پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سدیم کلراید (رینوسالتین) (Sodium Chloride (Nasal)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سدیم کلراید (رینوسالتین) چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی‌كننده ضعیف، مرطوب‌كننده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف كردن خشكی و التهاب غشاهای بینی ناشی از سرماخوردگی، ایجاد رطوبت و در مواقع مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی، آلرژی‌ها، خونریزی بینی و سایر تحریكات.
به مقدار مورد نیاز یا طبق دستور پزشك مصرف شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Solution: 0.9%, 5ml
Spray, Solution: 0.9%, 0.65%
Drop: 0.65%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی‌كننده ضعیف، مرطوب‌كننده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف كردن خشكی و التهاب غشاهای بینی ناشی از سرماخوردگی، ایجاد رطوبت و در مواقع مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی، آلرژی‌ها، خونریزی بینی و سایر تحریكات.
به مقدار مورد نیاز یا طبق دستور پزشك مصرف شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رینوسالتین) (قطره رینوسالتین) (عوارض قطره بینی سدیم کلراید) (رینو سالتین) (عوارض قطره رینوسالتین) (قطره بینی رینوسالتین) (قطره رینو سالتین) (عوارض رینوسالتین) (رينوسالتين) (رینوسالتین چیست) (قطره سدیم کلراید) (قطره رینوسالتین برای چیه) () (اسپری رینوسالتین) (عوارض قطره سدیم کلراید) (قطره رینوسالتین برای چیست) (عوارض قطره بینی کلرید سدیم) (قطره بینی رینو سالتین) (مصرف قطره بینی سدیم کلراید در بارداری) (قطره رینوسالتین در بارداری) (اسپری بینی رینوسالتین) (رینوسالتین قطره) (داروی رینوسالتین) (قطره رينوسالتين) (مصرف قطره رینوسالتین) (موارد مصرف رینوسالتین) (عوارض قطره بینی رینوسالتین) (رينو سالتين) (رینوسالتین) (مقدار مصرف قطره رینوسالتین) (قطره سدیم کلراید در بارداری) (عوارض قطره رینوسالتین برای نوزاد) (قطره رینوسالتین) (قطره رینو سالتین ) (اسپری بینی سدیم کلراید) (مضرات قطره بینی رینوسالتین) (عوارض قطره رینو سالتین) (رینو سالتین ) (قطره رینوسالتین برای نوزاد) (قطره بینی سدیم کلراید) (سدیم کلراید قطره بینی) (مصرف قطره رینوسالتین در بارداری) (رینوسالتین ) (عوارض رینو سالتین) (موارد استفاده قطره رینوسالتین) (رینوسالتین سدیم کلراید) (خواص قطره سدیم کلراید) (سدیم کلراید در بارداری) (عوارض سدیم کلراید) (�����ی� �ی��) (سدیم کلراید) (شربت زینک سولفات) (سدیم کلراید چیست) (قطره سدیم کلراید چشمی)