پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پنیسیلین وی (Penicillin V) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنیسیلین وی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونتهای حساس خفیف تا متوسط. بزرگسالان: مقدار 500-125 میلی گرم (800000-200000 واحد) هر شش ساعت مصرف می‌ شود.
كودكان: مقدار mg/kg/day 5/62-15 (واحد 90000-25000) در مقادیر منقسم هر 8-6 ساعت مصرف می‌ شود.
ب) ژنژیویت نكروزه اولسراتیو :
بزرگسالان : mg 500 خوراكی هر 8-6 ساعت.
پ) پیشگیری از عفونتهای پنوموكوكی :
بزرگسالان : mg 250 خوراكی دو بار در روز.
كودكان زیر 5 سال: mg 125 خوراكی دو بار در روز.
ت) پیشگیری از تب روماتیسمی یا عود کرده:
بزرگسالان و كودكان بالای 12 سال: mg 250-125 دو بار در روز.
ث) مواجهه (یا احتمال مواجهه ) با باسیلوس آنتراسیس:
بزرگسالان: mg/kg 5/7 خوراكی هر 6 ساعت.
كودكان زیر 9 سال: mg/kg/day 50 خوراكی به صورت منقسم هر 6 ساعت.
مكانیسم اثر
اثر آنتی بیوتیك: پنی سیلین V باكتریوسید است. این دارو به پروتئینهای پیوند یابنده به پنی سیلین می‌ چسبد و بنابراین، ‌ساخت دیواره سلولی باكتریایی را مهار می‌ سازد.
طیف اثر پنی سیلین V عبارت است از اكثر گونه ‌های كوكسیهای هوازی گرم منفی و گرم مثبت تولید كننده پنی سیلیناز، ‌اسپیروكتها، و بعضی از باسیلهای بی هوازی و هوازی گرم مثبت.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پنی سیلین وی می‌ تواند سطح هموگلوبین، هماتوكریت، ‌گرانولوسیت، پلاكت و WBC را كم كند و نیز می‌ تواند ائوزینوفیل را افزایش دهد.
پنیسیلین V نتایج آزمون برای سنجش غلظت سرمی و ادراری پروتئین را تغییر می‌دهد. این دارو با روشهای كدورت سنجی با استفاده از اسید سولفوسالیسیلیك، ‌اسیدتری كلرواستیك، ‌اسیداستیك و اسیدنیتریك تداخل دارد.
پنی سیلین V بر آزمونهایی كه در آنها از بروموفنول آبی استفاده می‌ شود، ‌تأثیری ندارد. پنی سیلین V ممكن است به طور كاذب غلظت سرمی آمینوگلیكوزید را كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: بعد از مصرف خوراكی نسبت به پنی سیلین G ثبات اسیدی بیشتر و جذب كامل تری دارد. حدود 75-60 درصد یك مقدار مصرف شده جذب می‌ شود. در حالت ناشتا حداكثر غلظت سرمی دارو طی 60 دقیقه حاصل می‌ شود. غذا اثر زیادی بر جذب دارو ندارد.
پخش: به طور گسترده در مایعات جنبی، ‌سینوویال، ‌پریكاردی و آسیت و صفرا، ‌و در كبد، ‌پوست، ریه، ‌كلیه، ‌عضله، ‌روده، لوزه، ‌سینوسهای استخوان فك بالایی، ‌بزاق و گلبولهای قرمز انتشار می‌ یابد. نفوذ دارو به مایع مغزی ـ‌ نخاعی (CSF) ناچیز است، ‌ولی در بیماران مبتلا به التهاب مننژ افزایش می‌ یابد. از جفت عبور می‌ كند. 89-75 درصد به پروتئین پیوند می‌ یابد.
متابولیسم: بین 70-35 درصد آن به تركیبات غیر فعال متابولیزه می‌ شوند.
دفع: عمدتاً توسط ترشح لوله‌ای از راه ادرار دفع می‌ شود؛ 65-26 درصد دارو طی شش ساعت دفع می‌ گردد. مقداری از دارو در شیر ترشح می‌ شود؛ نیمه عمر دفع دارو در بزرگسالان نیم ساعت است. نارسایی شدید كلیوی نیمه عمر دارو را طولانی می‌ سازد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
پنی سیلین V ممكن است اثربخشی داروهای خوراكی ضد بارداری حاوی استروژن را كاهش دهد؛ ممكن است خونروی نابه هنگام بروز كند.
