پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پدیاتریک گریپ (Pediatric Gripe) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پدیاتریک گریپ چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
تخفیف احتقان بینی و شیپور استاش ناشی از سرماخوردگی معمولی، سینوزیت و عفونتهای حاد بخش فوقانی دستگاه تنفس، و التهاب گوش میانی.
كودكان 12-6 ماهه: مقدار دو میلی لیتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف می‌ شود.
كودكان 6-1 ساله: مقدار چهار میلی لیتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف می‌ شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار هشت میلی لیتر حداكثر تا 4-3 بار در روز مصرف می‌ شود.
مكانیسم اثر
فنیل پروپانول آمین: این دارو ممكن است گیرنده‌های آدرنرژیك را به طور مستقیم تحریك كند، ولی گیرنده‌های آلفا و بتا احتمالاً به طور غیر مستقیم تحریك می‌ شوند. این اثر ناشی از آزاد شدن نوراپی نفرین از محلهای ذخیره آن است. فنیل پروپانول آمین ضربان، قدرت انقباضی، برون ده و تحریك پذیری قلب را افزایش می‌دهد. این دارو بر روی گیرنده‌های آلفا در مخاط دستگاه تنفس اثر كرده و موجب انقباض عروقی و در نتیجه كاهش تورم غشای مخاطی، كاهش پرخونی، ادم و احتقان بینی و افزایش عبور هوا از آن می‌ شود. به نظر می‌ رسد این دارو با تحریك CNS موجب بروز بی اشتهایی می‌ شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: زیادی فشار خون، بیماری شدید شریان كرونر، مصرف داروهای مهار كننده مونوآمین اكسیداز (MAO)، گلوكوم با زاویه باریك، احتباس ادرار، ‌زخم گوارشی، حساسیت مفرط به آمینهای مقلد سمپاتیك یا ضد هیستامین ها.
موارد احتیاط: افزایش فشار داخل چشم، بیماری قلبی ـ عروقی، زیادی فشار خون، یا آسم (كلرفنیرامین اثر شبه آتروپین دارد).


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی هیستامین ـ ضد احتقان.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرماخوردگی كودكان.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: بی قراری، لرزش، ضعف، رنگ پریدگی پوست، ‌بی خوابی، توهم، ‌تشنج، ضعف CNS، سرگیجه، عصبانیت.
قلبی ـ ‌عروقی: آریتمی، ‌كلاپس قلبی، عروقی، ‌كمی فشار خون.
دستگاه گوارش: خشكی دهان، ‌بی اشتهایی، ‌تهوع، ‌استفراغ.
سایر عوارض: تاری دید، ‌سوزش ادرار، اشكال در تنفس.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نكنید.
توجه:‌ برای كسب آگاهی بیشتر درباره اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار هر یك از آنها مراجعه كنید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Syrup: (Chlorpheniramine Maleate 0.67mg + Pseudoephedrine HCl 10 mg) /5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی هیستامین ـ ضد احتقان.
طبقه‌بندی درمانی: ضد سرماخوردگی كودكان.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: بی قراری، لرزش، ضعف، رنگ پریدگی پوست، ‌بی خوابی، توهم، ‌تشنج، ضعف CNS، سرگیجه، عصبانیت.
قلبی ـ ‌عروقی: آریتمی، ‌كلاپس قلبی، عروقی، ‌كمی فشار خون.
دستگاه گوارش: خشكی دهان، ‌بی اشتهایی، ‌تهوع، ‌استفراغ.
سایر عوارض: تاری دید، ‌سوزش ادرار، اشكال در تنفس.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نكنید.
توجه:‌ برای كسب آگاهی بیشتر درباره اجزای دارویی این فرآورده، به تك نگار هر یك از آنها مراجعه كنید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (pediatric grippe)