پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پیوگلیتازون (Pioglitazone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پیوگلیتازون چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
بعنوان مونوتراپی همراه با رژیم غذایی و ورزش برای بهبود كنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در تركیب با یك سولفونیل اوره ، متفورمین یا انسولین در مواردی كه رژیم غذایی و ورزش همراه یك دارو برای كنترل قند خون كافی نیست.
بزرگسالان: در ابتدا mg 30-15 از راه خوراكی یك بار در روز مصرف می‌ شود. در صورت عدم پاسخ كافی می توان دوز را تا حداكثر mg 45 در روز افزایش داد.
مكانیسم اثر
اثر ضد دیابت
پیوگلیتازون با كاهش مقاومت به انسولین در بافتهای محیطی و كبد منجر به افزایش برداشت انسولین توسط بافتها و كاهش برونده گلوكز توسط كبد می‌ شود. این دارو یك آگونیست قوی و بسیار انتخابی برای رسپتورهای موجود در بافتهای حساس به انسولین نظیر بافت چربی، عضلات اسكلتی و كبد می‌ باشد. فعال شدن این رسپتورها باعث تغییر در رونویسی برخی ژن‌های حساس به انسولین دخیل در كنترل متابولیسم گلوكز و لیپید می‌ شود.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث كاهش سطح گلوكز Hgb, TG, و هماتوكریت و افزایش سطح HDL شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب می‌ شود. غذا باعث تأخیر در زمان رسیدن به اوج غلظت پلاسمائی می‌ شود (سه تا چهار ساعت) ولی بر میزان كلی جذب اثری ندارد.
پخش: دارو و متابولیت ‌های آن به میزان 98% به پروتئین‌های پلاسمائی و عمدتاً آلبومین اتصال می‌ یابد.
متابولیسم: دارو به میزان وسیع توسط کبد متابولیزه می‌ شود. سه متابولیست فعال دارو عبارتند از MIV , M III, MII.
دفع: حدود 30 - 15 درصد دارو توسط ادرار برداشت می‌ شود (عمدتاً به‌صورت متابولیت ‌ها و كونژوگه‌های آنها).عمده دوز خوراكی مصرف شده در صفرا ترشح شده و از راه مدفوع دفع می‌ شود. نیمه عمر دارو 7 - 3 ساعت می‌ باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
پیوگیتازون ممكن است باعث كاهش اثر داروهای ضد بارداری هورمونی شود.
كتوكونازول ممكن است سطح پیوگلیتازون را افزایش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تیازولیدین دیون.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- پیش از شروع درمان، سطح آنزیمهای كبدی باید كنترل شده و پس از آن نیز هر دو ماه تا مدت یك سال و بعد از آن به‌ صورت دوره‌ای تكرار شود. همچنین در صورت بروز علائم اختلال كبدی نظیر تهوع، استفراغ، ‌درد شكمی، خستگی، بی اشتهایی یا تیره شدن ادرار باید تست‌های عملكرد كبدی انجام شود.در صورت بروز یرقان یا افزایش بیش از سه برابر حد نرمال در سطح ALT دارو باید قطع شود.
2- پیوگلیتازون با احتباس مایع ممكن است باعث ایجاد یا تشدید نارسایی قلبی شود. بیمار باید از نظر شواهد نارسایی قلبی پایش شده و در صورت بروز علائم دارو قطع شود.
3- به دلیل احتمال برقراری تخمك گذاری در زنانی كه مبتلا به عدم تخمك گذاری همراه مقاومت به انسولین هستند، ممكن است روشهای جلوگیری از بارداری مورد نیاز باشد.
4- در صورت مصرف دارو سطح هموگلوبین و هماتوكریت ممكن است كاهش یابد (بخصوص در هفته‌های 4 تا 12 درمان) بیمار باید از این نظر پایش شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
رعایت رژیم غذایی دیابتی و كنترل سطح گلوكز و HgbAIC بطورمنظم ضروری است.
بیمار باید علائم هایپوگلیسمی را بداند.
در صورت بروز تهوع، استفراغ، درد شكمی، خستگی، بی اشتهائی یا تیرگی ادرار، بیمار باید سریعا به پزشك مراجعه نماید.
در صورت بروز علائم نارسایی قلبی (افزایش سریع وزن ، ادم، تنگی نفس) به پزشك اطلاع دهید.
دارو را می‌ توان همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمود.
زنانی كه مبتلا به عدم تخمك گذاری همراه مقاومت به انسولین هستند ممكن است نیاز به روشهای ضد بارداری داشته باشند.