مصرف همزمان با آمینوگلیكوزیدها اثرات درمانی سینرژیك ایجاد می‌ كند، كه این اثر عمدتاً در مقابل انتروكوك‌ها اعمال می‌ شود، ‌ولی این داروها از نظر فیزیكی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن یا مصرف همزمان غیر فعال می‌ شوند. غیر فعال شدن آمینوگلیكوزیدها و پنی سیلین ها در صورت مصرف همزمان آنها گزارش شده است.
پروبنسید ترشح لوله‌ای پنی سیلین را مسدود ساخته كه به ایجاد غلظت زیاد پنی سیلین در سرم منجر می‌ شود.
در مصرف همزمان با هپارین و ضد انعقادها احتمال خون ریزی وجود دارد.PT، PTT و INR كنترل شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین طبیعی.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین ها، ‌رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
برای جذب حداكثر دارو باید آن را یك ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف كرد.
سوسپانسیون خوراكی، بعد از تهیه، ‌به مدت 14 روز در یخچال پایدار است.
موارد ذكر شده در ملاحظات اختصاصی پنی سیلین جی مدنظر قرار گیرد.
مصرف در سالمندان: نیمه عمر دارو ممكن است در بیماران سالخورده ، به دلیل اختلال كار كلیه، ‌طولانی شود.
مصرف در شیردهی: پنی سیلین V در شیر ترشح می‌ شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممكن است نوزاد را نسبت به پنی سیلین ها حساس كند.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: نوروپاتی.
دستگاه گوارش:‌ اسهال، دیسترس اپی گاستر، استفراغ، تهوع، زبان سیاه مودار.
ادراری تناسلی: نفروپاتی.
خون: كم خونی همولیتیك، لكوپنی، ‌ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی، كهیر، ضایعات ماكولی پاپولی، ‌درماتیت اكسفولیاتیو، ‌لرز، ‌تب، ‌خیز، آنافیلاكسی)، رشد میكروارگانیسم‌های غیر حساس.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: حساسیت عصبی ـ عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: شامل اقدامات حمایتی است. در صورت بلع اخیر دارو (طی چهار ساعت)، با واداشتن بیمار به استفراغ یا شستشوی معده باید محتویات معده را خالی كرد و به دنبال آن ذغال فعال برای كاهش جذب دارو‌ ، تجویز نمود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 500mg
Powder for solution: 125 mg/5ml, 200,000 IU/5ml, 400,000 IU/5ml
Powder, For Suspension: 250 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین طبیعی.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین ها، ‌رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
برای جذب حداكثر دارو باید آن را یك ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف كرد.
سوسپانسیون خوراكی، بعد از تهیه، ‌به مدت 14 روز در یخچال پایدار است.
موارد ذكر شده در ملاحظات اختصاصی پنی سیلین جی مدنظر قرار گیرد.
مصرف در سالمندان: نیمه عمر دارو ممكن است در بیماران سالخورده ، به دلیل اختلال كار كلیه، ‌طولانی شود.
مصرف در شیردهی: پنی سیلین V در شیر ترشح می‌ شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممكن است نوزاد را نسبت به پنی سیلین ها حساس كند.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: نوروپاتی.
دستگاه گوارش:‌ اسهال، دیسترس اپی گاستر، استفراغ، تهوع، زبان سیاه مودار.
ادراری تناسلی: نفروپاتی.
خون: كم خونی همولیتیك، لكوپنی، ‌ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی، كهیر، ضایعات ماكولی پاپولی، ‌درماتیت اكسفولیاتیو، ‌لرز، ‌تب، ‌خیز، آنافیلاكسی)، رشد میكروارگانیسم‌های غیر حساس.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: حساسیت عصبی ـ عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: شامل اقدامات حمایتی است. در صورت بلع اخیر دارو (طی چهار ساعت)، با واداشتن بیمار به استفراغ یا شستشوی معده باید محتویات معده را خالی كرد و به دنبال آن ذغال فعال برای كاهش جذب دارو‌ ، تجویز نمود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پنی سیلین وی) (قرص پنی سیلین) (قرص پنی سیلین وی 500) () (عوارض قرص پنی سیلین) (پنی سیلین وی 500) (کپسول پنی سیلین) (قرص پنی سیلین وی) (قرص پنی سیلین 500) (کپسول پنیسیلین وی 500 عوارض) (عوارض قرص پنی سیلین وی 500) (کپسول پنی سیلین وی) (پنی سیلین وی ۵۰۰) ( پنی سیلین وی وو پنوموکوک) (عوارض کپسول پنی سیلین) (مصرف پنی سیلین وی در بارداری) (پنی سیلین وی 500 در بارداری) (کپسول پنی سیلین ۵۰۰) (کپسول پنیسیلین) (��� ��ی ���ی�ی)