پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سفتی زو کسیم (Ceftizoxime (as Sodium )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفتی زو کسیم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) سپتی سمی، مننژیت، بیماری التهابی لگن، عفونتهای وخیم تنفسی، ادراری، زنان، داخل شكمی، استخوان و مفصل، و پوست ناشی از ارگانیسمهای حساس.
بزرگسالان: مقدار معمول مصرف 2-0.5 گرم هر 12-8 ساعت از راه عضلانی یا وریدی و در عفونتهای خطرناك مقدار 4-3 گرم هر هشت ساعت از راه وریدی است.
كودكان شش ماهه و بزرگتر: مقدار mg/kg 50 هر 8-6 ساعت تجویز می‌ شود. مقدار تام روزانه تزریق وریدی و عضلانی یكسان است و به حساسیت ارگانیسم و شدت عفونت بستگی دارد. سفتی زوكسیم در درون یك توده عضلانی بزرگ مانند عضله سرینی یا سطح خارجی ران به طور عمیق تزریق شود.
ب) سوزاك بدون عواقب.
بزرگسالان: مقدار یك گرم به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ شود.
مقدار مصرف در نارسایی كلیه: در بیماران دچار اختلال كار كلیه، مقادیر مصرف یا دفعات مصرف باید بر اساس میزان اختلال كار كلیه، شدت عفونت و حساسیت ارگانیسم تعدیل شود. برای جلوگیری از تجمع سمی در بیماران دارای كلیرانس كراتینین كمتر از ml/min 80 ممكن است كاهش مقدار مصرف لازم باشد.
مقدار مصرف در بزرگسالان
New Page 2

کليرانس کراتينين (ml/min)

