پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پتاسیم کلراید (اینفو-کالیوم) (Potassium Chloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پتاسیم کلراید (اینفو-کالیوم) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان كمی پتاسیم خون، پیشگیری از كمی پتاسیم خون، جایگزینی پتاسیم
بزرگسالان: مقدار mEq 20-7/6 پتاسیم (معادل 5/1-5/0 گرم كلرور پتاسیم) از قرص پیوسته رهش سه بار در روز مصرف می‌ شود. به جای آن می‌ توان 20 میلی اكی والان (تقریباً معادل 5/1 گرم كلرور پتاسیم) تا حداكثر mEq/day 100 از پودر را در 120 میلی لیتر آب سرد یا آب میوه حل نمود و 4-2 بار در روز مصرف كرد. مقدار مصرف برحسب نیاز و تحمل بیمار تعیین می‌ شود.
از راه تزریقی، در صورتی كه غلظت سرمی پتاسیم بیش از 5/2 میلی اكی والان باشد، تا mEq/day 200 پتاسیم، با غلظتی كمتر از mEq/l 40 و با سرعت حداكثر تا 10 میلی اكی والان در ساعت انفوزیون وریدی می‌ شود. اگر غلظت پتاسیم سرم كمتر از mEq/l 2 باشد، ‌تا mEq/day 400 پتاسیم با غلظتی مناسب و با سرعت حداكثر تا 40 میلی اكی والان در ساعت انفوزیون وریدی می‌ گردد. مقدار مصرف و سرعت انفوزیون برحسب نیاز و پاسخ بیمار تعیین می‌ شود. بعد از انفوزیون 60-40 میلی اكی والان، پاسخ بیمار باید توسط اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم و الكتروكاردیوگرام (EKG) بیمار سنجیده، و سرعت انفوزیون بعدی، ‌در صورت لزوم، تعیین گردد. مقادیر مصرف و سرعت انفوزیون را می‌ توان در صورت لزوم به طور موقت افزایش داد. حداكثر مقدار مصرف تا mEq/day 400 پتاسیم (معمولاً تا mEq/day 300) است.
كودكان: معادل mEq/m2/day 40-15 پتاسیم (تقریباً معادل g/m2 3-1 كلرور پتاسیم ) یا mEq/kg/day 3-1 (تقریباً معادل mg/kg 225-75 كلرور پتاسیم) از پودر را با آب میوه مخلوط كرده و در مقادیر منقسم مصرف می‌ كنند. از راه تزریقی، مقدار mEq/kg/day 3 یا 400 پتاسیم، انفوزیون وریدی می‌ شود. میزان تزریق مایعات برحسب اندازه بدن تنظیم می‌ شود.
مكانیسم اثر
جایگزین پتاسیم: پتاسیم، كاتیون عمده بافتهای بدن، برای فرایندهای فیزیولوژی، مانند حفظ تونیسیته داخل سلولی، حفظ تعادل با سدیم در طول غشاهای سلولی، انتقال تكانه‌های عصبی، حفظ متابولیسم سلولی، انقباض عضلات اسكلتی و قلبی، حفظ تعادل اسید ـ باز، و حفظ عملكرد طبیعی كلیوی ضروری است.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: پارستزی در اندامهای انتهایی، سردرد، بی حالی، کانفیوژن، ضعف یا سنگینی در دست و پا، فلج شل.
قلبی ـ ‌عروقی: ‌كلاپس عروق محیطی همراه با كاهش فشار خون، آریتمی قلبی، بلوك قلبی، احتمال ایست قلبی، تغییرات EKG (طولانی شدن فاصله P-R، پهن شدن كمپلكس QRS، پایین افتادن قطعه ST از خط ایزوالكتریك ، بلند و خیمه‌ای (tented) شدن موج T). غلظت بیش از حد پلاسمایی دارو ( mEq/L 11-8) ممكن است موجب مرگ ناشی از تضعیف قلبی، آریتمی، یا ایست قلبی شود.
