا بعد از تجویز اولین دوز عضلانی ادامه داده و سپس قطع كنید.
پ) جلوگیری از عود اسكیزوفرنی در مصارف طولانی مدت (یك تا دو سال)
بزرگسالان: ابتدا یك میلی گرم خوراكی در روز اول تجویز شود. سپس به دو میلی گرم در روز دوم و 4 میلی گرم در روز سوم افزایش یابد. محدوده دوز دارو بین 2 تا 8 میلی گرم روزانه می‌ باشد.
ت) درمان فاز حاد مانیا یا اختلالات mixed در بیماران دوقطبی تیپ یك به صورت مونوتراپی یا همراه با لیتیم یا والپروات برای دوره‌های كوتاه مدت (3 هفته).
بزرگسالان: 2 تا 3 میلی گرم خوراكی روزانه (یك بار در روز) تجویز شود. تنظیم دوز به صورت یك میلی گرم روزانه صورت گیرد. محدوده دوز دارو بین یك تا 6 میلی گرم روزانه می‌ باشد.
تنظیم دوز: در بیماران مسن یا ناتوان، دچار افت فشار خون و بیماران با نارسایی شدید كبدی یا كلیوی دارو را با 0.5 میلی گرم خوراكی دوبار در روز شروع كنید. سپس به صورت 0.5 میلی گرم دوبار در روز افزایش دهید. بیشتر از 1.5 میلی گرم دوبار در روز هفتگی افزایش ندهید. زمانی كه بیمار برای مدت 2 تا 3 روز در دوز مناسب دوبار در روز بود سپس به صورت یك بار در روز دارو را تجویز كنید.
ث) بی قراری ناشی از اوتیسم.
نوجوانان و كودكان بزرگتر از 5 سال با وزن حداقل 20 كیلوگرم : ابتدا 0.5 میلی گرم روزانه یا دوبار در روز تجویز شود. بعد از 4 روز دوز را به یك میلی گرم افزایش دهید. افزایش دوزهای اضافی به صورت 0.5 میلی گرم هر دو هفته صورت گیرد.
كودكان بزرگتر از 5 سال با وزن كمتر از 20 كیلوگرم : ابتدا 0.25 میلی گرم روزانه یا دوبار در روز تجویز شود. بعد از 4 روز دوز را به 0.5 میلی گرم افزایش دهید. افزایش دوزهای اضافی به صورت 0.25 میلی گرم هر دو هفته صورت گیرد. در كودكان با وزن كمتر از 15 كیلوگرم دوز را با احتیاط افزایش دهید.
مكانیسم اثر
اثر آنتی سایكوتیك: دارو با بلوك گیرنده‌های دوپامینی تیپ 2 و سروتونینی تیپ 2 اثر آنتی سایكوتیك دارد. بلوك دیگر گیرنده ‌ها ممكن است مسؤول دیگر اثرات دارو باشد.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
دارو باعث افزایش سطح گلوكز خون و پرولاكتین می‌ شود. میزان هموگلوبین و هماتوكریت كاهش می‌ یابد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: بعد از مصرف خوراكی به طور كامل جذب می‌ شود. فراهمی زیستی مطلق دارو 70% است. غذا روی جذب دارو تأثیری ندارد. بعد از تجویز عضلانی به آهستگی جذب شده؛ اثر آن بعد از 3 هفته شروع شده و 7 هفته دوام دارد.
پخش: میزان اتصال به پروتئینهای پلاسما 90% برای دارو و 77% برای متابولیت‌های اصلی فعال دارو می‌ باشد.
متابولیسم: دارو به طور گسترده در كبد به 9- هیدروكسی ریسپریدون تبدیل می‌ شود.
دفع: از طریق كلیه دفع شده در نارسایی كلیوی كلیرانس دارو كاهش می‌ یابد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
دارو می‌ تواند باعث تشدید اثر بعضی از داروهای ضد فشار خون شود.
