پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف استامینوفن- ایبوپروفن- کافئین (Acetaminophen- Ibuprofen- Cafeine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استامینوفن- ایبوپروفن- کافئین چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد، ضد تب.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Capsule: Acetaminophen 325mg+Caffeine (30-40) mg+Ibuprofen 200mg
موارد و مقدار مصرف
ضد درد
بزرگسالان وکودکان بالاتر از 12 سال: یک کپسول 3 بار در روز.
توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار هر یک از اجزائ فرمولاسیون مراجعه شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد، ضد تب.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
اشكال دارویی:
Capsule: Acetaminophen 325mg+Caffeine (30-40) mg+Ibuprofen 200mg
موارد و مقدار مصرف
ضد درد
بزرگسالان وکودکان بالاتر از 12 سال: یک کپسول 3 بار در روز.
توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار هر یک از اجزائ فرمولاسیون مراجعه شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایبوپروفن) ()