پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سفپیم (Cefepime) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفپیم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد منع مصرف و احتیاط
- در بیماران با سابقه کولیت، کاهش عملکرد کلیه، بدی تغذیه و بیمارانی که به مدت طولانی آنتی بیوتیک دریافت کرده‌اند، با احتیاط مصرف شود.
- استفاده طولانی مدت از دارو باعث ایجاد عفونت ثانویه می‌ شود.
- در بیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین بویژه واکنشهای با واسطه IgE (مانند آنافیلاکسی، آنژیوادم، کهیر) با احتیاط مصرف شود.
- مصرف دارو ممکن است، کولیت به دنبال مصرف آنتی بیوتیک یا کولیت ثانویه به کلستریدیوم دیفیسیل ایجاد کند.

تداخل دارویی:
ملاحظات اختصاصی
1- نمونه جهت کشت و تست حساسیت میکروبی قبل از شروع دوز اول گرفته شود. درمان ممکن است پس از این نتایج شروع شود.
2- در هنگام انفوزیون سفپیم، قطع سایر محلولها توصیه می‌ شود.
3- جهت تزریق عضلانی، دارو را با آب مقطر، محلول نرمال سالین، دکستروز 5% و لیدوکایین 1 یا 5% می‌ توان رقیق کرد.
4- در بیماران با کاهش عملکرد کلیه، عملکرد کلیه قبل از شروع درمان و در حین آن کنترل شود. چنانچه دوز دارو در این بیماران تنظیم نشود، عوارض جدی مانند انسفالوپاتی، میوکلونوس، تشنج و نارسایی کلیه می‌ تواند اتفاق بیفتد.
5- مقدار گلوکز ادرار بوسیله واکنشهای آنزیمی گلوکز اکسیداز مانند chemstrip یا diastix چک شود.
6- بیمار بررسی شود، به خصوص اگر بیمار مدت طولانی تحت درمان با سفپیم می‌ باشد یا کاهش عملکرد کلیه داشته یا در وضعیت بد تغذیه به سر می‌ برد. در صورت لزوم ویتامین K به بیمار داده شود.
7- ویال سفپیم محتوی آرژینین می‌ باشد.
مکانیسم اثر:
تداخل دارویی
استفاده همزمان با آمینوگلیکوزیدها، ممکن است ریسک سمیت کلیوی و گوشی را افزایش دهد.
استفاده همزمان با دیورتیکهای قوی مانند فوروزماید ممکن است خطر سمیت کلیوی را افزایش دهد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد، درد.
قلبی- عروقی: فلبیت.
دستگاه گوارش: کولیت، اسهال، تهوع، کاندیدای دهانی، استفراغ.
ادراری-تناسلی: واژینیت.
پوست: خارش، راش، کهیر.
سایر عوارض: التهاب.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تشنج، انسفالوپاتی و تحریک پذیری عصبی- عضلانی.
درمان: انجام اقدامات حمایتی توصیه می‌ شود. چنانچه کلیه بیمار نارسا باشد، همودیالیز جهت حذف دارو از بدن او پیشنهاد می‌ شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده B
اشكال دارویی:
Injection, powder: 500mg, 1, 2 g
نکات قابل توصیه به بیمار
تزریق عضلانی دارو ممکن است دردناک باشد.
مصرف در سالمندان: با احتیاط مصرف شود. سالمندان با نارسایی کلیه به تنظیم دوز دارو نیاز دارند.
مصرف در كودكان: اطلاعاتی در مورد نظیم دوز دارو در کودکان با نارسایی کلیه در دست نیست، ولی تغییراتی مشابه آنچه در دوز داروی بزرگسالان اعمال می‌ شود، پیشنهاد شده است.
مصرف در شیردهی: این دارو در شیر به مقدار بسیار اندکی ترشح می‌ شود. با احتیاط مصرف شود.