كاربامازپین باعث افزایش کلیرانس دارو و كاهش اثرات آن می‌ شود.
كلوزاپین کلیرانس دارو را كاهش داده و سمیت آن را افزایش می‌ دهد.
مصرف همزمان با سایر داروهای CNS دپرسانت باعث افزایش اثرات دارو می‌ شود.
مصرف همزمان با آگونیست‌های دوپامین و لوودوپا باعث خنثی شدن اثرات دارو می‌شود.
فلوكستین و پاروكستین باعث افزایش سطح ریسپریدون و عوارض ناشی از آن از جمله سندرم سروتونین می‌ شوند.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتقات بنزایزوكسازول.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی سایكوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- دارو باعث افزایش فاصله QT، در بعضی از بیماران می‌ شود. برادیكاردی، اختلالات الكترولیتی و مصرف همزمان سایر داروهایی كه باعث افزایش فاصله QT می‌ شوند و اختلالات مادرزادی با QT طولانی احتمال این عارضه را بیشتر می‌ كند.
2- زمانی كه دارو به صورت خوراكی تجویز می‌ شود. طبقه برنامه 3 روزه مصرف شود.
3- زمانی كه بیمار را از داروی آنتی سایكوتیك دیگر به ریسپریدون تغییر می‌ یابد. در صورت امكان مصرف داروی اول قطع شود.
4- قبل از شروع تجویز دارو به صورت عضلانی، دوز خوراكی را تنظیم كنید.
5- برای آماده سازی محلول تزریقی، محلول رقیق كننده همراه دارو را در ویال ریخته و برای 10 ثانیه مخلوط كنید. سوسپانسیون باید یكنواخت، غلیظ و شیری رنگ باشد. ذرات باید مشخص باشند. 6 ساعت بعد از رقیق شدن و ترجیحاً بلافاصله استفاده شود. در صورتی كه فاصله آماده سازی تا تزریق بیشتر از 2 دقیقه طول كشید، مجدداً قبل از تزریق ویال را به خوبی تكان دهید.
6- عارضه دیكسینزی دیررس بعد از مصارف طولانی مدت دارو رخ می‌ دهد. ممكن است ماهها یا سالها بعد بروز كرده، خود به خود برطرف شود یا با قطع دارو ادامه یابد.
7- سندرم نورولپتیك بدخیم یك عارضه نادر ولی كشنده است. از نظر علائم این سندرم مانند هایپر پیركسی، رژیدیتی عضلانی، تغییر سطح هوشیاری، ضربان نبض نامنظم، ‌تغییرات فشار خون و تعریق بیمار را ارزیابی كنید.
8- بدنبال مصرف دارو ممكن است هایپرگلیسمی رخ دهد. اگر در بیمار خطر ابتلا به دیابت وجود دارد. قند خون را قبل از مصرف و سپس به صورت دوره‌ای چك كنید. تمام بیماران را از نظر علائم هایپرگلیسمی شامل پرنوشی، پر ادراری، پرخوری و ضعف بررسی كنید. در صورت بروز علائم، قند خون ناشتا را بررسی كنید. عموماً با قطع دارو این عارضه برطرف می‌ شود.
9- در صورتی كه دارو طولانی مدت مصرف می‌ شود. منافع بر مضرات مصرف در بیمار سنجیده شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- برای كاهش احساس سبكی سر و سرگیجه، وضعیت خود را از حالت خوابیده به نشسته به آهستگی تغییر دهید.
2- ضمن مصرف دارو در انجام كارهایی كه نیاز به هوشیاری بالا دارد مانند رانندگی احتیاط كنید.
3- قبل از مصرف سایر داروها بخصوص به صورت بدون نسخه، با پزشك یا داروساز خود مشورت كنید.
4- دارو را می‌ توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف كرد.
5- در صورت قصد باردار شدن، تا 12 هفته بعد از تجویز آخرین دوز عضلانی دارو صبر كنید.
مصرف در سالمندان
1- بهتر است مصرف دارو با دوزهای پایین تر آغاز شود.
