پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف فنیل افرین (Phenylephrine HCI (Ophthalmic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنیل افرین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) به عنوان گشاد كننده مردمك چشم (بدون سیكلوپلژی).
بزرگسالان: پیش از آزمون چشمی، ‌2-1 قطره از محلول 5 یا 10 درصد در چشم چكانده می‌ شود. در صورت نیاز، می‌ توان این مقدار را 60-10 دقیقه بعد تكرار كرد.
ب) جلوگیری از چسبندگی خلفی چشم (چسبندگی عنبیه).
بزرگسالان: یك قطره از محلول 10 درصد سه بار یا بیشتر در روز همراه با آتروپین سولفات در چشم چكانده می‌ شود.
پ) درمان اولیه گلوكوم بدخیم بعد از عمل جراحی.
بزرگسالان: یك قطره از محلول 10 درصد همراه با یك قطره از محلول آتروپین سولفات 4-1 درصد سه بار در روز به داخل چشم چكانده می‌ شود.
مكانیسم اثر
این دارو بر روی عضله گشاد كننده مردمك اثر كرده (اثر آلفا- آدرنرژیك) و موجب انقباض عضله می‌ شود. همچنین، این دارو بر روی شریانچه‌های ملتحمه اثر كرده و آنها را تنگ می‌ كند و به این ترتیب، اثر ضد احتقان خود را بر ملتحمه اعمال می‌كند.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فنیل افرین ممكن است فشار داخل چشم را در چشمهای سالم یا در گلوكوم با زاویه باز كاهش دهد. همچنین، این دارو ممكن است سبب شود كه تونومتری به طور كاذب، طبیعی خوانده شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: حداكثر اثر میدریاتیك، 90-10 دقیقه بعد از مصرف محلول 10 درصد حاصل می‌شود. گشادی مردمك چشم بعد از مصرف محلول 10درصد آن طی 7-3 ساعت از بین می‌ رود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت جذب سیستمیك قابل ملاحظه فنیل افرین، مصرف همزمان آن با اپی نفرین یا دیگر داروهای مقلد سمپاتیك، گلیكوزیدهای قلبی، لوودوپا، گوانتیدین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، مهار كننده‌های مونوآمین اكسیداز (MAO)، یا بیهوش كننده‌های عمومی (هالوتان) ممكن است خطر آریتمی، از جمله تاكیكاردی، ‌را افزایش دهد.
در صورت جذب سیستمیك قابل توجه فنیل افرین، مصرف همزمان آن با اكسی توسیك‌ها، دوكساپرام، مهار كننده‌های MAO، متیل دوپا، تری متافان و آلكالوئیدهای ارگوت، اثرات بالا برنده فشار خون آن را تشدید می‌ كند.
در صورت جذب سیستمیك قابل توجه فنیل افرین، مصرف همزمان آن با مهار كننده‌های آلفا ـ آدرنرژیك، داروهای كاهنده فشار خون (از جمله مدرها)، ممكن است اثرات پایین آورنده فشار خون این داروها را كاهش دهد.
در صورت جذب سیستمیك قابل توجه این دارو‌، مصرف همزمان با هورمونهای تیروئید ممكن است اثرات هر دو دارو را افزایش دهد. در صورت جذب سیستمیك قابل ملاحظه این دارو، مصرف همزمان آن با نیتراتها ممكن است اثر ضد آنژین این داروها را كاهش دهد.
پاسخ گشاد كننده مردمك چشم به فنیل افرین با مصرف همزمان این دارو با لوودوپا كاهش و با داروهای ضد موسكارینی سیكلوپلژیك مانند آتروپین، افزایش می‌ یابد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست آلفا- آدرنرژیك.
طبقه‌بندی درمانی: تنگ كننده عروق.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی آدرنرژیكها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- برای جلوگیری از جذب سیستمیك دارو، باید هنگام مصرف فنیل افرین و 2-1 دقیقه بعد از آن، انگشت را بر روی كیسه اشكی فشار داد.
2- قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوا یا نور شدید ممكن است موجب اكسیداسیون و تغییر رنگ دارو شود. در صورت قهوه‌ای شدن رنگ محلول یا وجود رسوب در آن، ‌باید از مصرف آن خودداری كرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- قبل از مصرف دارو دستها را خوب بشویید. هنگام مصرف دارو و 2-1 دقیقه بعد از آن ، ‌انگشت خود را بر روی كیسه اشكی فشار دهید تا از جذب سیستمیك دارو جلوگیری شود.
2- برای جلوگیری از آلوده شدن دارو، ‌نوك قطره چكان را با هیچ سطحی تماس ندهید.
3- بعد از مصرف دارو، مردمكهای چشم به طور غیر طبیعی بزرگ خواهند شد. برای محافظت چشمها از آفتاب یا سایر انواع نور، از عینك آفتابی استفاده نمایید. اگر اثر دارو 12 ساعت یا بیشتر طول كشید ، به پزشك اطلاع دهید.
مصرف در سالمندان: اثرات این دارو در بیماران سالخورده ممكن است تشدید شود. به نظر می‌ رسد مصرف فنیل افرین در بیماران بزرگتر از 50 سال، پاسخ عضله گشاد كننده مردمك را تغییر می‌ دهد، به طوری كه ممكن است روز بعد از مصرف دارو در این بیماران میوز واجهشی بروز كند.
