پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلین - پرپ (Polyethylene glycol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلین - پرپ چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف)آماده سازی روده قبل از معاینه دستگاه گوارش.
بزرگسالان: 240 میلی لیتر از محلول خوراكی هر 10 دقیقه تا 4 لیتر یا تمیز شدن مایع دفع شده از ركتوم. روش ذكر شده به طور معمول 4 ساعت به طول می‌انجامد. 3 ساعت برای نوشیدن و یك ساعت جهت دفع.
ب)كنترل موارد حاد مصرف بیش از حد آهن.
كودكان زیر 3 سال: 5/0 لیتر در ساعت.
مكانیسم اثر
پلی اتیلن گلیكول به عنوان یك تركیب اسموتیك عمل می‌كند.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: انسداد دستگاه گوارش، پرفوراسیون، كولیت توكسیك، احتباس معدی، ایلئوس و مگاكولون.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: محلول غیر قابل جذب پلی اتیلن گلیكول.
طبقه‌بندی درمانی: ملین و تخلیه كننده روده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- در افرادی كه قادر به بلع فرآورده نیستند، می‌توان از لوله‌های بینی: معدی استفاده نمود. سرعت تجویز از طریق لوله باید در حدود 30- 20 میلی لیتر در دقیقه یا 8/1- 2/1 لیتر در ساعت تنظیم گردد. در این صورت اولین دفع باید در عرض یك ساعت اتفاق بیافتد.
2- محلول تهیه شده را در یخچال نگهداری كرده و در عرض 48 ساعت استفاده نمایید.
3- قبل از استفاده تركیبات طعم دهنده به آن اضافه ننمایید.
4- گزارش مبنی بر بروز مشكلات تعادل آب و الكترولیت گزارش نشده است.
5- در صورت رقیق كردن محلول به وسیله آب، ظرف حاوی محلول را تا حل شدن كامل به شدت تكان دهید.
6- بیمارانی كه برای تنقیه باریوم آماده شده‌اند ممكن است از مصرف پلی‌اتیلن گلیكول احساس نارضایتی كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار 4- 3 ساعت قبل از بلع محلول باید ناشتا باشد.
2- تا كامل شدن آزمایش بیمار تنها مجاز به خوردن مایعات شفاف است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Powder : Macrogol 4000
Poly Ethylenglycol - electrolyte 1
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 3.9 mmol, Sodium 65 mmol, Chloride 53 mmol, Bicarbonate 17 mmol, potassium 5.4 mmol) / Lit.
Poly Ethylenglycol - electrolyte 2
Powder, For Solution: (Macrogol 3350, 17.6 mmol, Sodium 125 mmol, Sulfate 40 mmol, Chloride 35 mmol, Bicarbonate 20 mmol, potassium 10 mmol) / Lit.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: محلول غیر قابل جذب پلی اتیلن گلیكول.
طبقه‌بندی درمانی: ملین و تخلیه كننده روده.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- در افرادی كه قادر به بلع فرآورده نیستند، می‌توان از لوله‌های بینی: معدی استفاده نمود. سرعت تجویز از طریق لوله باید در حدود 30- 20 میلی لیتر در دقیقه یا 8/1- 2/1 لیتر در ساعت تنظیم گردد. در این صورت اولین دفع باید در عرض یك ساعت اتفاق بیافتد.
2- محلول تهیه شده را در یخچال نگهداری كرده و در عرض 48 ساعت استفاده نمایید.
3- قبل از استفاده تركیبات طعم دهنده به آن اضافه ننمایید.
4- گزارش مبنی بر بروز مشكلات تعادل آب و الكترولیت گزارش نشده است.
5- در صورت رقیق كردن محلول به وسیله آب، ظرف حاوی محلول را تا حل شدن كامل به شدت تكان دهید.
6- بیمارانی كه برای تنقیه باریوم آماده شده‌اند ممكن است از مصرف پلی‌اتیلن گلیكول احساس نارضایتی كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بیمار 4- 3 ساعت قبل از بلع محلول باید ناشتا باشد.
2- تا كامل شدن آزمایش بیمار تنها مجاز به خوردن مایعات شفاف است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پودر کلین پرپ) (کلین پرپ) () (داروی کلین پرپ) (ساشه کلین پرپ) (کلین پرپ چیست) (پلی اتیلن گلیکول چیست)