پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اکسیتوسین (Oxytocin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکسیتوسین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف)‌ القای زایمان.
بزرگسالان: ابتدا mU/min1-5/0 انفوزیون وریدی می‌ شود. سرعت انفوزیون را می‌ توان به آهستگی افزایش داد (mU/min 2-1 هر 60-30 دقیقه تا پاسخ مناسب) با برقراری روند زایمان باید سرعت انفوزیون كاهش یابد.
ب)‌ تسریع زایمان.
بزرگسالان: ابتدا mU/min 2 انفوزیون وریدی می شود. سرعت انفوزیون را می‌ توان به آهستگی تا حداكثر mU/min 20 افزایش داد.
پ) كاهش خونریزی بعد از زایمان پس از خروج جفت.
بزرگسالان: mU/min 40-20 بعد از خروج جفت انفوزیون وریدی می‌ شود (مقدار كلی 10 میلیون واحد است). می‌ توان دارو را به‌صورت عضلانی تزریق كرد .
ت) القای سقط جنین.
بزرگسالان: 10 واحد در ml 500 دكستروز 5% و یا نرمال سالین مخلوط شود و با سرعت mU/min 100-10 تزریق وریدی گردد (بیش از 30 واحد در 12 ساعت مصرف نشود).
ث) آزمون اثر اكسی توسین (Oxytocin Challenge test) برای بررسی زجر جنینی بعد از هفته سی و یكم بارداری.
بزرگسالان: با افزودن 10-5 واحد اكسی توسین به یك لیتر دكستروز پنج درصد تزریقی محلول آماده می‌ شود (كه حاوی mU/min 10-5 اكسی توسین است). مقدار mU/min 5/0 انفوزیون می‌ شود و سپس، به تدریج هر 15 دقیقه بر این مقدار افزوده می‌ شود تا حداكثر به mU/min 20 برسد. بعد از سه انقباض متوسط رحمی در هر 10 دقیقه، باید انفوزیون قطع شود. پاسخ ضربان قلب جنین می‌ تواند پروگنوز وضعیت را مشخص نماید.
مكانیسم اثر
اثر اكسی توسیك: اكسی توسین نفوذ پذیری سدیم در رشته‌های عضلانی رحم را افزایش داده و به طور مستقیم انقباض عضلات صاف رحم را تحریك می‌ كند. در صورت وجود غلظت زیاد استروژن، آستانه تحریك كاهش می‌ یابد. پاسخ رحم به این دارو با افزایش طول مدت بارداری زیاد می‌ شود ‌و طی یك زایمان فعال باز هم بیشتر افزایش می‌ یابد. پاسخ رحم به این دارو شبیه به انقباضات رحم در زایمان است.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: شروع اثر دارو بعد از تزریق وریدی فوری است. بعد از تزریق عضلانی 5-3 دقیقه طول می‌ كشد تا اثر آن شروع شود.
پخش: در سرتاسر مایعات خارج سلولی انتشار می‌ یابد. مقادیر كمی از آن ممكن است وارد گردش خون جنین شود.
متابولیسم: در كلیه و كبد به سرعت متابولیزه می‌ شود. در اوایل بارداری، یك آنزیم موجود در گردش خون، به نام اكسی توسیناز، می‌ تواند این دارو را غیر فعال كند.
دفع: فقط مقادیر كمی به صورت اكسی توسین از طریق ادرار دفع می‌ شود. نیمه عمر دارو 5-3 دقیقه است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
برای مادر
اعصاب مركزی: خونریزی زیر عنكبوتیه ناشی از زیادی فشار خون، ‌تشنجات یا اغما ناشی از مسمومیت با آب.
قلبی ـ ‌عروقی: افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، افزایش بازگشت سیستمیك وریدی و برون ده قلبی، ‌آریتمی.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
خون: فقدان فیبرینوژن خون كه ممكن است مربوط به افزایش خونریزی بعد از زایمان باشد.
ادراری- تناسلی : پارگی جفت، جریان مختل خون در رحم، ‌افزایش حركات رحمی، هماتوم لگن، ‌خونریزی پس از زایمان، انقباضات تتانی رحمی، ‌پارگی رحم.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (آنافیلاكسی)، احتباس آب.
برای جنین
اعصاب مركزی:‌ صدمه مغزی جنین.
قلبی ـ ‌عروقی: برادیكاردی، انقباضات نارس بطنی، آریتمی.
چشم، گوش ،‌ حلق، بینی : خونریزی چشمی.
کبد: زردی.
تنفسی: آنوکسیا، آزفکسیا.
سایر عوارض: رتبه Apgar پایین.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تحریك بیش از حد رحم كه موجب انقباضات شبه كزاز، پارگی احتمالی رحم، پارگی دهانه گردن رحم، جدا شدن زودرس جفت، ‌ایجاد اشكال در جریان خون رحم، آمبولی مایع آمنیوتیك و آسیب جنین می‌ شود.
درمان: این دارو دارای نیمه عمر بسیار كوتاهی است . بنابراین، درمان با این دارو باید قطع شود و اقدامات حمایتی به عمل آید.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون بیرون زاد.
