پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلسیم پنتوتنات (Calcium Pantothenate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم پنتوتنات چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان كمبود ویتامینهای گروه B
بزرگسالان و كودكان: مقدار mg/day 10-4 مصرف می‌گردد.
توجه: اثربخشی این دارو در هیچ موردی ثابت نشده است.
مكانیسم اثر
اسید پانتوتنیك پیش‌ساز كوآنزیم A‌ است و برای اعمال متابولیكی، مانند متابولیسم كربوهیدراتها، پروتئینها و لیپیدها، ضروری است. پانتوتنات كلسیم یك مشتق صناعی اسید پانتوتنیك است.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از دستگاه گوارش به راحتی جذب می‌شود.
پخش: به طور گسترده در بدن انتشار می‌یابد و در شیر ترشح می‌شود.
متابولیسم: اسید پانتوتنیك متابولیزه نمی‌شود.
دفع: حدود 70 درصد این دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار و 30 درصد آن از طریق مدفوع دفع می‌شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق صناعی ویتامین B5.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (محلول در آب).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A (با مصرف مقادیر بیش از RDA، رده C).
ملاحظات اختصاصی
1- اسید پانتوتنیك در بیشتر مواد غذایی یافت می‌شود و كمبود آن به ندرت در انسان دیده می‌شود.
2- این ویتامین در گوشت، غلات، تخم مرغ، شیر، سبزی، و میوه یافت می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 100 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق صناعی ویتامین B5.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (محلول در آب).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A (با مصرف مقادیر بیش از RDA، رده C).
ملاحظات اختصاصی
1- اسید پانتوتنیك در بیشتر مواد غذایی یافت می‌شود و كمبود آن به ندرت در انسان دیده می‌شود.
2- این ویتامین در گوشت، غلات، تخم مرغ، شیر، سبزی، و میوه یافت می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (calcium pantothenate چیست)