پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلین - پرپ (Polyethylene glycol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلین - پرپ چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف)آماده سازی روده قبل از معاینه دستگاه گوارش.
بزرگسالان: 240 میلی لیتر از محلول خوراكی هر 10 دقیقه تا 4 لیتر یا تمیز شدن مایع دفع شده از ركتوم. روش ذكر شده به طور معمول 4 ساعت به طول می‌انجامد. 3 ساعت برای نوشیدن و یك ساعت جهت دفع.
ب)كنترل موارد حاد مصرف بیش از حد آهن.
كودكان زیر 3 سال: 5/0 لیتر در ساعت.
مكانیسم اثر
پلی اتیلن گلیكول به عنوان یك تركیب اسموتیك عمل می‌كند.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: انسداد دستگاه گوارش، پرفوراسیون، كولیت توكسیك، احتباس معدی، ایلئوس و مگاكولون.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: محلول غیر قابل جذب پلی اتیلن گلیكول.
طبقه‌بندی درمانی: ملین و تخلیه كننده روده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- در افرادی كه قادر به بلع فرآورده نیستند، می‌توان از لوله‌های بینی: معدی استفاده نمود. سرعت تجویز از طریق لوله باید در حدود 30- 20 میلی لیتر در دقیقه یا 8/1- 2/1 لیتر در ساعت تنظیم گردد. در این صورت اولین دفع باید در عرض یك ساعت اتفاق بیافتد.
2- محلول تهیه شده را در یخچال نگهداری كرده و در عرض 48 ساعت استفاده نمایید.
3- قبل از استفاده تركیبات طعم دهنده به آن اضافه ننمایید.
4- گزارش مبنی بر بروز مشكلات تعادل آب و الكترولیت گزارش نشده است.
5- در صورت رقیق كردن محلول به وسیله آب، ظرف حاوی محلول را تا حل شدن كامل به شدت تكان دهید.
6- بیمارانی كه برای تنقیه باریوم آماده شده‌اند ممكن است از مصرف پلی‌اتیلن گلیكول احساس نارضایتی كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار 4- 3 ساعت قبل از بلع محلول باید ناشتا باشد.
2- تا كامل شدن آزمایش بیمار تنها مجاز به خوردن مایعات شفاف است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Powder : Macrogol 4000
Poly Ethylenglycol - electrolyte 1
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 3.9 mmol, Sodium 65 mmol, Chloride 53 mmol, Bicarbonate 17 mmol, potassium 5.4 mmol) / Lit.
Poly Ethylenglycol - electrolyte 2
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 17.6 mmol, Sodium 125 mmol, Sulfate 40 mmol, Chloride 35 mmol, Bicarbonate 20 mmol, potassium 10 mmol) / Lit.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: محلول غیر قابل جذب پلی اتیلن گلیكول.
طبقه‌بندی درمانی: ملین و تخلیه كننده روده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- در افرادی كه قادر به بلع فرآورده نیستند، می‌توان از لوله‌های بینی: معدی استفاده نمود. سرعت تجویز از طریق لوله باید در حدود 30- 20 میلی لیتر در دقیقه یا 8/1- 2/1 لیتر در ساعت تنظیم گردد. در این صورت اولین دفع باید در عرض یك ساعت اتفاق بیافتد.
2- محلول تهیه شده را در یخچال نگهداری كرده و در عرض 48 ساعت استفاده نمایید.
3- قبل از استفاده تركیبات طعم دهنده به آن اضافه ننمایید.
4- گزارش مبنی بر بروز مشكلات تعادل آب و الكترولیت گزارش نشده است.
5- در صورت رقیق كردن محلول به وسیله آب، ظرف حاوی محلول را تا حل شدن كامل به شدت تكان دهید.
6- بیمارانی كه برای تنقیه باریوم آماده شده‌اند ممكن است از مصرف پلی‌اتیلن گلیكول احساس نارضایتی كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار 4- 3 ساعت قبل از بلع محلول باید ناشتا باشد.
2- تا كامل شدن آزمایش بیمار تنها مجاز به خوردن مایعات شفاف است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پودر کلین پرپ) (کلین پرپ) () (داروی کلین پرپ) (ساشه کلین پرپ) (کلین پرپ چیست) (پلی اتیلن گلیکول چیست) (پودرکلین پرپ) (پودر peg چیست) (پرپ روده) (پودر کلین پرپ ) (عوارض پودر کلین پرپ) (پودر کلین پرت)