پوست: پوست سرد متمایل به خاكستری كمرنگ.
دستگاه گوارش:‌ تهوع ، استفراغ، درد شكمی، اسهال، زخم گوارشی (امكان تنگی، خونریزی، انسداد و سوراخ شدن روده وجود دارد)، زخم شدن مری در اثر قرصهای پیوسته رهش در بیمارانی كه دهلیز بزرگ دارند.
ادراری ـ تناسلی: اولیگوری.
موضعی: فلبیت بعد از انفوزیون.
سایر عوارض: كلسیفیه شدن بافت نرم.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: افزایش غلظت سرمی پتاسیم و تغییرات EKG، از جمله موج های بلند و قله‌ای T، پایین افتادن قطعه ST از خط ایزوالكتریك، ناپدید شدن موج P، طولانی شدن فاصله QT، پهن شدن كمپلكس QRS، علائم دیررس بالینی عبارتند از ضعف، فلج عضلات ارادی، زجر تنفسی، و اشكال در بلع.
این علائم ممكن است قبل از بروز مسمومیت شدید یا كشنده قلبی بروز كنند. زیادی پتاسیم خون به طور متناقضی نشانه‌های شبیه به نشانه‌های كمی پتاسیم خون ایجاد می‌ كند.
درمان: شامل قطع مصرف مكمل پتاسیم و در صورت لزوم شستشوی دستگاه گوارش است. در بیمارانی كه غلظت پتاسیم آنها بیش از mEq/L 5/6 است، درمان حمایتی ممكن است شامل تزریق وریدی داروهای زیر (با پیگیری مداوم EKG) شود:
طی پنج دقیقه، مقدار 160-40 میلی اكی والان بیكربنات سدیم انفوزیون وریدی می‌ شود. در صورت تداوم اختلالات EKG، باید مصرف آن طی 15-10 دقیقه تكرار شود.
مقدار 500-300 میلی لیتر دكستروز 25-10 درصد طی یك ساعت انفوزیون می‌ شود. انسولین (10-5 واحد به ازای هر 20 گرم دكستروز) به محلول اضافه شده و یا به صورت جداگانه تزریق می‌ شود.
در صورت نبود موج P یا پهن شدن كمپلكس QRS و عدم مصرف گلیكوزیدها ، باید بلافاصله مقدار 1-5/0 گرم گلوكونات كلسیم یا املاح دیگر كلسیم طی دو دقیقه (با پیگیری مداوم EKG) تزریق وریدی شود تا اثر سمی پتاسیم بر روی قلب را خنثی سازد. در صورت باقی ماندن اختلالات EKG، می‌ توان مصرف آن را طی 2-1 دقیقه تكرار كرد.
برای برداشت پتاسیم از بدن، می‌ توان از رزین سدیم پلی استیرن سولفونات ، همودیالیز‌ یا دیالیز صفاقی استفاده كرد. در صورت بروز كمی پتاسیم خون همراه با كاهش آب بدن، مایعات فاقد پتاسیم تزریق وریدی می‌ شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از دستگاه گوارش به خوبی جذب می‌ شود. این دارو با ید با غذا به آهستگی و طی 10-5 دقیقه مصرف شود تا بروز تحریك گوارشی كاهش یابد.
پخش: غلظت طبیعی پتاسیم در سرم mEq/l 5-8/3 است؛ در شیرخواران تا mEq/l 7/7 پتاسیم ممكن است طبیعی باشد. پتاسیم تا mEq/l 60 ممكن است در ترشحات معده و مایعات اسهال وجود داشته باشد.
متابولیسم: قابل ملاحظه نیست.
دفع: به میزان زیادی از راه كلیه‌ها دفع می‌ شود. مقادیر كمی از پتاسیم ممكن است از طریق پوست و روده دفع شود، اما پتاسیم روده معمولاً مجدداً‌ جذب می‌ شود؛ یك بیمار سالم دارای رژیم فاقد پتاسیم مقدار mEq/day 50-40 پتاسیم دفع خواهد كرد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان ضد كولینرژیكهایی كه حركات گوارشی را كند می‌ كنند، ممكن است امكان بروز تحریك و زخم گوارشی افزایش یابد.
