پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف فنیل افرین زینک (Phenylephrine zinc) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنیل افرین زینک چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آدرنرژیك، سمپاتومیمتیك.
طبقه‌بندی درمانی: ضد احتقان و تنگ كننده عروق چشم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
احتقان خفیف چشم.
بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره حداكثر 4 بار در روز در چشم چكانده شود.
توجه: در ارتباط با فنیل‌افرین چشمی به تك‌نگار مربوطه مراجعه شود.
توجه: در رابطه با سولفات روی اطلاعات خاصی در دسترس نمی‌باشد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Drop: Phenylephrine HCl 0.12%+ Zinc Sulfate 0.25%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آدرنرژیك، سمپاتومیمتیك.
طبقه‌بندی درمانی: ضد احتقان و تنگ كننده عروق چشم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
احتقان خفیف چشم.
بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره حداكثر 4 بار در روز در چشم چكانده شود.
توجه: در ارتباط با فنیل‌افرین چشمی به تك‌نگار مربوطه مراجعه شود.
توجه: در رابطه با سولفات روی اطلاعات خاصی در دسترس نمی‌باشد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنیل افرین زینک) ()