2- در بیماران دمانس بدلیل بروز عوارض س ربروواسكولار (مانند سكته مغزی، TIA) كه گاهاً كشنده است، مصرف این دارو توصیه نمی‌ شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثربخشی این دارو در كودكان به جز در اوتیسم اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: شیردهی طی مصرف این دارو و تا 12 هفته بعد از آخرین تجویز عضلانی توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری: در صورت بارداری یا قصد باردار شدن به پزشك خود اطلاع دهید.
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: افزایش پرخاشگری، آژیتاسیون، اضطراب، سرگیجه، عوارض خارج هرمی، تب، سردرد، خواب آلودگی، سندرم نورولپتیك بدخیم، بی خوابی، اقدام به خودكشی، دیسكینزی دیر رس.
قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، افت فشار خون وضعیتی، افزایش فاصله QT، تاكیكاردی.
دستگاه گوارش: دردهای شكمی، بی اشتهایی، یبوست، سوءهاضمه، تهوع، استفراغ.
سایر عوارض: خشكی پوست، بثورات جلدی، حساسیت به نور، عفونتهای تنفسی فوقانی ، سرفه، آرترالژی، افزایش وزن، هایپرگلیسمی، آنمی.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد باعث تشدید اثرات دارو مانند آرام بخشی، گیجی، تاكیكاردی، افت فشار خون و عوارض اكستراپیرامیدال می‌ شود. هایپوناترمی، هایپوكالمی، افزایش فاصله QT، پهن شدن كمپلکس QRS و تشنج نیز گزارش شده است.
آنتی دوت خاصی وجود ندارد. اقدامات حمایتی مناسب صورت گیرد.
لاواژ (بعد از انتوباسیون، اگر بیمار هوشیار نیست) و شاركول فعال به همراه ملین تجویز شود. مانیتورینگ قلبی ـ‌ عروقی جهت رد آریتمی‌های احتمالی لازم است. از دیزوپیرامید، پروكائین آمید، كینیدین بدلیل احتمال طولانی شدن فاصله QT استفاده نشود. بریتیلیوم نیز بدلیل اثرات آلفابلوكر باعث تشدید افت فشار خون می‌ شود و اثر ریسپریدون را تشدید می‌ كند.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 1, 2, 3, 4mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتقات بنزایزوكسازول.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی سایكوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- دارو باعث افزایش فاصله QT، در بعضی از بیماران می‌ شود. برادیكاردی، اختلالات الكترولیتی و مصرف همزمان سایر داروهایی كه باعث افزایش فاصله QT می‌ شوند و اختلالات مادرزادی با QT طولانی احتمال این عارضه را بیشتر می‌ كند.
2- زمانی كه دارو به صورت خوراكی تجویز می‌ شود. طبقه برنامه 3 روزه مصرف شود.
3- زمانی كه بیمار را از داروی آنتی سایكوتیك دیگر به ریسپریدون تغییر می‌ یابد. در صورت امكان مصرف داروی اول قطع شود.
4- قبل از شروع تجویز دارو به صورت عضلانی، دوز خوراكی را تنظیم كنید.
5- برای آماده سازی محلول تزریقی، محلول رقیق كننده همراه دارو را در ویال ریخته و برای 10 ثانیه مخلوط كنید. سوسپانسیون باید یكنواخت، غلیظ و شیری رنگ باشد. ذرات باید مشخص باشند. 6 ساعت بعد از رقیق شدن و ترجیحاً بلافاصله استفاده شود. در صورتی كه فاصله آماده سازی تا تزریق بیشتر از 2 دقیقه طول كشید، مجدداً قبل از تزریق ویال را به خوبی تكان دهید.
6- عارضه دیكسینزی دیررس بعد از مصارف طولانی مدت دارو رخ می‌ دهد. ممكن است ماهها یا سالها بعد بروز كرده، خود به خود برطرف شود یا با قطع دارو ادامه یابد.