در صورت مصرف همزمان با فرآورده‌های حاوی پتاسیم ممكن است زیادی پتاسیم طی 2-1 روز بروز كند.
تجویز پتاسیم برای بیماران دیژیتالیزه شده دچار بلوك قلبی كامل یا شدید، به دلیل خطر بالقوه بروز آریتمی، توصیه نمی‌ شود.
مصرف همزمان با داروهای مدر حفظ كننده پتاسیم یا مكملهای نمكی حاوی املاح پتاسیم می‌ تواند موجب بروز زیادی شدید پتاسیم شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: (مكمل پتاسیم).
طبقه‌بندی درمانی: جانشین الكترولیت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
در بیمارانی كه دیژیتال مصرف می‌ كنند، خارج كردن سریع پتاسیم از بدن ممكن است به مسمومیت با دیژیتال منجر شود.
غلظت سرمی پتاسیم، ازت اوره خون (BUN)، و كراتینین، ‌pH و میزان مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شود.
بلافاصله بعد از عمل جراحی نباید برای بیمار پتاسیم تجویز شود؛‌ این كار هنگامی صورت می‌ گیرد كه جریان ادرار وی برقرار گردد.
پتاسیم تزریقی باید فقط به صورت انفوزیون آهسته تجویز شود. این دارو نباید هرگز به صورت ناگهانی تزریق وریدی یا عضلانی شود. برای تزریق وریدی فرآورده‌های پتاسیم، باید آنها را با مقادیر زیاد محلولهای تزریقی رقیق كرد.
مكملهای خوراكی پتاسیم باید با احتیاط فراوان تجویز شوند، زیرا اشكال دارویی این دارو مقادیر مختلف پتاسیم به بدن می‌ رسانند. بیمار ممكن است یك فرآورده را بهتر از دیگری تحمل كند.
قرصهای پیوسته رهش دارو در بیماران قلبی دارای دهلیز بزرگ ممكن است موجب زخمی شدن مری شود. در این بیماران و بیماران مبتلا به انسداد گوارشی یا مری باید شكل مایع دارو استفاده شود.
پتاسیم به صورت خوراكی همراه با داروهای مدر دفع كننده پتاسیم مصرف می‌گردد. از آنجایی كه این مدرها موجب دفع یون كلرور می‌ شوند، ‌كلرور پتاسیم مناسبترین مكمل است. آلكالوز ناشی از كمی پتاسیم خون با كلرور پتاسیم درمان می‌ شود.
قرصهای پیوسته رهش نباید خرد شوند.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را فقط با نسخه پزشك مصرف كنید، زیرا مصرف مقادیر اشتباه دارو ممكن است موجب بروز واكنشهای شدید شود.
پودر پتاسیم را با آب رقیق كرده و با غذا مصرف كنید. برای كاهش تحریك گوارشی، این دارو را به آهستگی مصرف كنید.
در صورت بروز هر یك از واكنشهای زیر بلافاصله مصرف دارو را قطع كرده و به پزشك مراجعه كنید:
اغتشاش شعور، ضربان نامنظم قلب، بی حسی پاها، انگشتان پا یا لبها، تنگی نفس، اضطراب، خستگی بیش از حد یا ضعف ساق پا، اسهال بدون دلیل، تهوع و استفراغ، درد معده، مدفوع خونی یا سیاه.
چنین واكنشهایی به ندرت بروز می‌ كنند.
دفع یك قرص كامل پیوسته رهش در مدفوع طبیعی است. بدن بعد از جذب پتاسیم پوسته آن را دفع می‌ كند.