عفونتهاي داراي

شدت کمتر

عفونتهاي خطرناک

79-50

mg 500 هر هشت ساعت

mg 1500-750 هرهشت ساعت

49-5

mg 500-250

 هر 12 ساعت

mg 1000-500

هر 12 ساعت

4-0

mg 500 هر 48 ساعت؛ يا

mg 250 هر 24 ساعت

mg 1000-500 هر 48 ساعت؛ يا
mg 500 هر 24 ساعت


مكانیسم اثر
اثر ضدباكتریایی: سفتی زوكسیم عمدتاً باكتریوسید است؛ با این وجود ، ‌ممكن است باكتریوستاتیك نیز باشد. فعالیت آن به ارگانیسم، نفوذ بافتی، مقدار مصرف دارو، و میزان تكثیر ارگانیسم بستگی دارد. این دارو با پیوند به پروتئینهای پیوند یابنده به پنی سیلین در باكتری و مهار ساخت دیواره سلولی اثر خود را اعمال می‌ كند. به نظر می‌ رسد سفالوسپورینهای نسل سوم بر بعضی از ارگانیسمهای گرم منفی تولید كننده بتا ـ‌ لاكتاماز مؤثرتر هستند.
سفتی زوكسیم بر بعضی از ارگانیسمهای گرم مثبت و بسیاری از باسیلهای گرم منفی روده‌ای و همچنین استرپتوكوكها (استرپتوكوكوس پنومونیه و پیوژنز)، استافیلوكوكوس اورئوس (تولید كننده و غیر تولید كننده پنی سیلیناز)؛ استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس؛ اشریشیاكلی؛ گونه‌های كلبسیلا؛ نایسریا گونوره‌آ، هموفیلوس آنفلوآنزا؛ گونه‌های آنتروباكتر؛ گونه‌های پروتئوس؛ گونه‌های باكتروئیدس (از جمله باكتروئیدس فراژیلیس)؛ گونه‌های پپتواسترپتوكوكوس؛ بعضی از سوشهای سودوموناس و آسینتوباكتر مؤثر است. سفوتاكسیم در مقابل ارگانیسمهای گرم مثبت اندكی مؤثرتر هستند ولی بر ارگانیسمهای گرم منفی اثر كمتری از آن دارند.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: افزایش دما.
دستگاه گوارش: كولیت سودوممبران، تهوع، بی اشتهایی، استفراغ، اسهال.
ادراری ـ تناسلی: واژینیت.
خون: ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.
پوست: بثورات ماکولو پاپولی و اریتماتوز، واکنش در محل تزریق.
سایر عوارض: واكنشهای حساسیت مفرط (بیماری سرم، آنافیلاكسی).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: حساسیت مفرط عصبی ـ عضلانی. به دنبال غلظت بالای دارو در CNS ممكن است حملات تشنجی رخ دهد.
درمان: با همودیالیز ممکن است سفتی زوکسیم را از بدن خارج کرد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از دستگاه گوارش جذب نمی‌ شود و باید به صورت تزریقی تجویز شود.
پخش: به میزان گسترده در اكثر بافتها و مایعات بدن، از جمله كیسه صفرا، ‌كبد، ‌كلیه، استخوان، ‌خلط، صفرا، ‌و مایعات سینوویال و پلور منتشر می‌ شود.برخلاف اكثر سفالوسپورینها، این دارو در CSF به خوبی نفوذ و از جفت عبور می‌ كند. 24-5 درصد به پروتئین پیوند می‌ یابد.
متابولیسم: متابولیزه نمی‌ شود.
دفع: عمدتاً از طریق فیلتراسیون گلومرولی در ادرار دفع می‌ شود. مقادیر كمی از آن در شیر مادر ترشح می‌ شود. نیمه عمر دفع آن حدود 2-1.5 ساعت در بیماران دارای كلیه سالم و تا 35 ساعت در بیماران دچار بیماری شدید كلیوی است. همودیالیز یا دیالیز صفاقی سفتازیدیم را از بدن خارج می‌ كند.
موارد منع مصرف و احتیاط
- در بیماران با كاهش شدید عملكرد كلیه باید مقدار مصرف دارو تنظیم شود.
-استفاده طولانی مدت از دارو باعث ایجاد عفونت ثانویه می‌ شود.
-در بیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین بویژه با واسطه IgE (مانند آنافیلاكسی ، آنژیوادم، ‌كهیر) با احتیاط مصرف شود.
- مصرف دارو ممكن است، ‌كولیت به دنبال مصرف آنتی بیوتیك با كولیت ثانویه به كلستریدیوم دیفیسیل ایجاد كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
سفتی زوکسیم سبب حصول نتایج مثبت کاذب در آزمونهای گلوکز ادرار می‌ شود که از سولفات مس استفاده می‌ کنند. به جای آن ، از گلوکز اکسیداز استفاده شود. این دارو غلظت کراتینین ادرار را در واکنش ژافه به طور کاذب افزایش می‌ دهد. سفتی زوکسیم ممکن است سبب مثبت شدن آزمون کومبس شود. ممکن است سطح BUN، کراتینین، AST,ALT,ALP و بیلی روبین، GGT,LDH را افزایش و سطوح پروتئین و آلبومین را کاهش دهد. همچنین می‌ تواند تعداد ائوزینوفیل را افزایش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سفالوسپورین نسل سوم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- به اطلاع بیمارانی که محدودیت سدیم دارند، برساند که سفتی زوکسیم حاوی mEq 2.3 سدیم به ازای هر گرم دارو است.
2- برای تزریق عضلانی، پودر را با آب استریل مخلوط کرده و ویال تزریقی را به خوبی تکان دهید تا از حل شدن دارو اطمینان حاصل شود. در صورت تجویز مقادیر بیش از یک گرم، مقدار مصرف را تقسیم و در محلهای جداگانه مختلف تزریق کنید تا از آسیب بافتی جلوگیری شود.
3- برای تزریق وریدی، پودر را با آب استریل تزریقی مخلوط کرده به خوبی تکان دهید تا محلول شفافی به رنگ زرد کهربایی به دست آید. در صورت مشاهده ذرات دارو محلول دور انداخته شود. محلول تهیه شده به مدت 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در یخچال پایدار است.
4- تزریق وریدی دارو به آهستگی و طی 5-3 دقیقه یا به طور مستقیم یا از طریق لوله انفوزیون صورت گیرد. در صورت انفوزیون متناوب، دارو با 1000-500 میلی لیتر مایع سازگار رقیق شده و در مدت 30 دقیقه انفوزیون شود.
مصرف در سالمندان: در سالخوردگان دچار كاهش عملكرد كلیه ممكن است كاهش مقدار مصرف ضروری باشد.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی دارو در نوزادان کوچکتر از شش ماه ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: سفتی زوکسیم در شیر ترشح می‌ شود و در دوران شیر دهی با احتیاط تجویز شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Powder: 500mg, 1g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سفالوسپورین نسل سوم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- به اطلاع بیمارانی که محدودیت سدیم دارند، برساند که سفتی زوکسیم حاوی mEq 2.3 سدیم به ازای هر گرم دارو است.
2- برای تزریق عضلانی، پودر را با آب استریل مخلوط کرده و ویال تزریقی را به خوبی تکان دهید تا از حل شدن دارو اطمینان حاصل شود. در صورت تجویز مقادیر بیش از یک گرم، مقدار مصرف را تقسیم و در محلهای جداگانه مختلف تزریق کنید تا از آسیب بافتی جلوگیری شود.
3- برای تزریق وریدی، پودر را با آب استریل تزریقی مخلوط کرده به خوبی تکان دهید تا محلول شفافی به رنگ زرد کهربایی به دست آید. در صورت مشاهده ذرات دارو محلول دور انداخته شود. محلول تهیه شده به مدت 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در یخچال پایدار است.
4- تزریق وریدی دارو به آهستگی و طی 5-3 دقیقه یا به طور مستقیم یا از طریق لوله انفوزیون صورت گیرد. در صورت انفوزیون متناوب، دارو با 1000-500 میلی لیتر مایع سازگار رقیق شده و در مدت 30 دقیقه انفوزیون شود.
مصرف در سالمندان: در سالخوردگان دچار كاهش عملكرد كلیه ممكن است كاهش مقدار مصرف ضروری باشد.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثر بخشی دارو در نوزادان کوچکتر از شش ماه ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: سفتی زوکسیم در شیر ترشح می‌ شود و در دوران شیر دهی با احتیاط تجویز شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده