پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار) (Sodium Chloride (Ophthalmic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
داروی كمكی در كاهش ادم قرنیه ناشی از علل مختلف، مانند كراتیت تاولی (bullous keratitis)، داروی كمك تشخیصی برای تسهیل معاینات چشم پزشكی، هنگام گونیوسكوپی، فوندوسكوپی و بیومیكروسكوپی.
یك بار در روز یا بیشتر طبق دستور پزشك مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به هر یك از اجزای فرمولاسیون.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: پماد چشمی (هیپرتونیك).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
ملاحظات اختصاصی
در صورت بروز هر یك از موارد زیر، باید مصرف دارو قطع شود:
درد شدید، سردرد، تغییر بینایی (جانبی و مستقیم)، ظاهر شدن ناگهانی نقاط شناور، قرمزی شدید چشم‌ها، درد چشم به هنگام تماس با نور، دوبینی.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: 5%
Drop: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: پماد چشمی (هیپرتونیك).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
ملاحظات اختصاصی
در صورت بروز هر یك از موارد زیر، باید مصرف دارو قطع شود:
درد شدید، سردرد، تغییر بینایی (جانبی و مستقیم)، ظاهر شدن ناگهانی نقاط شناور، قرمزی شدید چشم‌ها، درد چشم به هنگام تماس با نور، دوبینی.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (قطره سدیم کلراید چشمی)