پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف فنازوپریدین (Phenazopyridine HCI) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنازوپریدین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
رفع درد ناشی از عفونت یا تحریك مجاری ادرار
بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار 200 میلی گرم سه بار در روز مصرف می‌ شود.
كودكان 12-6 سال: از راه خوراكی، مقدار mg/kg 12 به صورت منقسم سه بار در روز برای 2 روز مصرف می‌ شود.
مكانیسم اثر
اثر ضد درد: فنازوپیریدین از طریق یك مكانیسم ناشناخته اثر بی حس كننده موضعی بر مخاط مجاری ادرار دارد.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
این دارو ممكن است نتایج میزان قند خون را در آزمونهای Clinistix، Tape، Tes، Acetest، Ketostix تغییر دهد. برای حصول نتایج صحیح آزمون گلوكز در ادرار ، ‌باید از آزمون Clinitest استفاده شود.
فناروپیریدین ممكن است با آزمونهای زیر نیز تداخل كند:
آزمون ارلیش برای اندازه گیری اوروبیلینوژن ادرار، آزمونهای دفع فنول سولفون فتالئین (PSP) برای ارزیابی عملكرد كلیه، آزمونهای دفع سولفوبروموفتالئین (BSP برای ارزیابی عملكرد كبد و آزمونهای اندازه گیری پروتئین، استروئیدها یا بیلیروبین ادرار).
فناروپیریدین می‌ تواند سطح هموگلوبین و هماتوكریت را كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب و پخش: مشخص نیست، ‌هرچند كه به نظر می‌ رسد مقادیر بسیار كم دارو وارد مایع مغزی نخاعی (CSF) می‌شود و از جفت عبور می‌ كند.
متابولیسم: در كبد متابولیزه می‌ شود.
دفع: از راه ادرار دفع می‌ شود. 65% دارو تغییر نیافته دفع می‌ شود. به طور متوسط ظرف 4/20 ساعت دفع می‌ گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
تداخل خاصی گزارش نگردیده است.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: رنگ آزو.
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد مجاری ادرار.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
این دارو رنگ ادرار را به رنگ قرمز یا نارنجی تغییر می‌ دهد. به همین دلیل، ‌فنازوپیریدین ممكن است موجب لك شدن لباسها شود.
فنازوپیریدین را باید تنها به عنوان یك داروی ضد درد تجویز كرد.
این دارو را می‌ توان همراه با یك آنتی بیوتیك، برای درمان عفونتهای مجاری ادرار استفاده كرد.
مصرف فنازوپیریدین باید طی دو روز مصرف همزمان با آنتی بیوتیكها قطع شود.
در صورت زرد شدن اسكلرا مصرف دارو باید قطع گردد.
در بیماران با Cl cr < 50 ml / min با احتیاط مصرف شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
این دارو ممكن است رنگ ادرار را به رنگ قرمز یا نارنجی تغییر دهد و موجب لك شدن لباسها شود.
لك روی لباسها را می‌ توانید با محلول 25/0 درصد سدیم دی تیونات یا هیدروسولفیت پاك كنید.
در صورت فراموش كردن یك نوبت مصرف دارو، ‌به محض به یاد آوردن، آن را مصرف كنید و از دو برابر كردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
در صورت تشدید علائم بیماری یا عدم رفع آنها، ‌به پزشك مراجعه كنید.
مصرف در سالمندان: مصرف این دارو در بیماران سالخورده، به دلیل احتمال تجمع دارو و كاهش عملكرد كلیوی باید با احتیاط همراه باشد.
مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی : سردرد.
پوست: بثورات پوستی، راش.
دستگاه گوارش: تهوع، ناراحتی گوارشی.
خون: آنمی همولیتیک، متهموگلوبینمی.
سایر عوارض: واکنش‌های آنافیلاکتوئید.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: متهموگلوبینمی (بیشتر به صورت سیانوز مشخص می‌ شود)، همراه با نارسایی و عیب كار كبد و كلیه.
درمان: محتویات معده را باید بلافاصله با ایجاد استفراغ توسط شربت ایپكا یا شستشوی معده تخلیه كرد. برای از بین بردن متهموگلوبینمی، مقدار mg/kg 2-1 متیلن بلو به صورت تزریق وریدی، ‌یا 200-100 میلی گرم آسكوربیك اسید به صورت خوراكی تجویز می‌ شود. اقدامات علامتی و حمایتی (حمایت تنفسی و تصحیح عدم تعادل مایعات و الكترولیتها) به عمل آیند.
معیارهای آزمایشگاهی و علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 100mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: رنگ آزو.
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد مجاری ادرار.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
این دارو رنگ ادرار را به رنگ قرمز یا نارنجی تغییر می‌ دهد. به همین دلیل، ‌فنازوپیریدین ممكن است موجب لك شدن لباسها شود.
فنازوپیریدین را باید تنها به عنوان یك داروی ضد درد تجویز كرد.
این دارو را می‌ توان همراه با یك آنتی بیوتیك، برای درمان عفونتهای مجاری ادرار استفاده كرد.
مصرف فنازوپیریدین باید طی دو روز مصرف همزمان با آنتی بیوتیكها قطع شود.
در صورت زرد شدن اسكلرا مصرف دارو باید قطع گردد.
در بیماران با Cl cr < 50 ml / min با احتیاط مصرف شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
این دارو ممكن است رنگ ادرار را به رنگ قرمز یا نارنجی تغییر دهد و موجب لك شدن لباسها شود.
لك روی لباسها را می‌ توانید با محلول 25/0 درصد سدیم دی تیونات یا هیدروسولفیت پاك كنید.
در صورت فراموش كردن یك نوبت مصرف دارو، ‌به محض به یاد آوردن، آن را مصرف كنید و از دو برابر كردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
در صورت تشدید علائم بیماری یا عدم رفع آنها، ‌به پزشك مراجعه كنید.
مصرف در سالمندان: مصرف این دارو در بیماران سالخورده، به دلیل احتمال تجمع دارو و كاهش عملكرد كلیوی باید با احتیاط همراه باشد.
مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی : سردرد.
پوست: بثورات پوستی، راش.
دستگاه گوارش: تهوع، ناراحتی گوارشی.
خون: آنمی همولیتیک، متهموگلوبینمی.
سایر عوارض: واکنش‌های آنافیلاکتوئید.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: متهموگلوبینمی (بیشتر به صورت سیانوز مشخص می‌ شود)، همراه با نارسایی و عیب كار كبد و كلیه.
درمان: محتویات معده را باید بلافاصله با ایجاد استفراغ توسط شربت ایپكا یا شستشوی معده تخلیه كرد. برای از بین بردن متهموگلوبینمی، مقدار mg/kg 2-1 متیلن بلو به صورت تزریق وریدی، ‌یا 200-100 میلی گرم آسكوربیك اسید به صورت خوراكی تجویز می‌ شود. اقدامات علامتی و حمایتی (حمایت تنفسی و تصحیح عدم تعادل مایعات و الكترولیتها) به عمل آیند.
معیارهای آزمایشگاهی و علائم حیاتی بیمار باید به دقت پیگیری شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنازوپریدین) () (فنازوپیریدین برای چیست) (فنازوپیریدین) (قرص فنازوپیریدین برای چیست) (عوارض قرص فنازوپیریدین) (قرص فنازوپيريدين براي چيست؟) (فنازوپريدين)