اشكال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونتهای دستگاه ادراری خفیف تا متوسط ایجاد شده توسط E.coli، klebsiella pneumoniae یا proteus mirabilis همچنین مواردی که همزمان با این میکروارگانیسمها دچار باکتریمی شده اند.
بزرگسالان: 5/0 تا 1 گرم عضلانی ( تزریق عضلانی تنها برای عفونتهای ایجاد شده توسط E.coli توصیه می‌ شود) یا انفوزیون وریدی در مدت 30 دقیقه هر 12 ساعت برای مدت 7 تا 10 روز .
ب) عفونتهای دستگاه ادراری شدید شامل پیلونفریت ایجاد شده توسط E.coli یا K. Pneumonia.
بزرگسالان : 2 گرم انفوزیون وریدی در مدت 30 دقیقه هر 12 ساعت برای 10 روز .
پ) پنومونی متوسط تا شدید ایجاد شده توسط streptococcus pneumoniae، pseudomonas aeruginosa، K. pneumoniae، یا گونه‌های enterobacter.
بزرگسالان : 1 تا 2 گرم انفوزیون وریدی در مدت 30 دقیقه هر 12 ساعت برای 10 روز .
ت) عفونتهای پوستی uncomplicated متوسط تا شدید ایجاد شده توسط staphylococcus aureus (گونه ‌های حساس به متی سیلین) یا streptococcus pyogenes
بزرگسالان : 2 گرم انفوزیون وریدی در مدت 30 دقیقه هر 12 ساعت برای 10 روز .
ث) درمان تجربی در تب و نوتروپنی.
بزرگسالان : 2 گرم وریدی هر 8 ساعت برا ی 7 روز یا تا زمانی که نوتروپنی برطرف شود.
کودکانی که وزن آنها کمتر از 40 کیلوگرم باشد: mg/kg 50 وریدی هر 8 ساعت.
ج) عفونتهای دستگاه ادراری complicated و uncomplicated، عفونتهای پوستی uncomplicated و پنومونی.
کودکانی که وزن آنها کمتر از 40 کیلوگرم باشد: mg/kg 50 وریدی هر 12 ساعت یا بر اساس توصیه آکادمی كودكان امریکا: برای كودكان بزرگتر از یک ماه 1 تا 2 گرم روزانه در دو دوز منقسم برای عفونتهای خفیف تا متوسط یا 2 تا 4 گرم روزانه در دو دوز منقسم برای عفونتهای شد ید.
مقدار مصرف در كودكان نباید از دوزاژ پیشنهادی بزرگسالان بیشتر شود.
مقدار مصرف در نارسایی کلیه
در بیمارانی که همودیالیز می‌ شوند، حدود 68% دارو پس از هر جلسه دیالیز 3 ساعته برداشته می‌ شود. پس از اتمام دیالیز دوز دارو را تکرار کنید. برای بیمارانی که دیالیز صفاقی می‌ شوند، دوز نرمال در فواصل هر 48 ساعت یک بار داده شود.

مقدار مصرف سفپیم در نارسایی کلیه

New Page 2

کليرانس کراتينين ml/min

500 ميلي گرم هر 12 ساعت

1 گرم هر 12 ساعت

2 گرم هر 12 ساعت

2 گرم هر 8 ساعت

60-30

500 ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم هر 24 ساعت

2 گرم هر 24 ساعت

2 گرم هر 12 ساعت

29-11

500 ميلي گرم هر 24 ساعت

500  ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم هر 24 ساعت

2 گرم هر 24 ساعت

كمتر از  11

250 ميلي گرم هر 24 ساعت

250 ميلي گرم هر 24 ساعت

500 ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم هر 24 ساعت

CAPD

500 ميلي گرم هر 48 ساعت

1 گرم هر 48 ساعت

2 گرم هر 48 ساعت

2 گرم هر 48 ساعت

همودياليز*

1 گرم در روز اول، سپس 500 ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم در روز اول، سپس 500 ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم در روز اول، سپس 500 ميلي گرم هر 24 ساعت

1 گرم هر 24 ساعت

در روزهاي همودياليز، سفپيم بايد بعد از همودياليز تزريق شود. در صورت امکان سفپيم بايد هر روز در يک ساعت يکسان با روزهاي قبل تزريق شود.


مكانیسم اثر
اثر ضد باکتری: این دارو اثر باکتریسیدال خود را از طریق مهار سنتز دیواره سلولی اعمال می‌ کند و معمولاً بر علیه میکرو ارگانیسمهای گرم مثبت مانند S. pneumoniae، S. aureus و S. pyogenes و میکروارگانیسمهای گرم منفی مانند گونه ‌های enterobacter، E.coli، k. pneumoniae، P. mirabilis و P. aeruginosa فعال می‌ باشد.
فارماکوکینتیک
جذب: پس از تزریق عضلانی به صورت کامل جذب می‌ شود.
پخش: به صورت گسترده پخش می‌ شود. پیوند پروتئینی آن حدود 20% می‌ باشد.
متابولیسم: به سرعت متابولیزه می‌ شود.
دفع : حدود 85% به صورت داروی تغییر نیافته، کمتر از 1% به صورت متابولیت، 8/6% به صورت اکسید و 5/2% به صورت اپیمر سفپیم در ادرار ترشح می‌ شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌‌بندی مصرف در بارداری: رده B
اشكال دارویی:
Injection, powder: 500mg, 1, 2 g
نکات قابل توصیه به بیمار
تزریق عضلانی دارو ممکن است دردناک باشد.
مصرف در سالمندان: با احتیاط مصرف شود. سالمندان با نارسایی کلیه به تنظیم دوز دارو نیاز دارند.
مصرف در كودكان: اطلاعاتی در مورد نظیم دوز دارو در کودکان با نارسایی کلیه در دست نیست، ولی تغییراتی مشابه آنچه در دوز داروی بزرگسالان اعمال می‌ شود، پیشنهاد شده است.
مصرف در شیردهی: این دارو در شیر به مقدار بسیار اندکی ترشح می‌ شود. با احتیاط مصرف شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()