از مصرف مكملهای نمك بجز در مواردی كه پزشك تجویز می‌ كند، ‌خودداری نمایید.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی مصرف دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: مكملهای پتاسیم در شیر ترشح می‌ شوند. بی ضرری مصرف دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. بنابراین، در صورت لزوم مصرف دارو، باید منافع دارو برای مادر در مقابل مضرات آن برای شیرخوار سنجیده شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Powder: 20 mEq/sachet
Tablet, Extended Release: 500, 600mg
Injection, Solution, Concentrate: 1 mEq/ml, 10ml, 2 mEq/ml, 10ml, 2 mEq/ml, 50ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: (مكمل پتاسیم).
طبقه‌بندی درمانی: جانشین الكترولیت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
در بیمارانی كه دیژیتال مصرف می‌ كنند، خارج كردن سریع پتاسیم از بدن ممكن است به مسمومیت با دیژیتال منجر شود.
غلظت سرمی پتاسیم، ازت اوره خون (BUN)، و كراتینین، ‌pH و میزان مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شود.
بلافاصله بعد از عمل جراحی نباید برای بیمار پتاسیم تجویز شود؛‌ این كار هنگامی صورت می‌ گیرد كه جریان ادرار وی برقرار گردد.
پتاسیم تزریقی باید فقط به صورت انفوزیون آهسته تجویز شود. این دارو نباید هرگز به صورت ناگهانی تزریق وریدی یا عضلانی شود. برای تزریق وریدی فرآورده‌های پتاسیم، باید آنها را با مقادیر زیاد محلولهای تزریقی رقیق كرد.
مكملهای خوراكی پتاسیم باید با احتیاط فراوان تجویز شوند، زیرا اشكال دارویی این دارو مقادیر مختلف پتاسیم به بدن می‌ رسانند. بیمار ممكن است یك فرآورده را بهتر از دیگری تحمل كند.
قرصهای پیوسته رهش دارو در بیماران قلبی دارای دهلیز بزرگ ممكن است موجب زخمی شدن مری شود. در این بیماران و بیماران مبتلا به انسداد گوارشی یا مری باید شكل مایع دارو استفاده شود.
پتاسیم به صورت خوراكی همراه با داروهای مدر دفع كننده پتاسیم مصرف می‌گردد. از آنجایی كه این مدرها موجب دفع یون كلرور می‌ شوند، ‌كلرور پتاسیم مناسبترین مكمل است. آلكالوز ناشی از كمی پتاسیم خون با كلرور پتاسیم درمان می‌ شود.
قرصهای پیوسته رهش نباید خرد شوند.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را فقط با نسخه پزشك مصرف كنید، زیرا مصرف مقادیر اشتباه دارو ممكن است موجب بروز واكنشهای شدید شود.
پودر پتاسیم را با آب رقیق كرده و با غذا مصرف كنید. برای كاهش تحریك گوارشی، این دارو را به آهستگی مصرف كنید.
در صورت بروز هر یك از واكنشهای زیر بلافاصله مصرف دارو را قطع كرده و به پزشك مراجعه كنید:
اغتشاش شعور، ضربان نامنظم قلب، بی حسی پاها، انگشتان پا یا لبها، تنگی نفس، اضطراب، خستگی بیش از حد یا ضعف ساق پا، اسهال بدون دلیل، تهوع و استفراغ، درد معده، مدفوع خونی یا سیاه.
چنین واكنشهایی به ندرت بروز می‌ كنند.
دفع یك قرص كامل پیوسته رهش در مدفوع طبیعی است. بدن بعد از جذب پتاسیم پوسته آن را دفع می‌ كند.
از مصرف مكملهای نمك بجز در مواردی كه پزشك تجویز می‌ كند، ‌خودداری نمایید.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی مصرف دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: مكملهای پتاسیم در شیر ترشح می‌ شوند. بی ضرری مصرف دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. بنابراین، در صورت لزوم مصرف دارو، باید منافع دارو برای مادر در مقابل مضرات آن برای شیرخوار سنجیده شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرص پتاسیم کلراید) (پتاسیم کلراید) (قرص پتاسیم در بدنسازی) (عوارض قرص پتاسیم) () (کلراید چیست)