پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اکسپکتورانت کدئین (Expectorant Codeine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکسپکتورانت کدئین چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: خلط‌ آور - ضد سرفه.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرفه، خلط‌ آور، ضد احتقان بینی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونتهای تنفسی.
بزرگسالان: مقدار 10-5 میلی لیتر هر شش ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 6-2 ساله: مقدار 1.25-2.5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 2.5-5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
توجه: در مورد هریك از اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار ویژه هركدام از آنها مراجعه كنید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احساس سرخوشی كاذب با مصرف كدئین ممكن است بروز كند.
2- در صورت احساس تهوع، دراز بكشید.
3- مصرف این دارو ممكن است موجب وابستگی به آن شود.
4- هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته، احتیاط كنید.
5- در صورت شك به مصرف بیش از حد دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Syrup: (Guaifenesin 100mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg + Codeine phosphate 10mg) /5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: خلط‌ آور - ضد سرفه.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرفه، خلط‌ آور، ضد احتقان بینی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونتهای تنفسی.
بزرگسالان: مقدار 10-5 میلی لیتر هر شش ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 6-2 ساله: مقدار 1.25-2.5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 2.5-5 میلی‌لیتر هر 8-6 ساعت مصرف می‌شود.
توجه: در مورد هریك از اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار ویژه هركدام از آنها مراجعه كنید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- احساس سرخوشی كاذب با مصرف كدئین ممكن است بروز كند.
2- در صورت احساس تهوع، دراز بكشید.
3- مصرف این دارو ممكن است موجب وابستگی به آن شود.
4- هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته، احتیاط كنید.
5- در صورت شك به مصرف بیش از حد دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اکسپکتورانت کدئین) (اکسپکتورانت) (عوارض شربت اکسپکتورانت کدئین) (اکسپکتورانت کدیین) (عوارض اکسپکتورانت کدئین) (شربت اکسپکتورانت کدئین) (عوارض اکسپکتورانت)