مصرف در كودكان: نوزادان و كودكان ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند. به دلیل خطر بروز افزایش شدید فشار خون ، باید فقط محلولهای چشمی 5/0 درصد یا كمتر در نوزادان كوچكتر از 1 سال مصرف شود. مصرف محلول چشمی 10 درصد در نوزادان منع شده است.
مصرف در شیردهی: ترشح فنیل افرین در شیر مشخص نیست. مصرف دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.
عوارض جانبی
چشم: تاری دید، سوزش و گزش گذرا به هنگام چكاندن دارو در چشم، افزایش حساسیت چشم به نور، مواج شدن عنبیه (iris floater)، گلوكوم، میوز واجهشی.
علائم جذب سیستمیك: بی قراری، بی خوابی، اضطراب، عصبانیت، منگی، ضعف، سرگیجه، سردرد، برادیكاردی، تاكیكاردی، افزایش فشار خون ، طپش قلب، درد آنژینی.
توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط یا آریتمی قلبی، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی (در صورت جذب سیستمیك قابل توجه دارو) :‌ طپش قلب، پارستزی، استفراغ، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون.
درمان: شامل قطع مصرف دارو و اقدامات علامتی و حمایتی می‌ شود. علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود. آتروپین برای مسدود ساختن برادیكاردی رفلکسی، فنتول آمین برای درمان زیادی بیش از حد فشار خون، و پروپرانولول برای درمان آریتمی قلبی، یا لوودوپا برای كاهش گشادی بیش از حد مردمك چشم، در صورت لزوم، به كار می‌ رود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Drop: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست آلفا- آدرنرژیك.
طبقه‌بندی درمانی: تنگ كننده عروق.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی آدرنرژیكها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- برای جلوگیری از جذب سیستمیك دارو، باید هنگام مصرف فنیل افرین و 2-1 دقیقه بعد از آن، انگشت را بر روی كیسه اشكی فشار داد.
2- قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوا یا نور شدید ممكن است موجب اكسیداسیون و تغییر رنگ دارو شود. در صورت قهوه‌ای شدن رنگ محلول یا وجود رسوب در آن، ‌باید از مصرف آن خودداری كرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- قبل از مصرف دارو دستها را خوب بشویید. هنگام مصرف دارو و 2-1 دقیقه بعد از آن ، ‌انگشت خود را بر روی كیسه اشكی فشار دهید تا از جذب سیستمیك دارو جلوگیری شود.
2- برای جلوگیری از آلوده شدن دارو، ‌نوك قطره چكان را با هیچ سطحی تماس ندهید.
3- بعد از مصرف دارو، مردمكهای چشم به طور غیر طبیعی بزرگ خواهند شد. برای محافظت چشمها از آفتاب یا سایر انواع نور، از عینك آفتابی استفاده نمایید. اگر اثر دارو 12 ساعت یا بیشتر طول كشید ، به پزشك اطلاع دهید.
مصرف در سالمندان: اثرات این دارو در بیماران سالخورده ممكن است تشدید شود. به نظر می‌ رسد مصرف فنیل افرین در بیماران بزرگتر از 50 سال، پاسخ عضله گشاد كننده مردمك را تغییر می‌ دهد، به طوری كه ممكن است روز بعد از مصرف دارو در این بیماران میوز واجهشی بروز كند.
مصرف در كودكان: نوزادان و كودكان ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند. به دلیل خطر بروز افزایش شدید فشار خون ، باید فقط محلولهای چشمی 5/0 درصد یا كمتر در نوزادان كوچكتر از 1 سال مصرف شود. مصرف محلول چشمی 10 درصد در نوزادان منع شده است.
مصرف در شیردهی: ترشح فنیل افرین در شیر مشخص نیست. مصرف دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.
عوارض جانبی
چشم: تاری دید، سوزش و گزش گذرا به هنگام چكاندن دارو در چشم، افزایش حساسیت چشم به نور، مواج شدن عنبیه (iris floater)، گلوكوم، میوز واجهشی.
علائم جذب سیستمیك: بی قراری، بی خوابی، اضطراب، عصبانیت، منگی، ضعف، سرگیجه، سردرد، برادیكاردی، تاكیكاردی، افزایش فشار خون ، طپش قلب، درد آنژینی.
توجه: در صورت بروز حساسیت مفرط یا آریتمی قلبی، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی (در صورت جذب سیستمیك قابل توجه دارو) :‌ طپش قلب، پارستزی، استفراغ، آریتمی قلبی، افزایش فشار خون.
درمان: شامل قطع مصرف دارو و اقدامات علامتی و حمایتی می‌ شود. علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود. آتروپین برای مسدود ساختن برادیكاردی رفلکسی، فنتول آمین برای درمان زیادی بیش از حد فشار خون، و پروپرانولول برای درمان آریتمی قلبی، یا لوودوپا برای كاهش گشادی بیش از حد مردمك چشم، در صورت لزوم، به كار می‌ رود.

برگرفته از : دارونما



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنیل افرین) () (عوارض فنیل افرین) (قطره نازوفرین چیست) (عوارض قطره نازوفرین) (قطره بینی نازوفرین برای چیست) (نازوفرین چیست) (عوارض قطره بینی فنیل افرین) (فنیل افرین در کودکان) (قطره نازوفرین برای چیست)