7- سندرم نورولپتیك بدخیم یك عارضه نادر ولی كشنده است. از نظر علائم این سندرم مانند هایپر پیركسی، رژیدیتی عضلانی، تغییر سطح هوشیاری، ضربان نبض نامنظم، ‌تغییرات فشار خون و تعریق بیمار را ارزیابی كنید.
8- بدنبال مصرف دارو ممكن است هایپرگلیسمی رخ دهد. اگر در بیمار خطر ابتلا به دیابت وجود دارد. قند خون را قبل از مصرف و سپس به صورت دوره‌ای چك كنید. تمام بیماران را از نظر علائم هایپرگلیسمی شامل پرنوشی، پر ادراری، پرخوری و ضعف بررسی كنید. در صورت بروز علائم، قند خون ناشتا را بررسی كنید. عموماً با قطع دارو این عارضه برطرف می‌ شود.
9- در صورتی كه دارو طولانی مدت مصرف می‌ شود. منافع بر مضرات مصرف در بیمار سنجیده شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- برای كاهش احساس سبكی سر و سرگیجه، وضعیت خود را از حالت خوابیده به نشسته به آهستگی تغییر دهید.
2- ضمن مصرف دارو در انجام كارهایی كه نیاز به هوشیاری بالا دارد مانند رانندگی احتیاط كنید.
3- قبل از مصرف سایر داروها بخصوص به صورت بدون نسخه، با پزشك یا داروساز خود مشورت كنید.
4- دارو را می‌ توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف كرد.
5- در صورت قصد باردار شدن، تا 12 هفته بعد از تجویز آخرین دوز عضلانی دارو صبر كنید.
مصرف در سالمندان
1- بهتر است مصرف دارو با دوزهای پایین تر آغاز شود.
2- در بیماران دمانس بدلیل بروز عوارض س ربروواسكولار (مانند سكته مغزی، TIA) كه گاهاً كشنده است، مصرف این دارو توصیه نمی‌ شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و اثربخشی این دارو در كودكان به جز در اوتیسم اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: شیردهی طی مصرف این دارو و تا 12 هفته بعد از آخرین تجویز عضلانی توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری: در صورت بارداری یا قصد باردار شدن به پزشك خود اطلاع دهید.
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: افزایش پرخاشگری، آژیتاسیون، اضطراب، سرگیجه، عوارض خارج هرمی، تب، سردرد، خواب آلودگی، سندرم نورولپتیك بدخیم، بی خوابی، اقدام به خودكشی، دیسكینزی دیر رس.
قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، افت فشار خون وضعیتی، افزایش فاصله QT، تاكیكاردی.
دستگاه گوارش: دردهای شكمی، بی اشتهایی، یبوست، سوءهاضمه، تهوع، استفراغ.
سایر عوارض: خشكی پوست، بثورات جلدی، حساسیت به نور، عفونتهای تنفسی فوقانی ، سرفه، آرترالژی، افزایش وزن، هایپرگلیسمی، آنمی.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد باعث تشدید اثرات دارو مانند آرام بخشی، گیجی، تاكیكاردی، افت فشار خون و عوارض اكستراپیرامیدال می‌ شود. هایپوناترمی، هایپوكالمی، افزایش فاصله QT، پهن شدن كمپلکس QRS و تشنج نیز گزارش شده است.
آنتی دوت خاصی وجود ندارد. اقدامات حمایتی مناسب صورت گیرد.
