پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اکسپکتورانت کدئین (Expectorant Codeine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکسپکتورانت کدئین چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: خلط‌ آور - ضد سرفه.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرفه، خلط‌ آور، ضد احتقان بینی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونتهای تنفسی.
بزرگسالان: مقدار 10-5 میلی لیتر هر شش ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 6-2 ساله: مقدار 1.25-2.5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 2.5-5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
توجه: در مورد هریك از اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار ویژه هركدام از آنها مراجعه كنید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احساس سرخوشی كاذب با مصرف كدئین ممكن است بروز كند.
2- در صورت احساس تهوع، دراز بكشید.
3- مصرف این دارو ممكن است موجب وابستگی به آن شود.
4- هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته، احتیاط كنید.
5- در صورت شك به مصرف بیش از حد دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Syrup: (Guaifenesin 100mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg + Codeine phosphate 10mg) /5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: خلط‌ آور - ضد سرفه.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرفه، خلط‌ آور، ضد احتقان بینی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونتهای تنفسی.
بزرگسالان: مقدار 10-5 میلی لیتر هر شش ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 6-2 ساله: مقدار 1.25-2.5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 2.5-5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
توجه: در مورد هریك از اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار ویژه هركدام از آنها مراجعه كنید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احساس سرخوشی كاذب با مصرف كدئین ممكن است بروز كند.
2- در صورت احساس تهوع، دراز بكشید.
3- مصرف این دارو ممكن است موجب وابستگی به آن شود.
4- هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته، احتیاط كنید.
5- در صورت شك به مصرف بیش از حد دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اکسپکتورانت کدئین) (اکسپکتورانت) (عوارض شربت اکسپکتورانت کدئین) (اکسپکتورانت کدیین) () (عوارض اکسپکتورانت کدئین) (شربت اکسپکتورانت کدئین) (عوارض اکسپکتورانت) (عوارض شربت اکسپکتورانت) (اکسپکتورانت کدئین چیست) (شربت اکسپکتورانت کدیین) (شربت اکسپکتورانت برای چیست) (کدئین چیست) (عوارض شربت اکسپکتورانت کدیین) (کدئین چیست) (عوارض تداخل اکسپکتورانت) (تداخل دارویی اکسپکتورانت)