مصرف در سالمندان
از نظر تأثیر درمانی و بی خطری ، بین افراد سالمند و جوان تفاوتی دیده نشده است.
مصرف در كودكان
توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری
انسولین داروی ضد دیابت ترجیحی در دوران بارداری می‌ باشد.
مصرف در شیردهی
ترشح در شیر مشخص نیست. دارو نباید در این دوران استفاده شود.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد.
قلبی ـ عروقی: ادم، نارسایی قلب.
حلق و بینی: سینوزیت، فارنژیت.
خون: آنمی.
متابولیك: هایپوگلیسمی (در تركیب با داروهای دیگر)، تشدید دیابت ملیتوس، افزایش وزن.
عضلانی - اسكلتی : درد عضلانی.
تنفسی: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی.
سایر عوارض: اختلالات دندان.
مسمومیت و درمان
اطلاعات بسیار محدودی در دسترس است. درمان به‌ صورت حمایتی و بر اساس نیاز بیمار صورت می‌ گیرد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 15, 30, 45mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تیازولیدین دیون.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- پیش از شروع درمان، سطح آنزیمهای كبدی باید كنترل شده و پس از آن نیز هر دو ماه تا مدت یك سال و بعد از آن به‌ صورت دوره‌ای تكرار شود. همچنین در صورت بروز علائم اختلال كبدی نظیر تهوع، استفراغ، ‌درد شكمی، خستگی، بی اشتهایی یا تیره شدن ادرار باید تست‌های عملكرد كبدی انجام شود.در صورت بروز یرقان یا افزایش بیش از سه برابر حد نرمال در سطح ALT دارو باید قطع شود.
2- پیوگلیتازون با احتباس مایع ممكن است باعث ایجاد یا تشدید نارسایی قلبی شود. بیمار باید از نظر شواهد نارسایی قلبی پایش شده و در صورت بروز علائم دارو قطع شود.
3- به دلیل احتمال برقراری تخمك گذاری در زنانی كه مبتلا به عدم تخمك گذاری همراه مقاومت به انسولین هستند، ممكن است روشهای جلوگیری از بارداری مورد نیاز باشد.
4- در صورت مصرف دارو سطح هموگلوبین و هماتوكریت ممكن است كاهش یابد (بخصوص در هفته‌های 4 تا 12 درمان) بیمار باید از این نظر پایش شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
رعایت رژیم غذایی دیابتی و كنترل سطح گلوكز و HgbAIC بطورمنظم ضروری است.
بیمار باید علائم هایپوگلیسمی را بداند.
در صورت بروز تهوع، استفراغ، درد شكمی، خستگی، بی اشتهائی یا تیرگی ادرار، بیمار باید سریعا به پزشك مراجعه نماید.
در صورت بروز علائم نارسایی قلبی (افزایش سریع وزن ، ادم، تنگی نفس) به پزشك اطلاع دهید.
دارو را می‌ توان همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمود.
زنانی كه مبتلا به عدم تخمك گذاری همراه مقاومت به انسولین هستند ممكن است نیاز به روشهای ضد بارداری داشته باشند.
مصرف در سالمندان
از نظر تأثیر درمانی و بی خطری ، بین افراد سالمند و جوان تفاوتی دیده نشده است.
مصرف در كودكان
توصیه نمی‌ شود.
مصرف در بارداری
انسولین داروی ضد دیابت ترجیحی در دوران بارداری می‌ باشد.
مصرف در شیردهی
ترشح در شیر مشخص نیست. دارو نباید در این دوران استفاده شود.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد.
قلبی ـ عروقی: ادم، نارسایی قلب.
حلق و بینی: سینوزیت، فارنژیت.
خون: آنمی.
متابولیك: هایپوگلیسمی (در تركیب با داروهای دیگر)، تشدید دیابت ملیتوس، افزایش وزن.
عضلانی - اسكلتی : درد عضلانی.
تنفسی: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی.
سایر عوارض: اختلالات دندان.
مسمومیت و درمان
اطلاعات بسیار محدودی در دسترس است. درمان به‌ صورت حمایتی و بر اساس نیاز بیمار صورت می‌ گیرد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیوگلیتازون) (قرص پیوگلیتازون) () (پیوگلیتازون چیست) (عوارض پیوگلیتازون) (قرص پیوگلیتازون 30) (عوارض قرص پیوگلیتازون) (پیوگلیتازون 30) (پیو گلیتازون) (قرص pioglitazone) (پیوگلیتازون) (قرص پیو گلیتازون) (پیوگلوتازون) (قرص پيوگليتازون)