لاواژ (بعد از انتوباسیون، اگر بیمار هوشیار نیست) و شاركول فعال به همراه ملین تجویز شود. مانیتورینگ قلبی ـ‌ عروقی جهت رد آریتمی‌های احتمالی لازم است. از دیزوپیرامید، پروكائین آمید، كینیدین بدلیل احتمال طولانی شدن فاصله QT استفاده نشود. بریتیلیوم نیز بدلیل اثرات آلفابلوكر باعث تشدید افت فشار خون می‌ شود و اثر ریسپریدون را تشدید می‌ كند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ریسپریدون) (قرص ریسپریدون 1 میلی گرم چیست) (قرص ریسپریدون) (ریسپریدون 2 میلی گرم) (قرص ریسپریدون 1 میلی گرم) (ریسپریدون 1 میلی گرم) (قرص ریسپریدون 1 میلی گرم برای کودکان) (عوارض قرص ریسپریدون) (عوارض ریسپریدون) (موارد مصرف ریسپریدون) (قرص ريسپريدون 1 ميلي گرم) (ریسپریدون ۱) (ریسپریدون 1) (ریسپریدون 2) (ریسپریدون چیست) (قرص ریسپریدون 2 میلی گرم) (ریسپریدون1میلی گرم) (عوارض ریسپریدون 1 میلی گرم) (ریسپریدون برای چیست) (ریسپریدون یک میلی گرم) (ریسپریدون1) (عوارض قطع ریسپریدون) (ريسپريدون) (قرص رسپریدون) (ریسپریدون 4) (ریسپریدون ۲) (رسپریدون) (قرص ریسپریدون 1 میلی گرمی) (قرص ریسپریدون برای چیست) (ریسپریدون 1 میلی گرمی) (ریسپریدون) (قرص ريسپريدون 1) (داروی ریسپریدون) (قرصرسپریدون) (ریسپریدون ۱میلی گرم) (قرص ریسپریدون 1 برای چیست) (قرص ریسپیریدون) (خواص قرص ریسپریدون) () (ریسپریدون 1 میلیگرمی) (عوارض ریسپریدون 2) (قرص ریسپریدون 1 میلیگرمی) (قرص ریسپریدون چیست) (ریسپریدون1 میلی گرم) (ريسپريدون 1) (عوارض قرص ریسپریدون ) (ریسپریدون 1میلی گرم) (عوارض قرص ریسپریدون 2) (قرص risperidone) (قرص ریسپریدون برای چه بیماری است) (عوارض قرص ریسپریدون2) (قرص ریسپریدون 1) (عوارض قرص ریسپریدون 1 میلی گرم) (عوارض داروی ریسپریدون) (موارد مصرف قرص ریسپریدون) (عوارض ریسپریدون در کودکان) (داروی ریسپریدون برای چیست) (قرص ریسپریدون ) (ریسپریدون ) (ریسپریدون 1 میلی) (موارد مصرف رسپریدون) (قرص ریسپریدون2) (قرص ریسپریدون 2) (قرص ریسپریدون 1 میلی) (قرص ريسپريدون) (قرص ریسپریدون1میلی گرم) (قرص risperidone 1) (رسپریدون چیست) (قرص ریسپریدون چیست؟) (رسپیریدون) (ریسپیدون) (ریسپریدون 1میلیگرمی) (ریسپریدون ۴) (ریسیپریدون) (رسیپریدون) (ریسپریدون یک میلیگرمی) (کابرد قرص risperidone در کودکان) (رسپیریدون چیست) (قرص رسپیریدون) (ریسپریدین) (تداخل دارویی قرص ریسپریدون) (عوارض رسپریدون) (قرص ریسپریدون یک میلی گرم) (ریسپریدون4) (ریسپریدون 1میلی گرمی) (عوارض دوز بالای.ریسپریدون) (فواید.comقرص.comریسپرون) (در مورد داروی ریسپریدون 1) (ریسپریدون ۱میلی) (درباره قرص ریسپریدون) (قرص ریسپریدون1) (موارد مصرف قرص ریسپریدون 1) (موارد مصرف ریسپریدون 1 میلی گرم) (قرص ریسپریدون 1میلیگرمی) (عوارض قرص ریسپریدون4) (قرص ریسپریدون برای کودکان) (عوارض قرص ریسپریدون 1 در کودکان) (ریسیریدون) (قرص ریسپریدون 4) (عوارض قرص ریسپریدون چیست)