پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف نرم کننده ساده چشم (Simple Eye Ointment) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نرم کننده ساده چشم چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مرطوب‌كننده چشم.
طبقه‌بندی درمانی: نرم‌كننده چشم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
به عنوان محافظ و نرم‌كننده چشم طبق دستور پزشک استعمال می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: Yellow soft paraffin 80 g + Wool fat 10 g + Liquid paraffin q.s. 100 g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مرطوب‌كننده چشم.
طبقه‌بندی درمانی: نرم‌كننده چشم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
به عنوان محافظ و نرم‌كننده چشم طبق دستور پزشک استعمال می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پماد استرومارین)