پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آکاربوز (Acarbose) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آکاربوز چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
دیابت نوع 2، به تنهایی یا در تركیب با یك سولفونیل اوره، انسولین یا متفورمین.
بزرگسالان: شروع با mg 25 خوراكی، سه بار در روز همراه با اولین لقمه غذا؛ بر اساس سطح گلوكز یك ساعت بعد از غذا و میزان تحمل، تنظیم دوز هر 4 تا 8 هفته صورت می‌گیرد. دوز نگهدارنده بر اساس وزن بیمار 50 تا 100 میلی‌گرم سه بار در روز می‌باشد.
حداكثر دوز برای بیماران با وزن كمتر از kg 60، mg 50 سه بار در روز و برای بیماران با وزن بیش از kg 60، mg 100 سه بار در روز همراه غذا می‌ باشد.
مكانیسم اثر
آكاربوز به‌صورت رقابتی آنزیم آلفا - آمیلاز پانكراس و آنزیم آلفا - گلوكوزیداز متصل به غشای انتروسیت‌ها را مهار می‌كند. بنابراین جذب كربوهیدراتها و گلوكز به تأخیر افتاده و سطح قند پس از غذا كاهش می‌یابد.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث افزایش سطح AST و ALT شود. ممكن است سطوح ویتامین B6 و كلسیم پلاسما را كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: جذب دارو بسیار كم می‌باشد.
پخش: این دارو بطور موضعی در دستگاه گوارش اثر می‌كند.
متابولیسم: دارو در دستگاه گوارش ، عمدتاً به واسطه باكتریهای روده و بخشی توسط آنزیمهای هضم كننده متابولیزه می‌شود.
دفع: طی 96 ساعت ، %51 دوز مصرف شده به صورت تغییر نیافته در مدفوع دفع می‌شود. داروی جذب شده بطور كامل توسط كلیه‌ها دفع می‌شود. نیمه عمر پلاسمایی در حدود 2 ساعت می‌باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مهاركننده‌های كانال كلسیم (CCBs)، كورتیكواستروئیدها، استروژن‌ها، داروهای ضد بارداری هورمونی، ایزونیازید، نیکوتینیك اسید، فنوتیازین‌ها، فنی توئین، داروهای مقلد سمپاتیك، تیازیدها و دیگر دیورتیكها و فرآورده‌های تیروئید ممكن است باعث هایپرگلیسمی و یا در صورت قطع مصرف منجر به هایپوگلیسمی شوند، قند خون بطور مرتب باید كنترل شود.
این دارو ممكن است باعث كاهش سطح دیگوكسین شود.
آکاربوز ممكن است باعث افزایش اثر هایپوگلیسمیك انسولین و سولفونیل اوره‌ها شود.
پانكرآتین باعث كاهش اثر آكاربوز می‌شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده آلفا - گلوكوزیداز.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
در صورت بروز هایپوگلیسمی از دكستروز استفاده كنید.
در سال اول شروع دارو، ترانس آمینازهای سرمی را هر 3 ماه و پس از آن به صورت دوره‌ای چك نمایید. در صورت غیر طبیعی شدن، ممكن است تعدیل دوز یا قطع دارو ضروری باشد.
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: درد شكمی، اسهال، نفخ.
كبد: اختلال كبدی.
متابولیك: هایپوگلیسمی، كمبود ویتامین B6.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 50, 100mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده آلفا - گلوكوزیداز.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
در صورت بروز هایپوگلیسمی از دكستروز استفاده كنید.
در سال اول شروع دارو، ترانس آمینازهای سرمی را هر 3 ماه و پس از آن به صورت دوره‌ای چك نمایید. در صورت غیر طبیعی شدن، ممكن است تعدیل دوز یا قطع دارو ضروری باشد.
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: درد شكمی، اسهال، نفخ.
كبد: اختلال كبدی.
متابولیك: هایپوگلیسمی، كمبود ویتامین B6.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (اکاربوز) (آکاربوز) (قرص آکاربوز) (اکاربوز چیست) (قرص آکاربوز برای چیست) (قرص اکاربوز) (عوارض قرص آکاربوز) (آکاربوز چیست) (اکاربوز 50) (آکاربوز چیست؟) (عوارض قرص اکاربوز)