پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف لوامیزول (Levamisole HCI) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوامیزول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مکانیسم اثر: لوامیزول بر کرمهای نخی شکل روده مؤثر است، و به نظر می رسد با فلج کردن کرمهای مستعد اثر خود را اعمال می‌کند. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی از طریق تعدیل پاسخ سلولهای دفاعی بر سیستم ایمنی بیمار تأثیر می‌گذارد. لوامیزول باعث فعال شدن سلولهای (T-cell) می‌شود.
فارماکوکینتیک
جذب: از دستگاه گوارش به سرعت جذب می‌شود.
پخش: بعد از مصرف 150 میلی گرم دارو حداکثر غلظت پلاسمایی آن طی دو ساعت حدود 716 نانو گرم در هر میلی متر است.
متابولیسم: عمدتاً کبدی است.
دفع: طی دو روز بعد از مصرف به طور کامل از طریق ادرار و مدفوع دفع می‌شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بیماری پیشرفته کبدی یا کلیوی و سابقه اختلالات خونی.
موارد احتیاط: سندرم شوگرن (sjogren syndrome).


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق فنیل ایمیدازول.
طبقه‌بندی درمانی: ضد کرم، محرک سیستم ایمنی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
لوامیزول در درمان عفونتهای ویروسی و باکتریایی و اختلالات روماتیسمی به کار رفته است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 50mg
Syrup: 40 mg/5ml
موارد و مقدار مصرف
الف) آلودگی به کرمهای گرد (آسکاریس).
بزرگسالان: مقدار 150-120 میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود.
کودکان: مقدار mg/kg 3 به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود.
ب) آلودگی شدید به کرمهای قلابدار (آنکیلوستوم و نکاتور).
مقدار 150-120 میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. همین مقدار یک یا هفت روز بعد از اولین مصرف تکرار می‌شود.
پ) نئوپلاسمهای بدخیم.
بزرگسالان: یک هفته در میان مقدار mg/kg 5/2 در سه روز متوالی مصرف می‌شود.
ت) آرتریت روماتوئید.
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5/2 یک بار در هفته مصرف می‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق فنیل ایمیدازول.
طبقه‌بندی درمانی: ضد کرم، محرک سیستم ایمنی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
لوامیزول در درمان عفونتهای ویروسی و باکتریایی و اختلالات روماتیسمی به کار رفته است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لوامیزول) () (تداخل دارویی لوامیزول) (عوارض لوامیزول) (عوارض قرص لوامیزول) (عوارض قرص لواميزول) (قرص لوامیزول)