پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف بتاکسولول (Betaxolol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بتاکسولول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
زیادی فشار داخل چشم ، گلوكوم مزمن با زاویه باز.
بزرگسالان: 2-1 قطره از محلول دو بار در روز در چشم مبتلا چكانده می‌شود.
مكانیسم اثر
این دارو یك مهاركننده گیرنده است كه اثر قابل توجهی در تثبیت غشای سلولی (بی حسی موضعی) ‌ندارد و فاقد اثر مقلد سمپاتیك داخلی است.
محلول چشمی این دارو اثر كاهنده فشار داخل چشم، چه در حالت طبیعی و چه در حالت زیادی فشار با یا بدون وجود گلوكوم دارد. این داروی چشمی اثر حداقل بر روی معیارهای ریوی و قلبی- عروقی دارد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: بی‌خوابی ، سرگیجه، سرگیجه حقیقی، سردرد، افسردگی، لتارژی، افزایش علائم و نشانه‌های میاستنی گراویس.
چشم: ناراحتی كوتاه مدت ، ریزش گه گاه اشك، كاهش حساسیت قرنیه، اریتم، احساس خارش، بروز نقاط رنگی روی قرنیه، كراتیت، نابرابری مردمكها (anisocoria)، ترس از نور ، تاری دید، احساس جسم خارجی در چشم، خشكی چشمها، التهاب، ترشح و درد چشم، كاهش دقت بینایی و بروز پوسته بر روی مژه‌ها.
سیستمیك: واكنشهای سیستمیك بعد از مصرف چشمی دارو به ندرت گزارش شده است. این عوارض عبارتند از:
قلبی- عروقی: برادیكاردی، بلوك قلبی و نارسایی احتقانی قلب.
ریوی: ناراحتی ریوی كه با تنگی نفس ، ‌اسپاسم نایژه، غلیظ شدن ترشحات نایژه، آسم و نارسایی تنفسی مشخص می‌شود.
سایر عوارض: كهیر، نکرولیز سمی اپیدرم، ریزش مو و التهاب زبان.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
اثر این دارو معمولاً طی 30 دقیقه شروع شده و طی دو ساعت بعد از مصرف به اوج می‌رسد و تا 12 ساعت اثر دارد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان مهاركننده‌های بتای خوراكی و چشمی باید بیمار از نظر احتمال بروز اثر اضافی بر روی فشار داخل چشم یا اثرات مشخص سیستمیك مهاركننده‌های بتا ارزیابی گردد.
مصرف همزمان داروهای تخلیه كننده كاتكول آمین مانند رزرپین با مهاركننده‌ بتا ، ممكن است سبب بروز اثرات اضافی كاهش فشار خون و یا برادیكاردی شود.
مهاركننده‌های كربنیك انهیدراز، اپی نفرین و پیلوكارپین، اثر كاهش فشار داخل چشم را افزایش می‌دهند. بیمار را به دقت مانیتور كنید.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده اختصاصی گیرنده بتا- 1 آدرنرژیك.
طبقه‌بندی درمانی: ضد گلوكوم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- قطره چشمی برای اثربخشی باید 2 بار در روز استفاده شود.
2- محلول چشمی بتاكسولول را به طور موفقیت‌آمیز در گلوكوم بیمارانی كه تحت Laser Trabeculoplasty‌ بوده و نیاز به درمان طولانی مدت برای كاهش فشار داخل چشم داشته‌اند، به كار برده‌اند.
3- این دارو در بیماران مبتلا به گلوكوم كه از عدسی‌های تماسی نرم یا سخت استفاده می‌كنند، و نیز در بیماران فاقد عدسی چشم به خوبی تحمل شده است.
4- این دارو باعث بروز میوز یا اسپاسم تطابقی كه اغلب با داروهای میوتیك دیده شده، نمی‌شود.
5- برای اثر كامل دارو چند هفته زمان لازم است. بعد از 4 هفته اول از نظر كاهش فشار چشم بیمار را مانیتور كنید.
مصرف در كودكان: در کودکان زیر 18 سال استفاده نشود.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مادر مشخص نیست. به هنگام شیردهی احتیاط لازم باید به عمل آید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Drop: 0.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهاركننده اختصاصی گیرنده بتا- 1 آدرنرژیك.
طبقه‌بندی درمانی: ضد گلوكوم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- قطره چشمی برای اثربخشی باید 2 بار در روز استفاده شود.
2- محلول چشمی بتاكسولول را به طور موفقیت‌آمیز در گلوكوم بیمارانی كه تحت Laser Trabeculoplasty‌ بوده و نیاز به درمان طولانی مدت برای كاهش فشار داخل چشم داشته‌اند، به كار برده‌اند.
3- این دارو در بیماران مبتلا به گلوكوم كه از عدسی‌های تماسی نرم یا سخت استفاده می‌كنند، و نیز در بیماران فاقد عدسی چشم به خوبی تحمل شده است.
4- این دارو باعث بروز میوز یا اسپاسم تطابقی كه اغلب با داروهای میوتیك دیده شده، نمی‌شود.
5- برای اثر كامل دارو چند هفته زمان لازم است. بعد از 4 هفته اول از نظر كاهش فشار چشم بیمار را مانیتور كنید.
مصرف در كودكان: در کودکان زیر 18 سال استفاده نشود.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مادر مشخص نیست. به هنگام شیردهی احتیاط لازم باید به عمل آید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()