پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پماد سوختگی (Burn Ointment) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پماد سوختگی چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد سوختگی.
طبقه‌بندی درمانی: محافظ پوست، ضد سوختگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
الف) تسكین سوختگی ها و زخمهای سطحی غیرعفونی.
یك لایه نازك از پماد در موضع مالیده می‌ ‌شود. در صورت لزوم می‌توان موضع را با گاز استریل پوشاند.
ب) پیشگیری از التهاب و تحریك پوست شیرخواران در تماس با ادرار.
در هنگام خواب، پماد در قسمتهایی از پوست كه با كهنه یا پوشك تماس دارد، مالیده می‌شود.
پ) تسكین التهاب و تحریك ناشی از تماس با ادرار، تحریك خفیف یا ساییدگی پوست.
پماد 4-3 بار در روز، برحسب نیاز، به موضع مالیده می‌ ‌شود.
مكانیسم اثر
این دارو با تشكیل یك لایه محافظ در مقابل محركها، از پوست محافظت می‌كند. اكسید روی قابض است و ترشحات زخم را كاهش می‌دهد و التهاب و تحریكات موضعی را برطرف می‌سازد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو فقط مصرف خارجی دارد.
2- در صورت بدتر شدن وضعیت و یا عدم بهبود، مصرف دارو را قطع كنید و با پزشك تماس بگیرید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: Cod liver oil 50%+Zinc oxide 30%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد سوختگی.
طبقه‌بندی درمانی: محافظ پوست، ضد سوختگی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
الف) تسكین سوختگی ها و زخمهای سطحی غیرعفونی.
یك لایه نازك از پماد در موضع مالیده می‌ ‌شود. در صورت لزوم می‌توان موضع را با گاز استریل پوشاند.
ب) پیشگیری از التهاب و تحریك پوست شیرخواران در تماس با ادرار.
در هنگام خواب، پماد در قسمتهایی از پوست كه با كهنه یا پوشك تماس دارد، مالیده می‌شود.
پ) تسكین التهاب و تحریك ناشی از تماس با ادرار، تحریك خفیف یا ساییدگی پوست.
پماد 4-3 بار در روز، برحسب نیاز، به موضع مالیده می‌ ‌شود.
مكانیسم اثر
این دارو با تشكیل یك لایه محافظ در مقابل محركها، از پوست محافظت می‌كند. اكسید روی قابض است و ترشحات زخم را كاهش می‌دهد و التهاب و تحریكات موضعی را برطرف می‌سازد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو فقط مصرف خارجی دارد.
2- در صورت بدتر شدن وضعیت و یا عدم بهبود، مصرف دارو را قطع كنید و با پزشك تماس بگیرید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پماد burn ointment) (استفاده از پماد سوختگی در بارداری)