پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ال کارنیتین (L - C arnitine (Levocarnitine)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ال کارنیتین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) کمبود کارنیتین اولیه.
مقدار mg/kg/day 200 در 4-2 مقدار منقسم مصرف می‌ شود. گهگاه تا mg/kg/day 400 مورد نیاز است.
ب) کمبود کارنیتین ثانویه.
بعد از هر جلسه دیالیز مقدار mg/kg 20 تزریق وریدی می‌ شود (مقدار مصرف برحسب غلظت کارنیتین تنظیم می‌ شود) ؛ مقدار نگهدارنده از راه خوراکی g/day 1 است.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: اختلال کار کلیه (پیگیری كارنیتین آزاد و آسیل کارنیتین در خون و ادرار توصیه می‌ شود) ؛ بارداری (البته مصرف آن مناسب است )، شیردهی.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمونیوم کواترنر ، مشتقات اسید آمینه.
طبقه‌بندی درمانی: کارنیتین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع ، استفراغ، درد شکم، اسهال.
سایر عوارض: بوی بدن.
توجه: عوارض جانبی ممکن است به مقدار مصرف بستگی داشته باشد. طی اولین هفته درمان و بعد از هر آزمایش در مقدار مصرف تحمل به آن پیگیری شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 250mg
Tablet, Chewable: 1g
Injection: 200 mg/ml, 5ml
Solution: 100 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمونیوم کواترنر ، مشتقات اسید آمینه.
طبقه‌بندی درمانی: کارنیتین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع ، استفراغ، درد شکم، اسهال.
سایر عوارض: بوی بدن.
توجه: عوارض جانبی ممکن است به مقدار مصرف بستگی داشته باشد. طی اولین هفته درمان و بعد از هر آزمایش در مقدار مصرف تحمل به آن پیگیری شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (levocarnitine برای چیست)