طبقه‌بندی درمانی: اكسی توسیك، محرك شیردهی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده X
ملاحظات اختصاصی
این دارو باید انفوزیون وریدی شود. از تزریق وریدی آن به صورت حمله ای خودداری شود.
اكسی توسین باید فقط از یك راه مصرف، تجویز شود.
هر 15 دقیقه یك بار انقباضات رحم، سرعت ضربان قلب، فشار خون، فشار داخل رحم، ‌تعداد ضربان قلب جنین و چگونگی از دست رفتن خون پیگیری و گزارش شوند.
در موارد استفاده از آزمون اثر اكسی توسین، ‌تعداد ضربان قلب جنین و انقباضات رحم بلافاصله قبل از انفوزیون و در طول آن پیگیری شود. اگر تعداد ضربان قلب جنین در طول آزمون تغییر نكند، آزمون یك هفته دیگر تكرار می‌ شود. در صورت مشاهده كاهش دیررس تعداد ضربان قلب جنین، ‌مسئله پایان دادن به بارداری نیز باید در نظر گرفته شود .
این دارو ممكن است موجب بروز اثر آنتی دیورتیك شود، مقدار مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شود.
طی انفوزیون طولانی مدت اكسی توسین، بیمار باید از نظر بروز علائم مسمومیت با آب پیگیری شود.
برای شل كردن عضلات رحم، در صورت لزوم، باید محلول 20 درصد سولفات منیزیم در دسترس باشد.
به طور معمول از راه تزریق عضلانی این دارو توصیه نمی‌ شود، ‌ولی بعد از خروج جفت، برای كنترل خونریزی رحم بعد از زایمان، می‌ توان مقدار 10 واحد از دارو را تزریق كرد.
محلول حاوی mU/ml 10 را می‌ توان با اضافه كردن 10 واحد اكسی توسین به یك لیتر محلول كلرور سدیم 9/0 درصد یا دكستروز پنج درصد تزریقی تهیه نمود. محلول حاوی mU/ml 20 را نیز می‌ توان با اضافه كردن 10 واحد اكسی توسین به 500 میلی لیتر محلول كلرور سدیم 9/0 درصد یا دكستروز پنج درصد تزریقی تهیه كرد.
توصیه می شود دارو برای موارد پزشكی و درمانی و نه برای القاء سقط اختیاری، استفاده گردد.
مصرف در شیردهی: مقادیر كمی از این دارو در شیر ترشح می‌ شود. خطرات این داور برای شیرخوار باید ارزیابی شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 5 U/ml, 1ml, 10 U/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون بیرون زاد.
طبقه‌بندی درمانی: اكسی توسیك، محرك شیردهی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده X
ملاحظات اختصاصی
این دارو باید انفوزیون وریدی شود. از تزریق وریدی آن به صورت حمله ای خودداری شود.
اكسی توسین باید فقط از یك راه مصرف، تجویز شود.
هر 15 دقیقه یك بار انقباضات رحم، سرعت ضربان قلب، فشار خون، فشار داخل رحم، ‌تعداد ضربان قلب جنین و چگونگی از دست رفتن خون پیگیری و گزارش شوند.
در موارد استفاده از آزمون اثر اكسی توسین، ‌تعداد ضربان قلب جنین و انقباضات رحم بلافاصله قبل از انفوزیون و در طول آن پیگیری شود. اگر تعداد ضربان قلب جنین در طول آزمون تغییر نكند، آزمون یك هفته دیگر تكرار می‌ شود. در صورت مشاهده كاهش دیررس تعداد ضربان قلب جنین، ‌مسئله پایان دادن به بارداری نیز باید در نظر گرفته شود .
این دارو ممكن است موجب بروز اثر آنتی دیورتیك شود، مقدار مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شود.
طی انفوزیون طولانی مدت اكسی توسین، بیمار باید از نظر بروز علائم مسمومیت با آب پیگیری شود.
برای شل كردن عضلات رحم، در صورت لزوم، باید محلول 20 درصد سولفات منیزیم در دسترس باشد.
به طور معمول از راه تزریق عضلانی این دارو توصیه نمی‌ شود، ‌ولی بعد از خروج جفت، برای كنترل خونریزی رحم بعد از زایمان، می‌ توان مقدار 10 واحد از دارو را تزریق كرد.
محلول حاوی mU/ml 10 را می‌ توان با اضافه كردن 10 واحد اكسی توسین به یك لیتر محلول كلرور سدیم 9/0 درصد یا دكستروز پنج درصد تزریقی تهیه نمود. محلول حاوی mU/ml 20 را نیز می‌ توان با اضافه كردن 10 واحد اكسی توسین به 500 میلی لیتر محلول كلرور سدیم 9/0 درصد یا دكستروز پنج درصد تزریقی تهیه كرد.
توصیه می شود دارو برای موارد پزشكی و درمانی و نه برای القاء سقط اختیاری، استفاده گردد.
مصرف در شیردهی: مقادیر كمی از این دارو در شیر ترشح می‌ شود. خطرات این داور برای شیرخوار باید ارزیابی شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (عوارض اکسی توسین)